Dagrenovation
sommerhus privat

Perioden gælder fra 1. april til og med uge 43.

Der er følgende muligheder for afhentning af dagrenovation i sommerhuse:

  • Afhentning af en affaldssæk hver uge.
    Afhentning af en affaldssæk hver 14. dag med afhentning af en sæk hver uge i juni-juli-august.
  • Tilvalg af en ekstra sæk om ugen i juni-juli-august.
  • Ugentlig tømning af en 360 liters container.
  • Ugentlig tømning af en 660 liters containere.

Såfremt man ønsker 14-dages tømning gælder, at affald der anbringes i affaldssækken skal være emballeret så lugtgener begrænses. Sækken må heller ikke overfyldes (påfyldningsstregen eller max. 20 kg.) Såfremt dette overtrædes, kan Bofa, jf. regulativet, kræve tømnings-/afhentningsfrekvensen ændret til ugetømning.

Her kan du se, hvad de forskellige ordninger koster. Priser
Ændringer i din dagrenovationsordning kan ske med virkning fra den 1. eller 15. i måneden.

14-dages tømning sker i lige uger.

Hvis du ønsker tømning hele året, henviser vi til helårs dagrenovationsordningen.