Priser erhverv

Affald skal være sorteret inden aflevering i henhold til den til enhver tid gældende sorteringsvejledning. Vejledningen kan rekvireres ved henvendelse til Bofa på tlf. 56 92 55 00 eller ses her på hjemmesiden.

Alle priser og statsafgifter er opgivet uden moms.
Tillæg for fejlsorteret affald
Tillægget gælder for aflevering af affald til forbrænding og deponering
Fejlsorteret affald (der er aflæsset), startgebyr gebyr kr. 500,00
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min. gebyr kr. 80,00
Affald til deponering
Deponeringsegnet affald, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1050,00
Eternitplader, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1125,00
PCB-holdigt affald pr. ton kr. 1125,00
Slam, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1125,00
Tungmetal/kemikalieforurenet jord og fejeaffald, inkl. statsafgift
(analysedokumentation)
pr. ton kr. 1125,00
Olieforurenet jord til rensning, inkl. statsafgift pr. ton kr. 550,00
Asbest, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1125,00
Fiskenet og trawl, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1300,00
Imprægneret træ, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1400,00
Blød PVC, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1675,00
Lettere forurenet jord (kræver dokumentation) pr. ton kr. 115,00
Jord til karteringspladsen
Jord til karteringsplads, depositum pr. ton kr. 115,00
Affald til forbrænding
Forbrændingsegnet affald, inkl. affaldsvarmeafgift pr. ton kr. 720,00
Forbrændingsegnet affald til neddeling, inkl. affaldsvarmeafgift pr. ton kr. 1125,00
Klinisk risikoaffald, hele læs pr. ton kr. 500,00
Ren jord og natursten til opfyldningsområder
Rønne og Aakirkeby pr. ton kr. 20,00
Nexø og Olsker, Lastbil over 10 ton pr. læs kr. 160,00
Nexø og Olsker, Lastbil under 10 ton pr. læs kr. 90,00
Affald til genanvendelse (Dette affald til genanvendelse afleveres på Bofas Genbrugscenter i Vestermarie.)
Opbalning af papir og pap pr. ton kr. 225,00
Kildesorteret papir og pap pr. ton kr. 350,00
Kildesorteret plast pr. ton kr. 0,00
Papir og pap til sortering pr. ton kr. 500,00
Papir til sikkerhedsmakulering pr. ton kr. 825,00
Planglas pr. ton kr. 100,00
Friturefedt (100 liter) pr. tønde kr. 130,00
Gips pr. ton kr. 825,00

Øvrigt affald til genanvendelse. (Dette affald til genanvendelse afleveres på Bofas affaldsbehandlingscenter i Rønne.)

Haveaffald inkl. træstød (op til 80 cm i diameter
målt på stammen)
pr. ton kr. 220,00
Træstød over 80 cm i diameter pr. ton kr. 825,00
Hård PVC pr. ton kr. 1125,00
Rent træ pr. ton kr. 630,00

Spildolie. (Dette affald skal leveres til Bofas omlastestation på Almegårdsvej i Rønne.)

Spildolie leveret i tankvogn pr. ton kr. 850,00

Kompost

Kompost pr. ton kr. 0,00
Rene byggematerialer til nedknusning
Ren uarmeret beton pr. ton kr. 40,00
Ren normalt armeret beton, armering max Ø 10 mm pr. ton kr. 50,00
Ren svært armeret beton, armering over Ø 10 mm pr. ton kr. 110,00
Betonelementer, normalt armeret/armeret og isoleret pr. ton kr. efter aftale
Ren tegl pr. ton kr. 40,00
Blandet beton, tegl, naturskiffer, granit, sandsten m.v. pr. ton kr. 40,00
Ren asfalt pr. ton kr. 40,00
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25 pr. ton kr. 40,00
Salg af knuste genbrugsmaterialer
Tegl/beton usorteret, 0/500 pr. ton kr. 25,00
Beton 0/170 pr. ton kr. 35,00
Asfalt 0/170 pr. ton kr. 45,00
Asfalt 0/35 pr. ton kr. 60,00
Blandet tegl/beton 0/170 pr. ton kr. 35,00

Øvrige sorteringer efter aftale.

 

Erhvervsgebyr, containerplads.
Håndværkere og anlægsgartnere, 0-1 ansatte: kr. 5.271,00
Håndværkere og anlægsgartnere, 2-10 ansatte: kr. 7.879,00
Håndværkere og anlægsgartnere, over 10 ansatte: kr. 10.488,00
Øvrige virksomheder: kr. 706,00
Klinisk risikoaffald
Besøg inkl. afhentning af 1 sæk kr. 85,00
Afhentning pr. efterfølgende sæk kr. 30,00
Øvrigt affald til ekstern destruktion
Kanyleboks kr. 35,00
Stor skårspand (10 liter) kr. 60,00
Lille skårspand (5 liter) kr. 50,00
Køb af beholdere hos Bofa
Spændelågsfad 200 liter kr. 187,00
Spunstromle 200 liter kr. 165,00