J:                 
Alle kategorier der har symbolet J må blandes sammen jf. reglerne beskrevet i Bofas erhvervsaffaldsregulativ.
Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse/nedknusning omfatter følgende:
Beton
Armeret beton
Teglsten
Tagtegl
Mursten
Natursten
Blandinger af ovenstående
Asfalt med eller uden skærver

Alle typer skal være rene og fri for maling. Kalk er dog tilladt.