Disse affaldstyper modtages på Bofas containerpladser:

Genbrugstyper:

Rent træ: Alt træ, stort som småt. Gerne med søm og små beslag. Ikke med stof eller anden beklædning, men gerne med maling.
Gips: Hele plader eller mindre stykker. Gerne med maling eller tapet, men ikke med træ- eller metallægter.
Hård PVC: Typisk tagrender, nedløbsrør, trapez-tagplader, kloakrør og lignende. Er du i tvivl, så spørg pladsmanden.
Sanitet: Kun hvid sanitet som håndvaske, toiletter og lignende. Kulørt sanitet er deponeringsegnet affald.
Plastfolier: Emballage fra bl.a. byggematerialer og lignende plastfolier. De hedder LDPE-folier og kan være mærket med en trekant med 04 eller 4 i.
Dæk: Dæk uden fælg i containeren. Kan du ikke få fælgen af, så skal de ligges på stak ved siden af.
Rene byggebrokker: Ikke-malede mursten og betonbrokker, gasbeton og natursten m.m.
Køle- og frysemøbler: De kan indeholde freon, så de sendes til specialbehandling.
Hårde hvidevarer: Sendes til adskillelse, så de enkelte komponenter håndteres forsvarligt.
Øvrigt el-skrot: Sendes til specialbehandling, så f.eks. de værdifulde metaller bliver genanvendt.
Små batterier: Alle typer af små batterier sendes til sortering så de håndteres forsvarligt.
Bil-batterier: Sendes til specialbehandling.
Lysstofrør: Skal være hele. Sendes til specialbehandling. Op til 98% af et helt lysstofrør kan genanvendes.
El-sparepærer: Sendes til specialbehandling. Op til 95% af en el-sparepære kan genanvendes.

Brændbare affaldstyper:

Småt brændbart: Affald, som ikke kan genanvendes, men kan brænde. Skal være under 1 meter på den længste led. Dog ikke køkkenaffald.
Stort brændbart: Affald, som ikke kan genanvendes, men kan brænde. Og som er over 1 meter.
Køkkenaffald: Dagrenovationslignende affald.

Deponeringsegnet affald:

Imprægneret træ: Træ med alle former for imprægnering, både trykimprægneret og påsmurt.
Blød PVC: Typisk kraftige presenninger, badebassiner, kraftigt regntøj og gummistøvler samt vinyl.
Eternit: Eternitplader, både med og uden asbest.
Blandet deponeringsegnet affald: Øvrigt affald, som ikke kan genanvendes eller brænde. F.eks. malede mursten, glaserede tegl, spejle og isolering.

Endvidere modtages følgende:

Jord til Bofas karteringsplads: Al jord fra containerpladserne bliver analyseret, inden det så efterfølgende køres ud som ren jord, lettere forurenet jord eller svært forurenet jord.
Farligt affald: Alle former for olie- og malingsprodukter samt alle former for husholdningskemikalier. Sendes til specialbehandling og håndteres forskelligt afhængigt af hvilke produkter der er tale om.