O:                 
Alle kategorier der har symbolet O må blandes sammen.
Asbestholdigt materiale kan være bunden, støvende eller stærkt støvende.

Bunden asbest kan f.eks. være eternit tag-eller vægbeklædninger, som skal afleveres på Bofas deponi.
Aflevering af eternit kræver forudgående fremsendelse af deklaration m.m.

Støvende asbest kan være f.eks.:
Bløde lofts- og vægplader
Rørisolering og pakninger
 
Støvende asbest skal dobbeltemballeres i plast og mærkes ”asbest”.
Støvende asbest afleveres på Bofas deponi og kræver forudgående fremsendelse af deklaration m.m.

Stærkt støvende asbest er farligt affald, og skal behandles som sådan.