Priser private

 

Miljøafgifter og papirtømning:

Tømningsart: Beholdertype: Pris:
Miljøafgift helårlig 1.323,00
Miljøafgift helårlig 660 l container boligblokke 1.284,00
Miljøafgift sommer 1.024,00
Papirtømning sommer 660 l container boligblokke 106,00
Papirtømning sommer 140 l container 126,00

Helårsrenovation:

Tømningsart: Beholdertype: Pris:
Renovation helårs Ugetømning 1.835,00
Renovation helårs 14. dags tømning 917,00
Renovation helårs 14. dags/ugentlig juni-juli-august 1.310,00
Renovation helårs 660 l container boligblokke 1.527,00
Renovation helårs 360 l container uge 4.584,00
Renovation helårs 660 l container uge 7.640,00

Sommerrenovation:

Tømningsart: Beholdertype: Pris:
Renovation sommer Ugetømning 1.243,00
Renovation sommer 660 l container boligblokke 1.080,00
Renovation sommer Tilvalg, uge, juni-juli-august 621,50
Renovation sommer 360 l container uge 3.240,00
Renovation sommer 660 l container uge 5.400,00
Renovation sommer 14. dags/ugentlig juni-juli-august 932,00

Hjemmekompostering:

Tømningsart: Beholdertype: Pris:
Refusion kompostering Helårshusstande 150,00

Dagrenovationsgebyret dækker udgifter til indsamling af dagrenovation inkl. sække, behandling og affaldsvarmeafgift.

Ejendomme uden bopælspligt regnes for helårsejendomme hvad angår dagrenovation.

Dagrenovationsgebyr sommerhus dækker derudover udgifter til miljøstationer.

Miljøgebyr helårshusstande dækker udover udgifter til drift af containerpladser, flasker, storskrald samt affaldsvarmeafgift også indsamling af papir.

Miljøgebyr sommerhuse omfatter ikke indsamling af papir samt udgifter til storskrald.

 

Røde ekstrasække

Du får leveret 3 røde ekstrasække om året, hvis du har helårsdagrenovation, hvis du har sommerhusrenovation får du 2 røde ekstrasække.

Disse kan bruges til ekstra affald i forbindelse med f.eks. fester, højtider eller lignende.

Har du behov for en eller flere ekstra røde ekstrasække, så kontakter du Fugato på telefon 56440103.

Du kan enten bestille dem på Fugatos kontor, betale regningen og få dem leveret eller du kan afhente dem på Fugatos kontor mod kontant afregning.

Beholdere:

 

Beholder: Pris:
Renovationsstativ B3, galvaniseret med dobbelt søjle og net 1.150,00
Miljøstativ B96, lærketræsbeklædning med galvaniseret lås 1.275,00
Kompostbeholder, JOCA 585,00

stativer