Bofas organisation

Bofas organisation er beskrevet i ovenstående organogram.

Bofas styres i det daglige af Bofas ledergruppe som består af direktøren og de fire afdelingsledere.

De fire afdelingsledere administrerer de fire afdelinger:

  • Økonomichefen tager sig af administrationen
  • Driftschefen for affaldsvarmeværket varetager værket.
  • Miljøchefens ansvarsområder er farligt affald, lossepladsen, modtagekontrol og vægtfunktion, igangværende og kommende projekter samt miljøgodkendelser og den daglige kontakt til miljøtilsynet.
  • Den sidste afdelingsleder tager sig af genbrugscentret, containerpladserne og øens miljøstationer.

Eventuelle tvivlsspørgsmål i hverdagen afklares mellem Bofas ledergruppe og Centerchefen i BRK Natur, Miljø og Fritid samt Natur- og Miljøudvalget.

Affaldsplaner, regulativer m.m. udarbejdes i samarbejde med Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Bofas øverste myndighed er Kommunalbestyrelsen.