BOFA arbejder ud fra Affaldshierarkiets principper om mindst fra bunden og mest fra toppen.

  • Affaldsminimering betyder i princippet, at affaldet slet ikke kommer til Bofa, men f.eks. går i arv, eller afleveres til en genbrugsbutik.
  • Direkte genbrug betyder, at affaldet, f.eks. glas og flasker, genbruges direkte som glas eller flasker.
  • Forberedelse m.h.p. genbrug betyder, at f.eks. en gammel stol ombetrækkes, så den kan genbruges som en ny, pæn stol, eller at en defekt lampe bliver repareret og kan bruges igen.
  • Genanvendelse betyder, at f.eks. glasskår knuses og smeltes om til nyt glas, eller at plast granuleres og indgår i nye processer.
  • Energiudnyttelse betyder, at affaldet på Bornholm ryger ind på Bofas energianlæg om omdannes til fjernvarme.
  • Deponi er alt det, som hverken kan genbruges eller forbrændes, men lægges på Bofas deponeringsanlæg for tid og evighed.