Børnene elsker Bofa

Bofa inviterer øens børn og unge til en sjov og lærerig dag i Affaldstårnet.

Døgnåben containerplads

Klik på knappen herunder og vælg “Døgnåben containerplads” under enten private eller erhverv.

Gratis kompost

Husk at du kan hente gratis kompost hos Bofa.
Bornholmske lossepladser prutter mindre end forventet
Bornholmske lossepladser prutter mindre end forventet

I forbindelse med miljøstyrelsens større fokus på opstigende metangas fra lossepladser, er flere tidligere bornholmske lossepladser blevet undersøgt for metangas og resultatet var meget tilfredsstillende.

BOFA fik kort før julen 2016 udarbejdet en såkaldt, Baseline-rapport. Rapporten viser, at de gamle lossepladser på Bornholm udleder en del mindre metangas end man skulle forvente. Gamle og lukkede lossepladser indeholder ofte en stor del organisk affald, f.eks. madaffald og planterester. Det organiske affald bliver med tiden omsat til kompost og i den proces udvikles metangas. Da metangas er skadeligt for ozonlaget, faktisk op til 25 gange mere skadeligt for miljøet end Co2, er det meget vigtigt, at man begrænser opstigningen.

Mængden af opstigende metangas kan variere voldsomt, Fra 0,5 kg helt op til 15,0 kg pr. time.

På Bornholm udleder vi i gennemsnit 0,68 kg. Metangas pr. time. Altså helt klart en udledning i den lave ende af skalaen. Andre steder i landet kæmper man med meget højere koncentrationer af opstigende metangas. Her kan man benytte sig af et såkaldt, Bio-cover, eller opsamling af metangassen.

Et Bio-cover er kort fortalt et kompostlag, man lægger ovenpå lossepladser, der har en moderat opstigning (2-6 kg pr. time). Komposten omsætter så metangassen til Co2, når gassen siver igennem kompostlaget.

De områder, hvor der er meget stor opstigning (6 kg og derover), er der et krav om, at man indsamler metangassen og bruger den til f.eks. strømproduktion.

Men alt det slipper vi for på Bornholm, da vores lossepladser prutter mindre end forventet

Tonergenbrug
Nu kan du møde en ny interessant genbrugscontainer på øens containerpladser

Efter en kort indkøringsperiode, er BOFA nu klar til at præsenterer en ny fraktion på de bornholmske containerpladser.
Fra dags dato er det muligt at aflevere brugte og udtjente printerpatroner på samtlige containerpladser på Bornholm.
BOFA har indgået samarbejde med det sjællandske firma, Tonergenbrug, som indsamler brugte printpatroner, printertonere, samt blækpatroner.
Tonergenbrug transportere de brugte printerpatroner til Greve, hvor de enten genopfyldes og sælges igen (direkte genbrug). Eller hvis de er defekte, bliver adskilt og genanvendt på anden vis.
På BOFA er vi rigtig glade for den nye printerpatroncontainer, da vi endnu gang har mulighed for at øge mængden af affald der bliver direkte genbrugt.
BOFA arbejder løbende på at udvikle affaldsfraktioner med vores samarbejdspartnere, så vi på Bornholm kan være helt i front med genbrug og genanvendelse af vores fælles affald.

Affald er en ressource der bare venter på at blive brugt igen.

Fuld gang i Affaldstårnet
Svaneke Friskole laver Affaldskanaljer i Affaldstårnet.

Svaneke Friskole laver Affaldskanaljer i Affaldstårnet. Efterfølgende blev Affaldskanaljerne udstillet på skolen.

Jagten På Råstofferne

folder-jagten-paa-raastofferne_web_side_1

Affaldstårnet har indkøbt spillet, Jagten på råstofferne.

Spillet er et interaktivt spil, der handler om ressourcer, genbrug, affald og bæredygtighed.

Jagten på råstofferne egner sig fortrinligt til 8-9 kl. og dækker fysik, kemi, geografi og samfundsfag.

Du kan få mere at vide om spillet og tilmelde dig hos BOFAs skoletjeneste på tlf. 56 95 55 04 eller på mail. bj@bofa.dk

Du kan finde mere information på bladhylden

eller gå til biblioteket med alle Bofas foldere her