Ordforklaring:
CP:  Affaldet kan afleveres på containerpladsen
GC: Affaldet kan afleveres på Genbrugscentret, Vestermarievej 48, Vestermarie. Specielt hvis der er tale om større mængder.

I nedenstående oversigt kan produkterne findes alfabetisk. Under “Link” linkes til en side, som beskriver, hvilke produkter der må blandes sammen, og hvilke der ikke må komme i den samme beholder. “X” indikerer, at produktet ikke må blandes med andre.

 Produkt                                            Link         Vejledning

A                                                                                   
Absorberingsmidler med olie          X                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Acetone                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Affarver                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Afkalkningsmidler                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Afkalker til kaffemaskiner               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Afløbsrens                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Afløbsåbner (Mr. Muscle)               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Afrenser, koncentreret (Borups)      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Akkumulatorer                                 X                Skal afleveres på CP eller til indsamlingsordning.
Aktivkul-filter                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Algefjerner                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Alkaliske batterier                            B                Farligt affald. Husstandsindsamles.
Alkoholer                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Aluminium                                                          Afleveres til produkthandler.
Aluminiumchlorid 20 %                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Aluminiumsdåser, øl/læskedrikke                      Afleveres til produkthandler.
Alun                                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Amalgamaffald                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ammoniak                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ammoniakolie                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ammoniakvand                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ammoniumchlorid                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ampuller                                          C                Klinisk risikoaffald. Indsamlingsordning.
Analyseudstyr, elektronisk              H4              Afleveres på CP/GC
Araldit lim (epoxybaseret)               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Armbåndsure med selvoptræk         H4              Afleveres på CP/GC, husstandsindsamles
Arsen                                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Arsenholdigt affald                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Asbest, støvende                              O                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Asbest, ikke støvende                      O              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Asfalt (opbrudt)                               X                Affald til genanvendelse. Anvises til nedknusning.
Asfaltpap                                                         Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Aske                                                 D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Autoisfjerner                                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Autopærer                                        D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Aviser                                              E                Affald til genanvendelse. Husstandsindsamles.

B                                                                                                  
Barbermaskiner                                H4              Afleveres på CP/GC, husstandsindsamles.
Bark                                                 G                Affald til kompostering. Almegårdsvej 8, Rønne.
Baser                                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Batterier                                           B                Farligt affald. Husstandsindsamles
Benzalkoniumchlorid                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Benzen                                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Benzin                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Benzinforurenet jord                       X                Jord til rensning. Almegårdsvej 8, 3700 Rønne.
Læs må som hovedregel ikke sammenblandes. Læs fra samme lokalitet kan dog efter aftale med Bofa blandes.
Benzin, renset                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Benzol                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Benzoylperoxid (hærder)                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Berylium-rør                                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Beton, forurenet                               D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Beton, rent                                       D1              Ikke forurenede materialer anvises til nedknusning.
Bidet’er                                            M               Affald til genbrug. Afleveres på CO/GC.
Bildæk                                             X                Affald til genanvendelse. Indsamlingsordning
Biler og bilskrot                                                  Anvises til lokale, certificerede autoophuggere
Billedrør                                           H3              Afleveres på CP/GC.
Bilruder                                            X                Affald til genanvendelse, produkthandler.
Bilshampoo                                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Bilvoks                                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Bleer, brugte                                    A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Blegemiddel til tøj                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Blegevand                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Blomstergødning på flaske              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Bly                                                                      Afleveres til produkthandler.
Blyvand                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Blå epoxy (Dana lim)                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Blåsten                                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Boost granulat                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Boraks                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Bordregnemaskiner                          H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Boremaskiner                                   H4              Afleveres på CP/GC.
Bore- og skæreolie                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Borsyre                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Brand- og røgmeldere med radioaktive kilder. Disse modtages ikke af Bofa, men skal håndteres som beskrevet nedenfor:
Jf. bekendtgørelse nr. 154 af 6. marts 1990 om røgdetektorer og forbrugsartikler indeholdende radioaktive stoffer kapitel 10, § 32, gælder: Røgdetektorer af kategori 1 og 2 må ikke bortskaffes ved forbrænding, men skal sendes retur til leverandøren eller til Dansk Dekommisionering. Stk. 2. Dog må den enkelte forbruger bortskaffe indtil 3 stk. røgdetektorer af kategori 2 om måneden ved normal renovation.
Samme bekendtgørelse angiver også: Røgdetektorer af kategori 1: Røgdetektorer, indeholdende radioaktivt stof, til brug i automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) med eller uden alarmoverføring til vagtcentral, eller til brug i automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg).
Røgdetektorer af kategori 2: Røgdetektorer, indeholdende radioaktivt stof, der bruges i private hjem og lignende, og som ikke er tilsluttet et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg).
Brandslukkere                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Brasso                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Bremsebelægning                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Bremsevæske                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Brintoverilte (under 8 %)                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Brintoverilte (8 % og mere)             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Brokker, forurenede                        D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Brokker, rene                                                   Ikke forurenede materialer anvises til nedknusning.
Brugerterminaler                              H3              Afleveres på CP/GC.
Brædder                                           N                Rent træ til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Brødristere                                       H4              Afleveres på CP/GC.
Bundmaling                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Butanol                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Bygningsaffald                                                  
Bygningsaffald er en fælles betegnelse for en række materialer. Se under det konkrete materiale i sorteringsvejledningen.
Bælter til entreprenørmaskiner        D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Bærbare computere                          H3              Afleveres på CP/GC.
Bøger                                                              Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Bølgepap                                                         Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Båndoptagere                                  H4              Afleveres på CP/GC.

C                                                                                   
Calciumcarbid                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Calciumhypochlorit, fast                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Calciumklorid                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Calciumlaktat                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Calciumnitrat                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Carbid                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Cascol Marin                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Cascoset Original                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
CD-rom                                            A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Cellulosefortynder                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
CFC                                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Clor                                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Chlorcalcium (alm. Vejsalt)            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Chlorethene                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Chlormethan                                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Chlormethyl                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Citronsyre                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Cocopur IK, Præcisionsskum          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Computermus                                  H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Contact A3 (Bostik)                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Contact Cementex (Bostik)             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
CPU’er                                             H4              Afleveres på CP/GC.
Creme/salve                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Cykelcomputere                               H4              Afleveres på CP/GC.
Cykeldæk                                        A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Cykler                                                                 Afleveres til produkthandler.

D                                                                                   
Dagrenovation                                 A                Forbrændingsegnet affald. Husstandsindsamles.
Denatureret ethanol                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Denatureret sprit                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Dialyseudstyr                                   H4              Afleveres på CP/GC.
Dibenzoylperoxid (hærder)             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Dicalciumfosfat                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
1,1-dichlorethan                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Dichlorethan                                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Dichlormethan                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Dieselolie                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Diesolet – dieselolieadditiv              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Dimethylketon                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Disc-men                                          H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Diversol BX desinfektion                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Drejermaskiner                                 H4              Afleveres på CP/GC.
Drænrør af hård PVC                      K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Dykkercomputere                            H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Dæk                                                 X                Affald til genanvendelse. Indsamlingsordning.
Døde dyr                                          X                Anvises til destruktionsanstalt.
Døre/vinduesrammer af hård PVC  K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Dåser                                                A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Aluminiumsdåser til øl- og læskedrikke afleveres til produkthandler.

E                                                                                   
EDB – papir                                     E                Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
EDB – udstyr, med billedrør           H3              Afleveres på CP/GC
EDB – udstyr, uden billedrør           H4              Afleveres på CP/GC.
Eddikesyre                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Elektrikerrør af hård PVC               K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Elektronisk analyseudstyr               H4              Afleveres på CP/GC.
Elektriske dåseåbnere                      H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Elektriske græsslåmaskiner              H4              Afleveres på CP/GC.
Elektriske haveredskaber                 H4              Afleveres på CP/GC.
Elektriske knive                               H4              Afleveres på CP/GC.
Elektronisk overvågningsudstyr      H4              Afleveres på CP/GC.
Elektriske plæneklippere                 H4              Afleveres på CP/GC.
Elektriske ruller                               H4              Afleveres på CP/GC.
El musikinstrumenter                       H4              Afleveres på CP/GC.
Elektriske racerbaner                       H4              Afleveres på CP/GC.
Elektriske save                                 H4              Afleveres på CP/GC.
El skrivemaskiner                             H4              Afleveres på CP/GC.
El sportsudstyr                                 H4              Afleveres på CP/GC.
El termostater                                  H4              Afleveres på CP/GC.
Elektriske tog                                  H4              Afleveres på CP/GC.
Elektriske varmeapparater               H4              Afleveres på CP/GC.
Elektrisk og elektronisk affald       
El-skrot, sorteres i følgende fraktioner: H1, køle- og frysemøbler, H2, øvrige hårde hvidevarer, H3, billedrørsholdigt el-skrot, H4, ikke-billedrørsholdigt el-skrot og H5, belysningsudstyr. Afleveres på CP/GC, småt el-skrot husstandsindsamles.
El-kogeplader                                  H4              Afleveres på CP/GC.
El-kværne                                        H4              Afleveres på CP/GC.
Elmesyge træer                                A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
El – pærer, alm.                               D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
El-radiatorer                                     H4              Afleveres på CP/GC.
El-ruller                                            H4              Afleveres på CP/GC.
El-sparepærer                                   H5              Afleveres på CP/GC.
El-tandbørster                                  H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
El-ure                                               H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
El-ventilatorer                                  H4              Afleveres på CP/GC.
Emballager af plast til fødevarer     A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Emballager for kemikalier              
Tomme emballager er forbrændingsegnet affald. Afleveres på Almegårdsvej 8, 3700 Rønne.
Øvrige emballager skal behandles som farligt affald. Se også ”Emballager for pesticider”.
Emballager for olieprodukter         
Tomme emballager (kun med en tynd oliefilm på indersiden) er forbrændingsegnet affald. Afleveres på Almegårdsvej 8, 3700 Rønne.
Øvrige emballager skal behandles som farligt affald.
Emballager for pesticider. Tom emballage skal som udgangspunkt afleveres som farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler. Dog kan emballager til midler, der har fået tildelt farebetegnelsen “sundhedsskadeligt”, “ætsende” eller “lokalt irriterende” og som er beregnet til opblanding med vand bortskaffes som brændbart affald A, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand.
Energiglas                                        D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Emballager fra landbruget               A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Modtages kun i korte stykker (4-5 m), pakket i sække eller solidt bundtet. Max. sidelængde 1 m.
Engangshandsker                             A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Kan dog ved brug hos læger, tandlæger, dyrlæger eller på hospitaler være klinisk risikoaffald, hvorfor det så skal afleveres til indsamlingsordning.
Engangsservice                                A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Engangsskalpeller                            X                Klinisk risikoaffald. Indsamlingsordning.
Engelsk salt                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Epoxy, flydende                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Epoxy, hærdet                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Eternitplader m. og u. asbest           D5              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Ethanol                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ether                                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
(Kan være eksplosionsfarligt, hvis det er over 1 år gammelt). Kontakt politiet.
2-ethoxyethanol                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ethoxyethanol                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ethylenglycol                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ethylidenchlorid                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.

F                                                                                    
Farligt affald                                  
Fællesbetegnelse for en lang række produkter, der skal specialbehandles. Se i affaldsregistret under den konkrete affaldstype.
Farvebånd                                        A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Farve- og lakfjerner (Polyfilla)        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Farvepatroner                                   A                Afleveres på CP/GC.
Faxe lud                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Fejeaffald                                        D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Ferrosulfat                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Fertiliseringsprøver, elektriske        H4              Afleveres på CP/GC.
Fikserpapir                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Fiksersalt                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Fikservæske                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Filter                                                A                Brændbart affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Har filteret været brugt i forbindelse med materialer eller stoffer, der er kategoriseret som farligt affald, er filtret også farligt affald X og skal behandles som sådan. Bofa besvarer eventuelle tvivlsspørgsmål.
Fiskeaffald                                       A                Brændbart affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Fiskenet                                           X                Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Fix-it (Casco)                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Fjernsyn                                           H3              Afleveres på CP/GC.
Flamingo                                          A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Flasker                                                             Affald til genanvendelse. Indsamlingsordning.
Der er opsat ca. 150 flaskecontainere på Bornholm. Der kan mod betaling opsættes flaskecontainer på virksomheder.
Fliser, beton, forurenede                 D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Fliser, beton, rene                                            Til nedknusning. Almegårdsvej 8, Rønne.
Fliser, glaserede                               M             Affald til genanvendelse. CP/GC.
Flydende affald                              
Fællesbetegnelse for en lang række stoffer. Se under det konkrete stof i affaldsregistret.
Flyveaske                                         D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Flyvehavre                                                      Brændbart affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Må ikke køres på mellemlager. Skal altid anvises direkte til forbrænding. Dokumentation for modtagelse fås ved henvendelse til Bofas administration.
Fodtøj                                                I                Afleveres på CP/GC.
Forbindingsmaterialer                      C                Klinisk Risikoaffald. Indsamlingsordning.
Foldemaskiner                                 H4              Afleveres på CP/GC.
Formalin                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Forstærkere                                      H4              Afleveres på CP/GC..
Fortrolige papirer                             AE          Affald til genanvendelse. Indsamlingsordning.
Det er efter affaldsproducentens valg tilladt at sende fortrolige papirer til forbrænding.
Bofa anbefaler, at fortrolige papirer sikkerhedsmakuleres.
Fortynder                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Forurenet jord                                 
Forurenet jord kategoriseres som olie- og benzinforurenet jord – kemikalieforurenet jord og tungmetalforurenet jord. Se under erhverv og jord på Bofas hjemmeside.
Forurenede bygningsmaterialer       D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Fosforsurt kalk                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Fotovæsker                                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Fremkaldervæske                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Freon                                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Friturefedt                                       X                Affald til genanvendelse. Indsamlingsordning.
Frituregryder                                    H4              Afleveres på CP/GC.
Frysere                                             H1              Afleveres på CP/GC.
Fræsere                                            H4              Afleveres på CP/GC..
Fugemasse                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Fugeskum (Bostik)                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Fugtfjerner                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Fyldpladsaffald                              
Fællesbetegnelse for affald til fyldpladserne. Består alene af ren jord og natursten.
Fyringsolie                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Fyrværkeri                                                          Henvises til politiet.

G                                                                                   
Gadeopfej                                        D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Gasbeton, forurenet                         D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Gasbeton, rent                                                  Ikke forurenede materialer anvises til nedknusning.
Gasflasker, tomme                           X                Afleveres til produkthandler.
Flaskerne skal være trykløse. Skal afleveres separat. Må ikke blandes med andet jernaffald.
Gasflasker, fyldte                            X                Afleveres til forhandler.
Gasmasker                                       A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne. Aktivkul–filtre er farligt affald og skal afmonteres inden aflevering.
Gelcoat filler (Loctite)                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Genopladelige batterier                   B                Farligt affald. Husstandsindsamles.
Gipsprodukter                                  L                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Gipsonitplader                                 L                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Glas                                                                  Afleveres på CP/GC.
Glasfiber                                          D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Glasfiberspartel                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Glaserede materialer                        M               Afleveres på CP/GC.
Glasuld                                            D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Gluteraldehyd                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Glycerin                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Glycol                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Grahamsalt                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Granit                                                                 Affald til fyldplads.
Grene                                               G                Affald til kompostering. Almegårdsvej 8, Rønne.
Grillrens (Rivonit)                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Grundrens                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Grus, forurenet                                D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Grus, rent                                                            Anvises til opfyldningsområde.
Græs                                                G                Affald til kompostering. Almegårdsvej 8, Rønne.
Græsslåmaskiner                                                 Affald til produkthandler.
Græsslåmaskiner, elektriske            H4              Afleveres på CP/GC.
Grøntsagsaffald                               A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
En del organisk grøntsagsaffald er komposteringsegnet. Det er tilladt (og anbefales) at hjemmekompostere
G-T finspartel, hvid                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Gulvlim (Cascoflex)                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Gulvlim (Dana)                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Gulvsæbe                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Gulvtæpper                                      A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Gummi                                             A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Gylleslanger                                    D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Gyproc gulvgips                              L                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.

H                                                                                   
Halm                                                A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Halm kan i visse tilfælde, efter nærmere aftale med Bofa, komposteres.
Halogenlamper                                 H5              Afleveres på CP/GC.
Hammerite Special Metals Primer   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Haveaffald                                       G                Affald til kompostering. Almegårdsvej 8, Rønne.
Havemøbler                                     A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Metal fra havemøbler skal afmonteres inden levering.
Haveredskaber, elektriske                H4              Afleveres på CP/GC.
Hempel Bravo                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Hexamethyldiisocyanat                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Hi-fi-udstyr                                      H4              Afleveres på CP/GC.
Hjortetaksolie                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Hundeshampoo                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Husholdningssprit                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Hvid sanitet                                     M                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Hydraulikslanger                                           Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Modtages kun i længder på max. 2 meter.
Hydrogenperoxid (fra 8 %)             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Hærder                                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Hærdet glas                                      D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Håndholdte spillekonsoller              H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Håndrens                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Håndvaske, porcelæn, alle farver   M              Afleveres på CP/GC. Håndvaske af metal afleveres til produkthandler.
Hårde fejelister af hård PVC           K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Hårde hvidevarer                            
Er en fælles betegnelse for en række husholdningsapparater. Se under den konkrete betegnelse i affaldsregistret.
Hårdtræsolie                                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Hårfjerner                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Hårklippere                                      H4              Afleveres på CP/GC.
Hårtørrere                                        H4              Afleveres på CP/GC.

I                                                                                     
Ikke glaserede tegl                                           Ikke forurenede materialer til nedknusning.
Ilford Ilfospeed Fixer                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Imprægneret træ                              D3              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Imprægneringsmiddel                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Industriporcelæn, alle farver           M               Affald til genbrug. Afleveres på CP/GC.
Insektgift                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Insektsæbe                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Isfjerner                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Isobutan R600 kølegas                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Isocyanatholdige produkter             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Isolerede metalrør                                               Afleveres til produkthandler.
Isoleringsmaterialer                          D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Isopropanol                                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Isopropylalkohol                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.

J                                                                                    
Jern                                                                     Afleveres til produkthandler.
Jernsulfat                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Jernvitriol                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Jod                                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Jord                                                 
Se Bofas hjemmeside, Erhver/Jord.

K                                                                                   
Kabelbakker af hård PVC               K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Kabler                                              X                Afleveres til produkthandler.
Kadavere                                         X                Anvises til destruktionsanstalt.
Kaffekværne                                    H4              Afleveres på CP/GC.
Kaffemaskiner                                 H4              Afleveres på CP/GC.
Kalcineret soda                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kalilud                                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kaliumferrocyanid                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kaliumhexacyanoferrat                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kaliumhydroxid                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kaliumnitrat (oxyderende)              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kalkammonsalpeter                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kalkfjerner (med citronsyre)           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kalkstensfjerner                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kalksalpeter                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kanyler                                            X                Klinisk risikoaffald. Indsamlingsordning.
Karbid                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Karburatorvæske                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kardiologiudstyr                             H4              Afleveres på CP/GC.
Karton                                              E                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Kasettebåndoptagere                       H4              Afleveres på CP/GC.
Kaustisk soda                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kemikalieaffald                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kemikalieforurenet jord                  X                Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Læs må som hovedregel ikke sammenblandes. Læs fra samme lokalitet kan dog efter aftale med Bofa blandes.
Keramik                                                         Affald til genbrug. Afleveres på CP/GC.
Klarpool (Matas)                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Klimaanlæg                                      H4              Afleveres på CP/GC.
Klinkefuge                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Klinikaffald                                     C                Klinisk Risikoaffald. Indsamlingsordning.
Kloakrør af hård PVC                     K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Kloramin                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kloressens                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Klorolin                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Klorin                                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Klor rengøring                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Klor rens                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Klortabs til swimmingspool            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Klosetvæste til kemiske toiletter     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Klosetter, porcelæn, alle farver       M               Affald til genbrug. Afleveres til CP/GC.
Knallertdæk                                                    Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Kobber                                                                Afleveres til produkthandler.
Kobberoxychlorid                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kobbersulfat                                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kofangere af plast                           X                Afleveres til produkthandler.
Kogeapparater                                 H4              Afleveres på CP/GC.
Komfurer                                         H2              Afleveres på CP/GC.
2-komp. produkt med isocyanat      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kompakt-lysstoflamper                   H5              Afleveres på CP/GC.
Komposterbart materiale                 G                Affald til kompostering. Almegårdsvej 8, Rønne.
Konsistensfedt                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kontaktlim                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kontaktlim fortynder                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kopieringsmaskiner                         H4              Afleveres på CP/GC.
Korn og kornaffald                          A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Korn og kornaffald kan i visse tilfælde, efter nærmere aftale med Bofa, komposteres.
Kosmetik                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kreosotbehandlet træ                      A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Kropsplejeapparater                         H4              Afleveres på CP/GC.
Krympefolie                                     X                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Kunstgødning                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kviksølv                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kviksølvholdige lyskilder               H5              Afleveres på CP/GC.
Kviksølvholdigt affald                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kæledyr, døde                                
Anvises til destruktion/eller kremering via dyrlæge.
Kärcher Rensemiddel                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kølegas R600 Isobutan                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Køleskabe                                        H1              Afleveres på CP/GC.
Køle/fryse-møbler                            H1              Afleveres på CP/GC.
Kølerrenser                                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kølervæske                                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Kønrøg                                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.

L                                                                                   
Laboratorieudstyr, elektrisk             H4              Afleveres på CP/GC.
Landbrugsfolier                               A                Forbrændingsegnet affald.
Se ”emballager fra landbrug”.
Lakrester                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Lakfjerner                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Lampeolie                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Laptop-computere                           H3              Afleveres på CP/GC.
Latex                                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Lavalamper                                      H5              Afleveres på CP/GC.
Lavenergipærer                                H5              Afleveres på CP/GC.
Lavtryksnatriumlamper                    H5              Afleveres på CP/GC.
Leca, forurenet                                D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Leca, rent                                         J                 Anvises til nedknusning.
Ledninger                                                           Afleveres til produkthandler.
Letbeton, forurenet                          D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Letbeton, rent                                                  Anvises til nedknusning.
Lim                                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Lim-o-tät                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Linoleum                                          A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Linolieklude                                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Linolie                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Linoliefernis                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Linoliekit                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Lommeregnere                                 H4              Afleveres på CP/GC.
Loddeapparater                               H4              Afleveres på CP/GC.
Lop-A’                                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Lud                                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Luftfilter                                                         Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Lungeventilatorer                            H4              Afleveres på CP/GC.
Lyn Epoxy (Dana Lim)                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Lysarmaturer til lysstofrør               H4              Afleveres på CP/GC.
Lyslederkabler                                 D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Lysol desinfektionsmiddel              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Lysstofrør                                        H5              Afleveres på CP/GC.
Læsket kalk                                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Løbecomputere                                H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles

M                                                                                  
Madaffald fra storkøkkener             A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Madrasser                                        A                Affald til forbrænding. Almegårdsvej 8, Rønne.
Mainframes                                      H4              Afleveres på CP/GC.
Maling                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Malingfjerner                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Mangansulfat                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Marine Epoxy (Loctite)                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Marmorrens                                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Maskiner                                                             Afleveres til produkthandler.
Massageapparater                            H4              Afleveres på CP/GC.
Medicinrester                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Medicinsk udstyr                             H4              Afleveres på CP/GC.
Melitta afkalkningsmiddel              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Messing                                                             Afleveres til produkthandler.
Metaller                                           
Metaller er en fællesbetegnelse for en række materialer. Se under det konkrete materiale i affaldsregistret.
Methylchloroform                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Methylchlorid                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Mikrobølgeovne                               H4              Afleveres på CP/GC.
Mille New Clean Klor                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Mineralolie                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Mineralsk terpentin                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Mineraluld                                       D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Minicomputere                                 H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
MP3-afspillere                                 H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Mobiltelefoner                                 H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Motorer                                                               Afleveres til produkthandler.
Muldvarpegas                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Mursten, forurenede                        D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Mursten, rene                                   J                 til nedknusning. Almegårdsvej 8, Rønne.
Musikinstrumenter, elektriske         H4              Afleveres på CP/GC.
Musegift                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Myregift                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Myresyre                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Mælkekarton                                    A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Mælkesurt kalk                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Møbler                                                            Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
For møbler hvor en væsentlig del består af metal, skal metaller fjernes inden levering.
Møntautomater                                H4              Afleveres på CP/GC.
Mønttelefoner                                  H4              Afleveres på CP/GC.
Mørtel                                              D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Måleudstyr                                       H4              Afleveres på CP/GC.

N                                                                                   
Naftalin                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Naphtalen                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumbicarbonat                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumbisulfat                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumcarbonat                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natrium diklor isocyanurat              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumdithionit                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumhexametafosfat                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumhydrogencarbonat               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumhydrogensulfat                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumhydroxid                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumhypochlorit                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumkarbonat                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriummetafosfat                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumperborat                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumsilicat                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natriumsulfid                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natronvandglas                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Natursten                                                           Affald til opfyldningsområde.
Nedløbsrør af hård PVC                  K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Neglelak                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Neglelakfjerner                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Neonrør                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
N-Heptan                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
NiCd – batterier                               B                Farligt affald. Husstandsindsamles.
Nikkel                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Noirit (indeholder natriumsulfid)    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Notebook-computere                       H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Notepad-computere                         H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
NPK gødning                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Nuklearmedicinsk udstyr                H4              Afleveres på CP/GC.
Nødblus                                                              Henvises til politiet.
Nåletræslud                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.

O                                                                                   
Olie                                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Oliefiltre                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Olieklude                                         X                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Oliemaling                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Olie med absorberingsmiddel          X                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Olieslam                                           X                Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Olietanke                                                            Afleveres til produkthandler.
Opløsningsmidler                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Oprens fra vejbrønde                       X                Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Opvaskemaskiner                             H2              Afleveres på CP/GC.
Opvaskemiddel                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Organiske opløsningsmidler            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ovenlysruder af hård PVC              K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Overvågningsudstyr, elektronisk     H4              Afleveres på CP/GC.
Ovnrens                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Oxalsyre                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.

P                                                                                    
Paint and Varnish Remover            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Palisanderolie                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Paneler af hård PVC                        K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Pap                                                   E                Affald til genanvendelse. Husstandsindsamles.
Papir                                                 E                Affald til genanvendelse. Husstandsindsamles.
Papkarton                                         E                Affald til genanvendelse. Husstandsindsamling
Parabolantenner                                                  Jern- og metalaffald, henvises til produkthandler. Parabolhovedet skal dog afmonteres, da dette er elektronikskrot.
Parabolhoved                                   H4              Afleveres på CP/GC.
Parafinpap                                        A               Forbrændingsegnet affald.
Afleveres som selvstændig fraktion på Almegårdsvej 8, 3700 Rønne.
Parkaffald                                        G                Affald til kompostering. Almegårdsvej 8, Rønne.
Patologisk affald                                                Anvises til krematoriet i Rønne.
Patroner                                                              Henvises til politiet.
Patroner til toner                              X                Afleveres på CP/GC.
PCB                                                 D6               Kan være farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
PCB-holdigt affald skal analyseres. Det kan både være forbrændingsegnet og deponeringsegnet.
PC’er (inkl. CPU, mus og tastatur) H4              Afleveres på CP/GC.
PC-skærme                                      H3              Afleveres på CP/GC.
PCT                                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Pengeautomater                               H4              Afleveres på CP/GC.
Pereddikesyre                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Pesticider                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Dog kan emballager til midler, der har fået tildelt farebetegnelsen ” sundhedsskadeligt”, ” ætsende” eller ” lokalt irriterende” og som er beregnet til opblanding med vand bortskaffes som brændbart affald A, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand.
Skyllevandet skal hældes op i sprøjtevæsken jf. Miljøstyrelsens vejledning om etiketter på emballager til bekæmpelsesmidler, oktober 1993.
Emballager til midler uden farebetegnelse kan afleveres som brændbart affald A.
Petroleum                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
pH- (Matas)                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
pH+ (Matas)                                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Phosphorsyre                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Pigmentløser med blegesystem       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Planglas                                            X                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Plast                                                
Fællesbetegnelse for en lang række forskellige plastprodukter. Nogle plasttyper skal udsorteres til genanvendelse og andre skal kategoriseres som forbrændingsegnet affald. Se under det konkrete materiale i affaldsregistret. De mest almindelige plasttyper er angivet nedenfor:
– HDPE (High Density PolyEthylen) se plastfolier, der kan genanvendes
– PVC PolyVinylChlorid) se hård PVC, der kan genanvendes, og blød PVC, der er affald til losseplads
– LDPE (Low Density PolyEthylen) bæreposer, affaldssække og dybfrost emballager
– PS/EPS (PolyStyren/Expanderet PolyStyren) PS anvendes til emballage
– EPS er flamingo 
– PP (PolyPropylen) f.eks. chipsposer og sugerør
– PET (PolyethylenEmterephThalat) typisk sodavands- og saftflasker
– Øvrige plasttyper kan være polyamid, acrylplast, ABS, polyester eller polycarbonat
Plastbelagte papirvarer                    A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Plastemballage                                
Fællesbetegnelse for en lang række forskellige emballager af plast, f.eks. plastdunke, plastflasker, plastfolier og plastkasser. Plastemballage kan være lavet af forskellige plasttyper, se ovenfor under plast.
Plastflasker (ikke returflasker)                       Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Plastfolie, PE                                   X                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Se specielle forhold for landbrugsfolier.
Plastdunke                                       A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Plastic Padding (Loctite)                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Plastkasser                                       A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Plastmaling                                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Plastposer                                                        Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Pletfjerner                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Plexiglas                                           A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Plæneklippere, elektriske                 H4              Afleveres på CP/GC.
Poleringsmiddel                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Polervand                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Polyester                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Polyethylenfolie, PE                        X                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Polyfilla                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Polypropylen                                    A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Polystyren                                        A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Polystyrol                                         A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Porcelæn, alle farver                                       Affald til genbrug. Afleveres på CP/GC.
Porebeton                                         D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Printere                                            H4              Afleveres på CP/GC.
Præ-isolerede metalrør                                        Afleveres til produkthandler.
PVC, blød                                        D2              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
PVC, hård                                        X                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne. Opmærksomheden henledes på, at sortering af PVC afhænger af type. Gylleslanger af PVC er affald til losseplads D1.
Propanon                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Purefix                                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Pærer, elektriske, almindelige         D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.

R                                                                                   
R600 Isobutan kølegas                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Radioer                                            H4              Afleveres på CP/GC.
Reklamer                                          E                Affald til genanvendelse. Husstandsindsamles.
Rengøringsapparater                        H4              Afleveres på CP/GC.
Rensebenzin                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Rensemiddel, glas brændeovne       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ristestof                                          A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Rivonit                                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Rockwool                                        D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Ro-computere                                  H4              Afleveres på CP/GC.
Rottegift                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Rudeglas                                          X                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Må ikke kommes i flaskecontainere.
Rudelim (PU-baseret)                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Rustfrit stål                                      X                Afleveres til produkthandler.
Rustbeskyttelse                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Rustfjerner (indeholder fosforsyre) X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Røg- og brandmeldere med radioaktive kilder.
Disse modtages ikke af Bofa, men skal håndteres som beskrevet nedenfor:
Jf. bekendtgørelse nr. 154 af 6. marts 1990 om røgdetektorer og forbrugsartikler indeholdende radioaktive stoffer kapitel 10, § 32, gælder: Røgdetektorer af kategori 1 og 2 må ikke bortskaffes ved forbrænding, men skal sendes retur til leverandøren eller til Dansk Dekommisionering (Risø).
Stk. 2. Dog må den enkelte forbruger bortskaffe indtil 3 stk. røgdetektorer af kategori 2 om måneden ved normal renovation.
Samme bekendtgørelse angiver også:
Røgdetektorer af kategori 1: Røgdetektorer, indeholdende radioaktivt stof, til brug i automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) med eller uden alarmoverføring til vagtcentral, eller til brug i automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg).
Røgdetektorer af kategori 2: Røgdetektorer, indeholdende radioaktivt stof, der bruges i private hjem og lignende, og som ikke er tilsluttet et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg).

S                                                                                    
Salgsautomater                                H4              Afleveres på CP/GC.
Salmiakspiritus                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Salpetersyre                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Saltsyre                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Sand fra renseanlæg                         X                Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Sanitet, alle farver                           M                Affald til genbrug. Afleveres på CP/GC.
Sapur pletfjerner                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Savsmuld                                         A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Scooterdæk                                      A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Shampoo og sæbe                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Siccativ                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Sidol metalrens                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Silikone                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Silikone fugefjerner                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Skilteblæk                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Skorstene (ikke stål)                        D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Skrivemaskiner, el                           H4              Afleveres på CP/GC.
Skruemaskiner                                 H4              Afleveres på CP/GC.
Skumgummi                                     A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Skumgummi-madrasser                   A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Skurepulver                                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Skyllemiddel                                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Skæremaskiner                                 H4              Afleveres på CP/GC.
Skæreolie                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Skår, glas                                         F                 Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Slagger                                             D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne. Slagger modtages kun efter særlig aftale.
Slagteriaffald                                                      Anvises til destruktionsanstalt.
Slam fra olieudskillere                     X                Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Slam fra spildevandsrensning          X                Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Slam anvendes i stor udstrækning som gødning på landbrugsjord.
Slanger til dæk                                A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Slibemaskiner                                   H4              Afleveres på CP/GC.
Smedejern                                                           Afleveres til Produkthandler.
Smittefarligt affald                                         Klinisk risikoaffald. Indsamlingsordning.
Smørefedt                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Soda                                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Sokkelmaling                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Solarierør                                         H5              Afleveres på CP/GC.
Spartelfarve (Polyfilla)                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Spartelmasse                                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Spejlglas                                           D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Spildolie                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Spillekonsoller, håndholdte            H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Spolebåndoptagere                          H4              Afleveres på CP/GC.
Sportsudstyr, el                                H4              Afleveres på CP/GC.
Spraydåser                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Sprinklervæske                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Sprit                                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Sprængstoffer                                                     Henvises til politiet.
Sprøjtemaskiner                               H4              Afleveres på CP/GC.
Sprøjter, tømte                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Sprøjtemidler                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Spånplader                                       N                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Stahlfix                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Standsemaskiner                              H4              Afleveres på CP/GC.
Stenkulsnafta                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Stenuld                                            D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Stiksave                                           H4              Afleveres på CP/GC.
Stomiposer                                       A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Strikkemaskiner                               H4              Afleveres på CP/GC.
Strygejern                                        H4              Afleveres på CP/GC.
Strøelse                                            A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Kan i visse tilfælde efter Bofas bestemmelse komposteres.
Strålebehandlingsudstyr                  H4              Afleveres på CP/GC.
Stråtag                                             A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdevej 8, Rønne.
Stråtag kan i visse tilfælde, efter aftale med Bofa, komposteres.
Styren                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Støbejern                                                            Afleveres til produkthandler.
Støvende asbest                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Støvsugere                                       H4              Afleveres på CP/GC.
Støvsugerposer                                A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Stål                                                                     Afleveres til produkthandler.
Stålwirer                                                             Afleveres til produkthandler.
Stålwirer med tyfon-indlæg modtages ikke af produkthandler, men er affald til forbrænding (max. længde 1 meter).
Sunspot oasis – Boost granulat        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Super Epoxy (Loctite)                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Super Stål Epoxy (Loctite)              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Svejsemaskiner                                H4              Afleveres på CP/GC.
Svovlsyre                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Symaskiner                                      H4              Afleveres på CP/GC.
Syntetisk olie                                   X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Syrer                                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Søgræs                                             G                Affald til kompostering. Almegårdsvej 8, Rønne.
Kan kategoriseres som forbrændingsegnet affald. Bofa afgør i hvert enkelt tilfælde konkret om søgræs og lignende materialer skal forbrændes eller oparbejdes med henblik på genanvendelse.

T                                                                                   
Tagkit                                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Tagpap                                             A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Tagrender af hård PVC                   K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Tagrender af zink                                               Afleveres til produkthandler.
Tagrør                                              A G             Forbrændingsegnet affald. Almegårdevej 8, Rønne.
Stråtag kan i visse tilfælde, efter aftale med Bofa, komposteres.
Tang                                                 G                Affald til kompostering. Almegårdsvej 8, Rønne.
Kan kategoriseres som forbrændingsegnet affald. Bofa afgør i hvert enkelt tilfælde konkret om tang og lignende materialer skal forbrændes eller oparbejdes med henblik på genanvendelse.
Tapet                                                A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Tapetafbløder, Polypeel (Polyfilla) X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Tastaturer                                         H4              Afleveres på CP/GC.
Ta’væk lakfjerner (Karuwa)             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Tegl, glaserede                                 M              Affald til genbrug, Afleveres på CP/GC.
Tegl, uglaserede                               J                 Materialer til nedknusning. Almegårdsvej 8, Rønne.
Tekstiler                                           I                 Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne.
Telefaxapparater                              H4              Afleveres på CP/GC.
Telefonbøger                                    E                Affald til genanvendelse. Indsamlingsordning.
Telefoner                                          H4              Afleveres på CP/GC.
Telefonsvarere                                 H4              Afleveres på CP/GC.
Telexapparater                                 H4              Afleveres på CP/GC.
Termometre, kviksølvholdige          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Termoruder                                      X                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Modtages som glas uden den indbyggede alu-ramme. På genbrugscentret er facilitet til at banke glas ud af rammen, som efterfølgende er affald til losseplads.
Termostater, el                                 H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Teromix (Loctite)                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Terpentin                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Terrazzo                                           D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Ikke forurenede materialer til nedknusning. Afleveres på Almegårdsvej 8, 3700 Rønne. Frit armeringsjern skal være fjernet.
Tetrachlorkulstof                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Tetrachlormethan                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Tidsregistreringsudstyr                    H4              Afleveres på CP/GC.
Tjære                                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Tjæremaling                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Tjæreforurenet jord                         X                Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Læs må som hovedregel ikke sammenblandes. Læs fra samme lokalitet kan dog efter aftale med Bofa blandes.

Toiletter, alle farver                         M               Affald til genbrug. Afleveres på CP/GC.
Toluen                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Toner                                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Toprinse Effekt (Henkel)                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Transportbånd med stål/jern            D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Trapez-plader af hård PVC             K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Tredobbelt salmiakspiritus              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
1,1,1 – trichlorethan                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Trichlorethylen                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Triglycerid                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Trinatriumfosfat                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Trykflasker                                       X                Afleveres til produkthandler.
Skal afleveres separat. Må ikke blandes med andet jernaffald.
Trykflasker, fyldte                          X                Afleveres til forhandler.
Trykimprægneret træ                       D3              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
 
Tryknatriumslamper                         H5              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Træ                                                   N                Affald til genbrug. Almegårdsvej 8, Rønne.
Træbeskyttelsesmiddel (Gori)         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Træbeskyttelse                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Træbeton                                          D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Træer                                                G                Affald til kompostering. Almegårdsvej 8, Rønne.
Må dog anvendes til flis, hvis træerne ikke er forurenet med f.eks. elmesyge eller stammer fra lokaliteter med dræbersnegle.
Træflis                                              G                Affald til kompostering. Almegårdsvej 8, Rønne.
Kan frit anvendes, hvis ikke flis er forurenet med f.eks. elmesyge eller stammer fra lokaliteter med dræbersnegle.
Træfrisk (Borup)                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Trælim                                              X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Trælud, -sæbe                                  X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Træolie                                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Træspåner                                        N                Affald til genbrug. Almegårdsvej 8, Rønne.
Træstød                                            G                Affald til kompostering. Almegårdsvej 8, Rønne.
Trætjære                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Trævoks                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Trådløse telefoner                            H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Tungmetalforurenet jord                 X                Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Læs må som hovedregel ikke sammenblandes. Læs fra samme lokalitet kan dog efter aftale med Bofa blandes.
Turtle Wax                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
TV-apparater                                    H3              Afleveres på CP/GC.
Tændmidler                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Tæppefejemaskiner                          H4              Afleveres på CP/GC.
Tæppeshampoo                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Tætningsmasse                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Tøj                                                    I                 Afleveres på CP/GC.
Tør-Klor (Matas)                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Tørretumblere                                  H2              Afleveres på CP/GC.

U                                                                                   
Udladningslamper                           H5              Afleveres på CP/GC.
Ugeblade                                                        Affald til genanvendelse. Indsamlingsordning.
Uglaserede tegl                                                Materialer til nedknusning. Almegårdsvej 8, Rønne.
UHU Hart                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ukrudtsmidler                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Universal rengøring                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.

V                                                                        
Vandglas                                          X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Vandrør af PVC                              K                Affald til genanvendelse. Almegårdsvej 8, Rønne.
Varmeregulatorer                             H4              Afleveres på CP/GC.
Vaskemaskiner                                 H2              Afleveres på CP/GC.
Vaskepulver                                     X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Videobåndoptagere                         H4              Afleveres på CP/GC.
Videokameraer                                H4              Afleveres på CP/GC.
Videospil                                         H4              Afleveres på CP/GC. Husstandsindsamles.
Vinduesglas                                                        Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.
Må ikke kommes i flaskecontainere.
Vinduespuds                                    X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Vinduesrammer                               A                Forbrændingsegnet affald. Almegårdsvej 8, Rønne. 
Vinduesrammer af metal anvises til produkthandler.
Vinflasker                                                        Affald til genanvendelse. Indsamlingsordning.
Der er opsat ca. 150 flaskecontainere på Bornholm. Flaskecontainer kan mod betaling opstilles ved virksomheder ved henvendelse til Bofa – Tlf. 56 95 92 00.
Vintermåtter                                    D1              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Vinyl (PVC)                                    D2              Affald til losseplads. Almegårdsvej 8, Rønne.
Vinylrens                                         X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Vægte                                              H4              Afleveres på CP/GC.
Vævlim                                            X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Vævemaskiner                                 H4              Afleveres på CP/GC.

W                                                                                  
WC-rens                                           X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Woodroc loftpaneler                        L                Affald til genanvendelse. Afleveres på CP/GC.

X                                                                                   
Xylen                                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Xylol                                                X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.

Z                                                                                    
Zink                                                                    Afleveres til produkthandler.
Zinkchlorid                                      X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Zinkpulver                                       X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.

Æ                                                                                  
Æter                                                 X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ætsende væsker                               X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ætskali                                             X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.
Ætsnatron                                        X                Farligt affald. Afleveres til godkendt indsamler.

Fandt du ikke, hvad du ledte efter, så kontakt Bofa på vejerbod@bofa.dk eller telefon 56 92 55 23.