G:                 
Alle kategorier der har symbolet G må blandes sammen.
Affald til kompostering er f.eks.
Løv
Grene
Træstammer
Træstød
Trørødder
Buske
Græs
Græstørv
Ukrudt

Halm
Træflis
Søgræs (kun ifølge særlig aftale med Bofa)
Tang (kun ifølge særlig aftale med Bofa)

Træstød med en diameter på 80 cm eller derover modtages for sig.

Følgende modtages ikke:
Plast
Sten
Større mængder jord
Forurenet jord
Grønt affald fra køkkener
Flamingobakker
Papir og pap