Anmeldelse af affald til deponering

.

Den fulde vejledning kan du downloade eller udskrive fra bladhylden nederst på siden.

Affaldsdeklaration – løbetid og gyldighed

Affaldsproducenter, der løbende frembringer veldefineret og ensartet deponeringsegnet affald, skal kun en gang udfylde en grundlæggende karakterisering, som er gældende i en tidsperiode i op til 1 år.

Affaldsproducenten modtager en Affaldsdeklaration (Accept fra deponeringsanlægget), som gælder som dokumentation. Transportøren skal medbringe deklarationen hver gang et nyt læs leveres til anlægget.

Deklarationen skal herefter årligt fornys af deponeringsanlægget, som grundlag for en eventuel forlængelse.

Producenter der frembringer affald som ikke produceres regelmæssigt skal hver gang udfylde en ny deklaration før deponering.

Deklarationen kan annulleres uden varsel ved misbrug eller manglende sortering efter anlæggets modtagekrav.

Visuel inspektion
Bofas personale skal foretage en visuel inspektion af affaldet både ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet for alle læs affald til deponering.

Afvisning
Hvis affaldet ikke overholder deponeringsanlæggets modtagekrav for deponeringsegnet affald afvises dette, og senest den følgende hverdag efter afvisning af et læs affald underrettes anlæggets tilsynsmyndighed, affaldsproducenten og hjemkommunen om afvisningen og årsagen hertil.

Kvittering
Der udstedes en vejebon for hvert læs affald, der modtages til deponering. Denne vejebon er samtidig affaldsproducentens kvittering for, at affaldet er vejet, sorteret og klassificeret efter modtageanlæggets modtagekrav.

Vejebon’en indeholder desuden de lovpligtige oplysninger om transportøren af affaldet.

Relevante EAK-koder kan findes i Bofas positivliste fra Miljøstyrelsen: Positivliste

Tilmelding knap

Positivliste