K:                 
Alle kategorier der har symbolet K må blandes sammen
Hård PVC til genbrug er f.eks.:
Drænrør
Kloakrør
Vandrør og indendørs afløbsrør
Tagrender og nedløbsrør
Plastdøre og –vinduer med rammer
Ovenlysvinduer
Hårde plast-fejelister og –paneler
Elektrikerrør og kabelbakker
Plast fra kabler og ledninger
Tagplader, herunder trapezplader
 

Plast er mange ting, og PVC er ”kun” to: Hård PVC, som skal til genbrug og blød PVC, som skal på deponiet. Det meste andet plast skal til forbrændingen.

Kabler og ledninger med f.eks. kobber i, er kabelskrot og skal afleveres som sådan.