Storskrald

Gode råd og vejledning om storskrald

Tilmelding til storskrald skal ske senest 1 uge før tømningsdagen, og gerne før.

Affald til storskrald skal senest kl. 07.00 på afhentningsdagen placeres ud til vejen max. 1 meter indenfor indkørslen.

Affaldet skal være sorteret og emballeret i henhold til sorteringsregler (se nedenfor) og stå synligt og umiddelbart tilgængeligt for chaufføren.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at såfremt affaldet ikke er sorteret og emballeret i henhold til sorteringsreglerne, medtages pågældende affald ikke.

Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at indsamlingen sker med flere forskellige biler. Derfor kan det forekomme, at affaldet bliver afhentet i flere omgange på afhentningsdagen.

Såfremt der ikke er affald til afhentning, bedes du senest kl. 12.00 hverdagen før ovenstående afhentningsdag meddele dette til Bofa på telefon 56 92 55 00 eller på www.bofa.dk.

Har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte Bofa.

Brændbart affald
 • Hvert emne indenfor denne kategori må max. veje 30 kg og max. have en længde på 2 meter.
 • Mindre materialer og lignende skal emballeres i plastposer eller anden vådfast emballage.
 • Vinduesglas skal afmonteres fra vinduesrammer. Glas medtages ikke.
 • Affaldet skal opdeles i hhv. småt brændbart op til 1 meter og stort brændbart på 1 til 2 meter.
Deponi
 • Glaserede materialer, f.eks. porcelæn, tallerkner, kopper, vaser, urtepotteskjulere m.v.
 • Drikkeglas, spejle.
El-skrot
 • Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere, PC’ere, fjernsyn, radioer, højtalere og lignende medtages som hele enheder.
 • Alle genstande, som er strømforsynet, enten gennem en ledning eller med batterier.
Haveaffald
 • Hvert emne/omsnøret bundt indenfor denne kategori må max veje 30 kg og max længde 2 meter.
 • Andet haveaffald kommes i papirsækkePlastsække må ikke anvendes, ej heller nedbrydeligt plast.
 • Let fordærveligt haveaffald som f.eks. frugt og grønt medtages ikke.
Metal
 • Hvert emne indenfor denne kategori må max. veje 30 kg og max. have en længde på 2 meter.
 • Metal sammensat med andre materialer skal adskilles, f.eks. metalben på stole eller bordplader.
Medtages ikke
 • Bygningsmaterialer, f.eks. mursten, glaserede materialer, skorstene, gips, mørtel, fliser, isolering, sanitet, beton, eternittagplader, tegl m.v. Skal afleveres på containerpladserne.
 • Dagrenovation, henvises til containerpladserne.
 • PVC. Dette skal afleveres på containerpladserne.
 • Emballageglas og flasker . Der henvises til opstillet opsamlingsmateriel ved butikker eller på containerpladserne.
 • Emballageplast, f.eks. emballage fra brændselsbriketter, byggematerialer m.v. Dette henvises til containerpladserne.
 • Farligt affald, f.eks. kemikalierester, maling, olie m.m. Dette skal afleveres på containerpladserne.
 • Olietanke og biler til skrotning. Disse henvises til produkthandler.
 • Pap og papir. Dette henvises til containerpladserne.

Klikker du på "Tilmeld mig"-knappen nedenfor, kan du tilmelde dig, framelde dig for denne gang eller framelde dig permanent fra ordningen.

Tilmeld mig

Storskraldafhentning forår 2017

Område: Dato:
Rønne Mandag 27. marts til mandag 10. april
Gudhjem/Melsted Tirsdag 11 og onsdag 12. april
Tejn/Rø Tirsdag 18. april
Allinge Onsdag 19. april
Sandvig Torsdag 20. april
Nyker/Sorthat/Muleby/Hasle Fredag 21. april
Vestermarie/Årsballe/Klemensker/Rutsker/Vang Mandag 24. april
Arnager/Nylars/Lobbæk/Aakirkeby Tirsdag 25. april
Pedersker/Snogebæk/Balka Onsdag 26. april
Nexø Torsdag 27. april
Svaneke Fredag 28. og tirsdag 2. maj
Østerlars/Listed/Bølshavn/Østermarie Onsdag 3. maj