C:                 
Alle kategorier der har symbolet C må blandes sammen.
 
Klinisk Risikoaffald indsamles af Bofa.
Man kan tilmelde sig ordningen ved at klikke her, og under “Selvbetjening Erhverv” vælge “Klinisk Risikoaffald”.

Klinisk Risikoaffald kan være:
Skærende og stikkende genstande:
– Kanyler, knive, sakse, pincetter og andet, der kan penetrere hud.
– Skår o.l., der indeholder blod, pus eller vævsvæskerester.
Skarpe og spidse genstande opsamles i brudsikre, tætte emballager, som kan lukkes forsvarligt.
Bofa leverer godkendte kanylebokse og skårspande.

Andet affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underlagt særlige krav af hensyn til smittefare:
– Meget vådt (som vil dryppe, hvis det sammenpresses) engangsmateriale, hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod, eksempelvis: forbindinger og afdækninger.
– Alle vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer.
– Rester af ikke-dræbt vaccine.

Andet affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare opsamles i plastposer, forede sække, plastspande eller anden tæt emballage, som kan lukkes forsvarligt.
Bofa leverer godkendte gule sække.

Kasserede kemikalier og medicin:
– Kasserede lægemidler.
– Medicinrester.

Kasserede kemikalier og medicin opsamles i originalemballagen eller anden egnet emballage.