Brændbart affald, ja tak:

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald skal til forbrænding.

Fødevareemballager, både plast og metal, er brændbart affald.

Ikke rene emballager af pap eller plast, f.eks. afdækningspap med maling eller en tømt oliedunk er også brændbart affald.

Flamingo er brændbart affald.

Polstrede møbler er brændbart affald.

HUSK: Brændbart affald deles op i over og under 1 meter af hensyn til indfyringshullet på vores forbrændingsanlæg.

Brændbart affald, nej tak:

Rent pap, papir og plast skal til genbrug, tøm evt. indhold ud i containeren, hvis det er brugt til transport af andet affald.

Farligt affald, f.eks. spraydåser, maling og olie, skal afleveres på bordet, spørgs evt. pladsmanden.

Træ til genanvendelse er ikke brændbart. Heller ikke hvis der er maling på.