CleanTech TIPP

Cleantech TIPP projektet arbejdede på at fremme udviklingen af innovative løsninger ved at øge matchet imellem intelligent offentlig efterspørgsel og markedets udbud af løsninger.

Projektet forløb i 2016-2019.

Med projektet har BOFA undersøgt hvordan affaldssystemet på Bornholm kan omstilles, så Bornholm i 2022 kan leve op til kravene i Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden Affald”. Sammen Aalborg Universitet og 3 private partnere har BOFA i tæt markedsdialog set på muligheder for at sortere, indsamle, behandle og nyttiggøre madaffald og andre affaldsfraktioner. Processen mundede ud i et udbud med mulighed for offentligt privat innovationssamarbejde, hvor der blev indgået kontrakt i sensommeren 2021.

For interesserede er projektmaterialet tilgængeligt ved henvendelse til BOFA.

Cleantech TIPP er finansieret af EU programmet Intereg ØKS. BOFA er en blandt 19 partnere i projektet.