Selvbetjening

Tilmeldinger for private og erhverv

Selvbetjening private

SMS tilmelding

Vil du gerne modtage en SMS før skraldemanden tømmer din papir/papcontainer? Så tilmelder du dig bare her:

 

Tilmelding-knap

Dagrenovation helårs

Her kan du tilmelde og ændre afhentning af din dagrenovation Betingelser-knap  Priser-knap  Tilmelding-knap

Dagrenovation sommerhus
Her kan du tilmelde og ændre afhentning af din dagrenovation i sommerhuset

Betingelser-knap  Tilmelding-knap

Pap- og papir sommerhus
Det er frivilligt for sommerhusejere, at være tilmeldt ordningen for husstandsindsamling af pap og papir. Såfremt man ønsker at være tilmeldt ordningen, opstiller Bofa den nødvendige beholder vederlagsfrit. Beholderen afhentes igen af Bofa, hvis du framelder dig ordningen. Tilmelding-knap
Storskrald - næste gang er til marts 2019
Døgnåben containerplads private

 

 

Aflevér affald døgnet rundt på BOFAs tre døgnåbne containerpladser Nexø, Aakirkeby og Olsker containerpladser har nu en åbningstid, som alle kan forholde sig til – Døgnåbent! Private borgere fra hele øen kan aflevere deres affald uden for normal åbningstid uden ekstra udgift.
Læs mere om, hvordan det fungerer under “Betingelser” herunder.
  Tilmelding-knap  Betingelser-knap
Døgnåben Olsker: Ring til 51 41 13 82
Døgnåben Nexø: Ring til 61 15 17 97
Døgnåben Aakirkeby: Ring til 30 66 58 85
Affaldsdeklaration private
Affaldsproducenter, der løbende frembringer veldefineret og ensartet deponeringsegnet affald, skal kun en gang udfylde en grundlæggende karakterisering, som er gældende i en tidsperiode i op til 1 år.
Affaldsproducenten modtager en Affaldsdeklaration (Accept fra deponeringsanlægget), som gælder som dokumentation.
Transportøren skal medbringe deklarationen hver gang et nyt læs leveres til anlægget.
Deklarationen skal herefter årligt fornys af deponeringsanlægget, som grundlag for en eventuel forlængelse.

 

 

Producenter der frembringer affald som ikke produceres regelmæssigt skal hver gang udfylde en ny deklaration før deponering.
Deklarationen kan annulleres uden varsel ved misbrug eller manglende sortering efter anlæggets modtagekrav.

Visuel inspektion
Bofas personale skal foretage en visuel inspektion af affaldet både ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet for alle læs affald til deponering.

Afvisning
Hvis affaldet ikke overholder deponeringsanlæggets modtagekrav for deponeringsegnet affald afvises dette, og senest den følgende hverdag efter afvisning af et læs affald underrettes anlæggets tilsynsmyndighed, affaldsproducenten og hjemkommunen om afvisningen og årsagen hertil.

Kvittering
Der udstedes en vejebon for hvert læs affald, der modtages til deponering. Denne vejebon er samtidig affaldsproducentens kvittering for, at affaldet er vejet, sorteret og klassificeret efter modtageanlæggets modtagekrav. Vejebon’en indeholder desuden de lovpligtige oplysninger om transportøren af affaldet.

Relevante EAK-koder kan findes i Bofas positivliste fra Miljøstyrelsen: Positivliste

Skemaet, “grundlæggende karakterisering af affald til deponering”, som skal bruges til anmeldelse af deponeringsegnet affald finder du her: Deklarations_skema_2015_elektronisk

Hjemmekompostering
Private husstande, som aktivt vil kompostere egnet affald fra husholdningen, kan blive tilsluttet Bofas tilbud om hjemmekompostering. De eneste krav til deltagelse i komposteringsordningen er, at der benyttes en kompostbeholder med fast bund, og at husstanden er tilmeldt helårsrenovation. Interesserede kan rette henvendelse til Bofas administration på telefon 56 92 55 00 eller ved at sende nedenstående tilmelding. Er du tilmeldt ordningen, ydes der rabat på dagrenovationen Tilmelding-knap

Selvbetjening erhverv

Tilmelding til/fornyelse af erhvervsgebyr
Her kan du tilmelde dig Bofas ordning for virksomheders benyttelse af containerpladserne:
Vejledning til nedenstående tilmeldingsformular:
Du kan vælge at foretage den årlige tilmelding, eller du kan foretage en ændring af din årlige tilmelding, hvis du f.eks. har fået en ny firmabil.
Felterne skal udfyldes med de relevante oplysninger, svarende til dem der står i CVR-registret.
Er du i tvivl, så kan disse oplysninger findes på www.cvr.dk.
Virksomhedsart: Det er virksomhedsarten, som afgører gebyrets størrelse.

Gebyret, uden moms, er som følger:
Håndværkere og anlægsgartnere, 0-1 ansatte: 5.271,00.
Håndværkere og anlægsgartnere, 2-10 ansatte: 7.879,00.
Håndværkere og anlægsgartnere, over 10 ansatte: 10.488,00.
Øvrige virksomheder: 706,00.

Virksomhedsarten og antal ansatte fremgår også af CVR-registret.
Registreringsnumre: Der vil blive fremstillet et kort til hver af firmaets motorkøretøjer (ikke påhængsvogne eller trailere), som vil kunne komme på containerpladserne, derfor skal registreringsnummeret (nummerpladen) oplyses på disse køretøjer.

Endelig må du gerne skrive, hvilket år tilmeldingen/ændringen er gældende for.

Når din tilmelding er korrekt afsendt til Bofa, vil der komme en meddelelse om dette øverst på din skærm.
Tilmelding-knap

Døgnåben containerplads erhverv
Aflevér affald døgnet rundt på BOFAs tre døgnåbne containerpladser Nexø, Aakirkeby og Olsker containerpladser har nu en åbningstid, som alle kan forholde sig til – Døgnåbent! Erhvervskunder fra hele øen kan aflevere deres affald uden for normal åbningstid uden ekstra udgift. Før du kan benytte dette tilbud, skal du være tilmeldt erhvervsgebyr.
Læs mere om, hvordan det fungerer under “Betingelser” herunder.

Tilmelding-knap  Betingelser-knap

Døgnåben Olsker: Ring til 51 41 13 82
Døgnåben Nexø: Ring til 61 15 17 97
Døgnåben Aakirkeby: Ring til 30 66 58 85
Dæk indsamling
Bofa tilbyder indsamling af dæk to gange årligt, forår og efterår. Starttidspunkterne annonceres i de lokale aviser samt her på Bofas hjemmeside. Har du dæk, som skal afhentes, så skal du tilmelde dig ordningen. Dækkene skal sorteres i to størrelser: Den lille størrelse er: Mindre end eller lig med 15 tommer Den store størrelse er: Større end 15 tommer Skriv hvor mange dæk (ca.) i feltet for den rigtige dækstørrelse i nedenstående formular.Tilmelding-knap
Afhentning af friturefedt
Her kan du tilmelde dig afhentning af friturefedt. Friturefedtet skal opbevares i 100 liters tønder som kan rekvireres hos Bofa ved hjælp af nedenstående formular. Hvis du ønsker at få afhentet eller byttet en frituretønde, skal du også bruge nedenstående formular. Skriv venligst antallet af frituretønder i bemærkningsfeltet.Tilmelding-knap
Klinisk risikoaffald
Her kan du tilmelde dig ordningen for klinisk risikoaffald. Klinisk risikoaffald afhentes på tirsdage i ulige uger. Er du tilmeldt ordningen, kan du aftale fast afhentningsdag med chaufføren. Ønsker du ikke en fast afhentningsdag, skal du benytte nedenstående formular for at bestille afhentning. Tilmelding-knap
Affaldsdeklaration erhverv
Affaldsproducenter, der løbende frembringer veldefineret og ensartet deponeringsegnet affald, skal kun en gang udfylde en grundlæggende karakterisering, som er gældende i en tidsperiode i op til 1 år.

Affaldsproducenten modtager en Affaldsdeklaration (Accept fra deponeringsanlægget), som gælder som dokumentation.
Transportøren skal medbringe deklarationen hver gang et nyt læs leveres til anlægget.
Deklarationen skal herefter årligt fornys af deponeringsanlægget, som grundlag for en eventuel forlængelse.
Producenter der frembringer affald som ikke produceres regelmæssigt skal hver gang udfylde en ny deklaration før deponering.
Deklarationen kan annulleres uden varsel ved misbrug eller manglende sortering efter anlæggets modtagekrav.
Affaldsproducenter uden p-nummer på Bornholm:
Man kan downloade deklarationsskemaet under private, udfylde det og indsende det elektronisk til vejerbod@bofa.dk. Så vil den blive behandlet som øvrige deklarationsskemaet.
Visuel inspektion
Bofas personale skal foretage en visuel inspektion af affaldet både ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet for alle læs affald til deponering.
Afvisning
Hvis affaldet ikke overholder deponeringsanlæggets modtagekrav for deponeringsegnet affald afvises dette, og senest den følgende hverdag efter afvisning af et læs affald underrettes anlæggets tilsynsmyndighed, affaldsproducenten og hjemkommunen om afvisningen og årsagen hertil.
Kvittering
Der udstedes en vejebon for hvert læs affald, der modtages til deponering. Denne vejebon er samtidig affaldsproducentens kvittering for, at affaldet er vejet, sorteret og klassificeret efter modtageanlæggets modtagekrav. Vejebon’en indeholder desuden de lovpligtige oplysninger om transportøren af affaldet.
Positivliste

Relevante EAK-koder kan findes i Bofas positivliste fra Miljøstyrelsen: Positivliste

Skemaet, “grundlæggende karakterisering af affald til deponering”, som skal bruges til anmeldelse af deponeringsegnet affald finder du her:
Tilmelding-knap

Øvrig kontakt til Bofa

14 + 15 =

Ovenstående formular er til brug ved kontakt til Bofa.
Såfremt dit spørgsmål vedrører nogle af nedenstående selvbetjeningsemner, så skal du dog klikke på den respektive boks, og benytte den mulighed først.
Har du spørgsmål til Bofa, som ikke kan besvares ad denne vej, så benyt gerne ovenstående formular.