00 Diverse bilag

Værdikædeanalyse af organisk dagrenovation, Niras, 2013

Valg af poser, Cowi 2017

Udsortering af plast på Bornholm, RUC 2013

OPI-Skabelon

OPI Bofa afrapportering april 2018

Miljø og samfundsøkonomisk vurdering Miljøprojekt 1458

Hasle forsøget Evalueringsrapport 2017

Grøn vækst og symbioser

Danmark uden Affald – Ressourcestrategi

Danmark uden Affald – ressourceplan

BRK’s affaldshåndteringsplan 2014-2018

Bilag 1 til BRK’s affaldshåndteringsplan

Bilag 2 til BRK’s affaldshåndteringsplan

Bilag 3 til BRK’s affaldshåndteringsplan

 

Ansøgning

Ansøgning – Tilsagnsbrev fra Interreg

Ansøgning – medfinansieringsintyg

Ansøgning – kompletteringsbrev

Ansøgning – Bilag 5 – Tema industriel symbiose

Ansøgning – Bilag 4 – Tema innovation i affaldssektoren

Ansøgning – Bilag 3 – Tema klimatilpasning

Ansøgning – Bilag 2 – Cleantech Tipp følgegruppe og relaterede initiativer

Ansøgning – Bilag 1 – Cleantech Tipp projektmodel, tidsplan og organiseringsmodel

 

Biogaskonference 2017 – Program Gate 21

Biogaskonference 2017 – Billund Bio Refinery Ressource Recovery for the Future Billund Vand

Biogaskonference 2017 – Restprodukter og gødningsanvendelse Annette V. Vestergaard Økologisk Landsforening

Biogaskonference 2017 – Kvaliteten af KOD og spildevandsslam til jordbrug Morten Carlsbæk Dakofa

Biogaskonference 2017 – Mejeriforeningen godkender madaffald som gødning Bruno Sander Nielsen Foreningen Biogasbranchen

Biogaskonference 2017 – Tendenser og mulighederne fremover Tyge Kjær RUC

Biogaskonference 2017 – Forbehandling af KOD Rasmus Nør Hansen RUC

Biogaskonference 2017 – Erfaringer med indsamling og kildesortering af KOD Vestforbrændingen

Biogaskonference 2017- Dansk fagcenter for Biogas og Biogas Action Jacob Bro Lorenzen

Biogaskonference 2017 – Anlægskoncepter og råvaresammensætning Tyge Kjær RUC

Skip to content