Der har i den seneste tid været en del opmærksomhed om de nye affaldstakster for bornholmske husstande i forbindelse med udsendelse af ejendomsskattebilletten.

Specielt har mange borgere sat spørgsmålstegn ved, hvorfor der er prisstigninger allerede nu, når de nye ordninger først træder i kraft i løbet af 2022.

Vi vil her forsøge at give en forklaring.

I forbindelse med det nye udbud af affaldsindsamling, der blev vundet af vognmandsfirmaet HCS, blev alle fire tilbudsgivere bedt om at afgive to priser: En pris for den første periode indtil alle køretøjer og øvrigt materiale er leveret og hvor der stadig indsamles affald efter de gamle ordninger; samt en anden pris efter igangsættelse af de nye ordninger med indsamling af 12 affaldsfraktioner.

Den første periode er en relativ kort periode på 6-10 måneder, mens den anden periode er meget længere – omtrent 9 år.

HCS har i begge perioder brug for at starte affaldsordningerne op (feks ruteplanlægning, opstart, transport af renovationskøretøjer og andet udstyr til Bornholm etc),

  • Den første periode (6-10 måneder) køres med eksisterende ordninger
  • Den anden periode (ca. 9 år) køres nye ordninger med nyt materiel fra BOFA og HCS

Den første periode er markant dyrere, da udgifterne skal betales over 6-10 måneder, mens den anden periode skal betales over ca. 9 år.

Der bliver derfor reelt ikke nogen stor forskel på prisen i den første og den anden periode.

Der er ikke nogen forventning om yderligere prisstigninger i 2023, ud fra hvad vi har kendskab til i dag, bortset fra almindelige inflationsreguleringer.

Kommunalbestyrelse på Bornholm valgte i 2021 det billigste tilbud beregnet over hele kontraktperioden på knapt ti år. Hvis man havde valgt et af de andre indkomne tilbud, så havde prisen været markant dyrere for bornholmerne.

 

Ret til ændringer forbeholdes.

Bornholms nye affaldssystemer