Genanvendeligt affald, men hvor havner det?

Et spørgsmål vi hører jævnligt er, hvor havner alle de genanvendelige affalds typer, og bliver de virkeligt genbrugt?

Det vil vi prøve at løfte sløret for med dette svar.

Vores største affaldstype til genanvendelse er vores rene træ, som vi kalder det. Det rette navn burde måske være træ til genanvendelse, for det må jo gerne være malet, og der må også gerne være søm og skruer i.

Men uanset hvad, så kører træet, efter at vores entreprenør har neddelt det, til firmaet Kronospan i Ryomgård på Djurs og bliver til spånplader.

I 2018 blev der indsamlet 5.192.900 kg træ til genanvendelse, og vi sendte 5.645.000 kg til Kronospan.

Pap og papir er også en af de store affaldstyper til genbrug. Her er der tale om flere forskellige sorteringer, og derfor også flere forskellige modtagere. I 2018 indsamlede vi i alt ca. 3.295.500 pap og papir på Bornholm.

Læste aviser er en fraktion som kører til Stora Enso i Hyltebruk i Sverige, hvor det bliver omdannet til genbrugspapir. I 2018 sendte vi ca. 1.211.500 kg aviser afsted.

Blandet papir kører til Skjern Papirfabrik i Skjern i Jylland. I Skjern bliver det til genbrugspap/-karton. I 2018 blev det til ca. 1.196.000 kg blandet papir.

Endelig har vi noget pap, som bliver sendt til modtageanlæg i Polen eller Tyskland via Skjern Papirfabrik. Begge steder bliver det til genbrugspap. Vi sendte ca. 590.000 kg pap afsted.

Bofas genbrugscenter opballer også pap og papir for øens vognmænd, som så efterfølgende selv afsætter deres mængder. I 2018 blev det til 1.045.300 kg.

Glas og flasker fra øens flaskekuber, fra containerpladserne og fra erhvervet samles også sammen på Genbrugscentret og sendes efterfølgende til Reiling Glas ved Næstved, hvor glasskårene omdannes til glaspulver. I 2018 blev der i alt afsendt ca. 1.196.000 kg glas.

Vi modtager også noget emballageplast, LDPE eller Low Density Poly Ethylen, som sendes via vores formidler Danbørs til genanvendelse. Danbørs spotter markedet og findes den bedste aftager til os efter pris og miljø. Ofte bliver det afsat til en oparbejder i Hamborg i Tyskland, hvor det bliver til nye plastfolier. Vi fraførte ca. 43.000 kg til oparbejdning i 2018.

Et af vores seneste tiltag på genbrugsområdet er indsamlingen af tøj og sko. Dette balles op og sendes til Spot-Wear med kontor i Århus, Jylland. Tøjet bliver sorteret og genanvendeligt tøj går til direkte genbrug mens ikke genanvendeligt tøj bliver fliset op og flisen bliver så genanvendt. I 2018 blev det til godt 64.000 kg indsamlet tøj m.m.

Vi indsamler også brugte printerpatroner som sendes til tonergenbrug.dk i Hedehusene. Firmaet renser og genfylder de brugte patroner.

Sanitet og anden porcelæn, uanset farve, indsamles også til genanvendelse. De indsamlede mængder sendes til Reno Fyn i Nyborg på Fyn, hvor det knuses og bruges til indstøbning i beton-byggeklodser, som vi bl.a. selv benytter på containerpladsen i Rønne. I 2018 afsendte vi ca. 218.500 kg sanitet.

Rene byggebrokker er en af de tunge affaldstyper, og den genanvendes på Bornholm. Vi modtager og nedknuser de rene byggebrokker, som modsat det rene træ ikke må indeholde maling eller anden form for overfladebehandling. De knuste brokker bliver efterfølgende solgt som genbrugsstabil på øen.

I 2018 blev der i alt indsamlet ca. 9.569.000 kg brokker til nedknusning, og der blev solgt ca. 6.255.000 kg nedknuste brokker som genbrugsstabil.

Vi modtager også gips, gerne med maling og tapet, men uden træ og metal på bagsiden. Gipsen afsættes til Marius Pedersen, som omdanner den til gipspulver. Maling og pap/papir, som har siddet på gipsen, bliver sorteret fra, og gipspulveret bliver brugt i nye gipsplader.

I 2018 modtog Genbrugscentret i alt ca. 488.000 kg gips, og der blev frsført ca. 421.000 kg.

Dæk, som indsamles gratis, afsættes til Genan i Viborg, som granulerer gummiet, som så kan genanvendes i forskellige gummiprodukter, f.eks. nye dæk. Dækkene bliver sejlet fra øen ca. hvert andet år. I 2018 blev der derfor indsamlet ca. 377.000 kg dæk, men ikke fraført nogen.

Endelig så modtager containerpladserne en del jern og metal, som afsættes til Bornholms Produkthandel. Her sorteres jern og metal op i de forskellige typer som messing, kobber, zink o.s.v., som produkten så afsætter på de markeder der er for dette.