Hvad handler projektet om?

Circular Economy Beyond Waste (CEBW) er et stort, landsdækkende projekt finansieret af EU’s LIFE-IP Program med fokus på at implementere den nationale Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. Projektet vil gennem 26 delprojekter fordelt mellem 39 partnere udforske og demonstrere, hvordan vi kan forebygge affald og finde løsninger for øget genbrug og genanvendelse. Region Midt er lead på projektet. Bornholms Regionskommune deltager i fire del-actions i CEBW: Som lead partner i Action C11 – A circular future for composite materials for food and beverages, hvor BOFA bl.a. vil stå i spidsen for at udvikle og demonstrerer en pilotløsning til at forarbejde mad- og drikkekartonaffald til materialer af høj værdi. C11 løses i samarbejde med Fredensborg Kommune og Samsø Kommune. Som ansvarlig for implementering af Action 7.5 – REuseLAB Bornholm om genbrug med fokus på at udvikle en skalerbar socioøkonomisk model for lokalt genbrug og reparation (slut 2024) i samarbejde med BOFA. Som partner i C10.2 – The Circular Material Depeche, der udvikler et system til identifikation og formidling af værdifulde materialer fra byggeri og nedrivning (slutter i 2024). Københavns Kommune er lead på denne del action. Som partner i C14.3 – Accelerating circular economy within businesses, der har fokus på at udvikle kommunikationsværktøjer og brancheoverblik, som gør det lettere for kommunerne at have en dialog med virksomhederne, og som samtidig fremmer brugen af cirkulær økonomi i virksomhederne. C14.3 har udover Bornholms Regionskommune også Hvidovre Kommune og Rudersdal Kommune som projektpartnere, og Frederiksberg Kommune som lead partner. Bornholms Regionskommune deltager desuden i aktiviteter i Action C1 – Capacity Building, Know-ledge Creation, Learning and Networking Activities med fokus på kapacitetsopbygning og Action C2 Improving Governance and Enabling the Circular Transition on a Systemic Level, der handler om at identificere juridiske og systemmæssige barrierer for, at Danmark kan overgå til et cirkulært samfund.

Hvilken værdi giver projektet for BOFA og Bornholm?

Ved at deltage i CEBW sikrer BOFA sig, at man er en del af et stærkt nationalt netværk der understøtter den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi. I projektet deltager BOFA desuden aktivt i udviklingen af konkrete cirkulære løsninger der er med til at vi kan nå Vision 2032. Det gælder for eksempel besværlige affalds- og ressourcestrømme såsom mad- og drikkekartonaffald eller bygge- og anlægsaffald. Det gælder også den måde vi samarbejder med omverdenen på som eksempelvis erhvervslivet sammen med det kommunale miljøtilsyn, og med uddannelses- og forskningsinstitutioner såsom FGU Bornholm og Aalborg Universitet. Ikke mindst gælder der også den måde hvorpå vi arbejder med de indre cirkler i en cirkulære økonomi, dvs. levetidsforlængelse af produkter gennem øget reparation og genbrug.

 Koordinator: Region Midtjylland

Partnere: Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Aarhus Kommune, AFLD (Affaldsselskab for Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner), Albertslund Kommune, Bornholms Regionskommune, Business Skive, CDEU (Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles), Favrskov Forsyning, FGU Bornholm, Fredensborg Kommune, Frederiksberg Kommune, Gate21, Gentofte Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Hvidovre Kommune, Kredsløb (Affaldsselskab for Aarhus Kommune), Københavns Kommune, Miljøstyrelsen, Nomi4S (Affaldsselskab for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner), Randers Kommune, Renosyd (Affaldsselskab for Skanderborg og Odder Kommuner), Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Rudersdal Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Genbrug og Affald, Silkeborg Kommune, Skive Kommune, Vejle Kommune og WeDoDemocracy.

Projekttype: LIFE Integrated Project

Varighed: 8 år (2022—2030)

Læs mere her: www.cebeyondwaste.eu