Bofa tager hånd om dit affald

Priser dagrenovation for private

Miljøafgifter og papirtømning:

Tømningsart: Beholdertype: Pris:
Miljøafgift helårlig kr. 1.323,00
Miljøafgift helårlig 660 l container boligblokke kr. 1.284,00
Miljøafgift sommer kr. 1.024,00
Papirtømning sommer 660 l container boligblokke kr. 101,00
Papirtømning sommer 140 l container kr. 128,00

Helårsrenovation:

Tømningsart: Beholdertype: Pris:
Renovation helårs Ugetømning kr. 1.835,00
Renovation helårs 14. dagstømning kr. 918,00
Renovation helårs 14. dags/ugentlig juni-juli-august kr. 1.310,00
Renovation helårs 660 l container boligblokke kr. 1.528,00
Renovation helårs 360 l container uge kr. 4.584,00
Renovation helårs 660 l container uge kr. 7.640,00

Sommerrenovation:

Tømningsart: Beholdertype: Pris:
Renovation sommer Ugetømning kr. 1.243,00
Renovation sommer 660 l container boligblokke kr. 1.080,00
Renovation sommer Tilvalg, uge, juni-juli-august kr. 622,00
Renovation sommer 360 l container uge kr. 3.240,00
Renovation sommer 660 l container uge kr. 5.400,00
Renovation sommer 14. dags/ugentlig juni-juli-august kr. 932,00

Hjemmekompostering:

Tømningsart: Beholdertype: Pris:
Refusion kompostering Helårshusstande kr. 150,00

Dagrenovationsgebyret dækker udgifter til indsamling af dagrenovation inkl. sække, behandling og affaldsvarmeafgift.

Dagrenovationsgebyr sommerhuse dækker derudover udgifter til miljøstationer.

Miljøgebyr helårshusstande dækker udover udgifter til drift af containerpladser, flasker, storskrald samt affaldsvarmeafgift også indsamling af papir.

Miljøgebyr sommerhuse omfatter ikke indsamling af papir samt udgifter til storskrald.

Røde ekstrasække

Du får leveret 3 røde ekstrasække om året, hvis du har helårsdagrenovation, hvis du har sommerhusrenovation får du 2 røde ekstrasække.
Disse kan bruges til ekstra affald i forbindelse med f.eks. fester, højtider eller lignende.

Har du behov for en eller flere ekstra røde ekstrasække, så kontakter du Fugato på telefon 5644 0103.

Du kan enten bestille dem på Fugatos kontor, betale regningen og få dem leveret eller du kan afhente dem på Fugatos kontor mod kontant afregning.

Renovationsstativer og kompostbeholdere:

Beholder: Pris:
Renovationsstativ B3, galvaniseret med dobbelt søjle og net kr. 875,00
Miljøstativ B96, lærketræsbeklædning med galvaniseret låg kr. 1100,00
Kompostbeholder, JOCA kr. 585,00

Alle priser på renovationsstativer og kompostbeholdere er inkl. moms.

Bofa tager forbehold for prisstigninger fra leverandørerne.

Link til regulativ for husholdningsaffald og AT-vejledning om dagrenovationssystemer

Klik på nedenstående link, vælg “husholdning” eller “erhverv” og klik på PDF-mærket ud for “Bornholm”. Regulativet kan nu downloades som en PDF-fil eller skrives ud.

Regulativ for Husholdning

Klik på nedenstående link for at komme til Arbejdstilsynets vejledning D.2.24-1 om indretning og brug af dagrenovationssystemer. Her finder du bl.a. reglerne for, hvordan dit skraldestativ skal stå samt reglerne for adgangsvejene til dit skraldestativ.

AT-vejledning D.2.24-1

Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald

 
Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. juni 2012 vedtaget nedenstående ændring af Regulativ for husholdningsaffald § 9.2.
Teksten til regulativets § 9.2 i ovenstående link erstattes af nedenstående:
§ 9.2 Hvem gælder ordningen for?
Ordningen for dagrenovation omfatter alle private borgere og grundejere i Bornholms Regionskommune. Ordningen gælder såvel helårs- som sommerhusstande samt dagrenovation fra hertil knyttet erhvervsvirksomhed.
Ejere af helårshusstande kan efter skriftlig ansøgning få fritagelse for pligten til at benytte dagrenovationsordningen, såfremt ejendommen ikke er beboet jf. de til enhver tid gældende oplysninger i Folkeregistret. Fritagelse gives ikke med tilbagevirkende kraft.
En fritagelse fra ordning for dagrenovation kræver således, at der ikke er tilmeldt nogen personer med folkeregisteradresse på den pågældende ejendom, hvilket efter forlangende skal kunne dokumenteres ved ansøgning om fritagelse. Så snart der atter tilmeldes en eller flere personer i Folkeregistret på den pågældende ejendom, er borgeren/grundejeren pligtig at oplyse Bornholms Regionskommune herom, således at indlemmelse i ordning for dagrenovation kan genoptages.
Uanset opnået fritagelse for ordning for dagrenovation er betaling af miljøgebyr pligtigt.
For sommerhusstande gælder, at disse til hver en tid er omfattet den obligatoriske dagrenovationsordning, og fritagelse herfor er dermed ikke mulig.

Du kan finde mere information på bladhylden