D1:              
Alle kategorier der har symbolet D1 må blandes sammen.
Alle deponeringsegnede affaldsfraktioner, med nedenstående undtagelser, må blandes sammen.
Det gælder bl.a.:
Skorstene forurenet med sod
Klinker med glasur
Glaserede kloakrør
Trådglas og spejle
Hærdet og lamineret glas
Isoleringsmaterialer
Vintermåtter
Fiberbeton

D2:              
Alle kategorier der har symbolet D2 må blandes sammen.
Blød PVC er deponeringsegnet affald, men må ikke blandes i den store bunke ovenfor, da Bofa frafører den bløde PVC til et anden deponi.
Blød PVC er f.eks.:
Vinylgulve og vægbeklædninger
Bløde paneler og fodlister
Plastpersienner
Havebassiner og bassinfolier
Badebolde, badedyr, svømmevinger m.m.
Haveslanger
Tagfolier
Kunstlæder fra møbler og lampeskærme
Kraftige presenninger
Kraftigt regntøj og gummistøvler
Telte og teltbunde
Og meget mere

D3:              
Alle kategorier der har symbolet D3 må blandes sammen.
Imprægneret og trykimprægneret træ er deponeringsegnet affald, men må ikke blandes i den store bunke ovenfor, da Bofa frafører træet til et anden deponi.
Affaldstypen dækker over imprægneret træ (malet med imprægneringsvæske) og trykimprægneret træ (købt færdig-imprægneret).

D4:              
Alle kategorier der har symbolet D4 må blandes sammen.
Ikke støvende asbest kan afleveres i dobbelt plastemballage i en særlig celle på Bofas deponi.
Støvende asbest er farligt affald, og skal håndteres som sådan.

D5:
Alle kategorier der har symbolet D5 må blandes sammen.
Eternit, både med og uden asbest, skal deponeres på en særlig celle på Bofas deponi.
Det gælder både tagplader og andre former for eternitprodukter som f.eks. vægbeklædninger og rørføringer.

D6:
Alle kategorier der har symbolet D6 må blandes sammen.
PCB-holdigt affald kan være farligt affald, ikke-farligt forurenet affald eller forurenet affald jf. nedenstående grænseværdier:
≥ 50 mg PCB/kg: Farligt affald
 Destrueres på et forbrændingsanlæg, som har tilladelse til afbrænding af farligt affald, der indeholder PCB, eller deponeres underjordisk (i udlandet).
 < 50 mg PCB/kg: Ikke-farligt forurenet affald
 Bør som udgangspunkt destrueres på et forbrændingsanlæg, som har tilladelse til afbrænding af affald, der indeholder PCB. Kan deponeres, hvis affaldet er svært at håndtere på et forbrændingsanlæg (fx store mængder beton).
< 2,0 mg PCB/kg: Forurenet affald
Kan benyttes som bærelag under bygninger og anlæg, hvor der ikke gøres ophold, fx under stier og veje. Ikke under og i bygninger der benyttes som arbejdspladser og boliger.
 

Der skal udfyldes en deklaration og modtages et acceptskema fra Bofa på denne, før man kan aflevere deponeringsegnet affald, ikke-støvende asbest, eternit eller PCB-holdigt affald på Bofas deponi. PVC og imprægneret træ kræver ikke deklaration.