Sorteringsvejledning

Søg efter din affaldstype

Search:

Ordforklaring:
CP:  Affaldet kan afleveres på containerpladsen.
GC: Affaldet kan afleveres på Genbrugscentret, Vestermarievej 48, Vestermarie.
“X” indikerer, at produktet ikke må blandes med andre.

Fandt du ikke det du søgte, så kontakt Bofa, enten på mail@bofa.dk eller på telefon 5692 5500.

Affaldspyramiden viser, hvordan vi helst vil se affaldet behandlet.

Affaldsminimering betyder, at affaldet slet ikke kommer til Bofa, men måske bliver repareret på en reparationscafe, eller overdraget til en anden, som kan bruge det, eller man simpelthen fortryder, at man ville smide det ud og tager det med hjem og bruger det igen.

Direkte genbrug er f.eks. flasker som genbruges som flasker eller tøj, som kan vaskes og så bruges igen.

Forberedelse med henblik på genbrug kan f.eks. være en lampe, som skal have en ny ledning o.s.v.

Genanvendelse er hos os f.eks. gips, som granuleres til gipspulver, eller træ, som bliver til spånplader. Også pap, papir og plast genanvendes.

Læs mere om, hvor vi sender vores affald hen til genbrug og genanvendelse her.

Energiudnyttelse er på Bornholm ensbetydende med forbrænding, som så bliver til fjernvarme til Rønne. Her ender alt det, som ikke kan genbruges eller genanvendes. I dag er det f.eks. madrester, mademballager af plast eller metal, andre emballager som er forurenet, f.eks. tomme oliedunke eller afdækningspapir med maling. Klik her for mere information.

Deponi er så til alt det, som hverken kan genbruges, genanvendes eller brændes, f.eks. isolering, malede murbrokker, spejle og hærdet glas.

Den sidste affaldstype, som vi håndterer, og som ikke er med på affaldspyramiden, er det farlige affald. Det er olie- og kemikalieaffald, klinisk risikoaffald og fyrværkeri. Disse affaldstyper må ikke blandes, og skal afleveres til en godkendt indsamler eller på en af Bofas containerpladser.