A:

Kategorier der har symbol A må sammenblandes i samme container. Dog skal småt brændbart (under 1x1 meter) og stort brændbart (over 1x1 meter) sorteres i hver sin container.

Dog skal vådt affald som f.eks. dagrenovation for sig. Dette skyldes, at Bofa i højsæsonen ikke har kapacitet til at brænde alt affald med det samme, hvorfor det våde affald lægges i vores sidesiloer og afdækkes, mens det tørre affald køres på mellemdepot et andet sted på vores arealer.

Hvis vi har det våde affald samlet på fast underlag og afdækket minimerer det vores tilhold af rotter, måger og andre skadedyr.

 

Affald til deponering er ikke forbrændingsegnet.
Affald til genanvendelse er ikke forbrændingsegnet.
Farligt affald er ikke forbrændingsegnet affald.
Affald til specialbehandling er ikke forbrændingsegnet affald.

 

Opmærksomheden henledes især på følgende affaldstyper, som ikke må blandes sammen med forbrændingsegnet affald:

Have- og parkaffald.
Transportemballager (PE-folier)
Elektronikskrot
Jord og sten
Gipsplader
Isoleringsmaterialer
PVC, både hård og blød
Imprægneret og trykimprægneret træ
Træ til genanvendelse, også selvom det er malet eller lamineret