Genbrugscentret

Pap og papir, flasker og glas, plast, køleskabe, elektriske apparater.

Genbrugscentret i Vestermarie

På genbrugscentret behandles:

  • Papir og pap.
  • Flasker og glasemballager.
  • Genanvendeligt plast.
  • Kasserede køleskabe og frysere.
  • Kasserede elektriske og elektroniske apparater.

Papir og pap
Papir og pap genanvendes i stor udstrækning, og er således medvirkende til at begrænse behovet for træer til ny papirmasse. Det er derfor i alles interesse, at så meget papir og pap som muligt indsamles. Papir og pap kan genanvendes til mange formål, men er det forurenet med snavs, kødsaft og lignende, eller er der tale om papir eller pap forstærket med f.eks. plast eller metaltråde, kan det ikke genanvendes.

Flasker og emballageglas
Flasker og andet glas sendes til et anlæg, hvor de omsmeltes.

Emballageplast
Emballageplast i form af krympefolier, pallehætter eller boblefolier presses i baller og sendes til genanvendelse. Disse plastfolier genanvendes i plastindustrien til nye plastprodukter.

Batterier
Husstandsindsamlede batterier og batterier fra det bornholmske erhvervsliv går alle til Stena Miljø for videre behandling.