Her er en oversigt over projekter, som Bofa er med i

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Et projekt, der skal udrede problematikken om det såkaldte ARLA-direktiv, hvor problematikken om udbringning af digestatet fra biogasanlæg på landbrugsjord vil blive undersøgt i samarbejde med ARLA, Mejeriforeningen, Bornholms Mejeri, COWI, Aalborg Universitet m.fl.

Roenne-gamle-by-med-bindingsvaerk

Et projekt, hvor der sker en udredning af problematikken vedrørende indsamling af affald i de gamle bydele.

forbrænding

Projekt til forundersøgelse af mulighederne for en røggaskondensering på forbrændingsanlægget.

deponi

Projekt til at undersøge mulighederne for at forhøje Bofas deponi med en pyramidestub på 5-10 meter.

Projektet kræver myndighedsgodkendelse, men mindsker bl.a. perkolatudledningen pr. ton affald på deponiet samt udsætter opkøbet af landbrugsjord til udlægning som nyt deponi.

pulp

Et projekt vedrørende udredning af forskellige udbudsformer og af de juridiske udfordringer der er, blandt andet i forbindelse med ejerforhold til pulpanlæg m.m.

Effektiv kommunikation i sommerhusområder

Projektets formål var at udvikle og teste forskellige kommunikationsredskaber og –kanaler, tilpasset de forskellige grupper af sommerhusbrugere.
Resultatet er en mere effektiv kommunikation, som vil nå brugerne i de ”affaldssituationer”, hvor de har behov for at få/have information om affaldshåndteringen.
Dette kan først opnås, når der er skabt viden om brugernes adfærd, behov samt hvor og hvordan de søger information. Succeskriterier for projektet var derfor:

  • Sommerhusområderne og deres brugergrupper er kortlagt og beskrevet.
  • Der er udviklet kommunikationsredskaber og de bedst egnede kommunikationskanaler er identificeret ift. brugertyper.
  • Kommunikationsredskaber og -kanaler er afprøvet og de mest effektive og praktiske midler og kanaler er fundet.
  • De effektive kommunikationsredskaber og -kanaler er formildet til kommunerne og til relevante aktører (udlejningsbureauer m.v.).

Vurder selv, om succeskriterierne er opnået: Link til Genanvend.mst.dk