F:                 
Alle kategorier der har symbolet F må blandes sammen.
Det meste glas modtages. F.eks.:
Flasker
Konservesglas
Glasskår

Plan- termo- og vinduesglas i rammer kan afleveres i særlig container på containerpladserne.

Følgende modtages ikke:
Porcelæn, keramik, spejle, trådglas, hærdet eller lamineret glas og bilruder.
Flasker der indeholder kemikalier eller har været brugt til kemikalier. Disse skal behandles som farligt affald.