CleanTech TIPP

 

Cleantech TIPP vil fremme udviklingen af innovative løsninger ved at øge matchet imellem intelligent offentlig efterspørgsel og markedets udbud af løsninger.

Med projektet har Bofa undersøgt hvordan affaldssystemet på Bornholm kan omstilles, så Bornholm i 2022 kan leve op til kravene i Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden Affald”. Sammen Aalborg Universitet og 3 private partnere har Bofa i tæt markedsdialog set på muligheder for at sortere, indsamle, behandle og nyttiggøre madaffald og andre affaldsfraktioner. Det er planlagt at processen skal munde ud i et udbud med mulighed for offentligt privat innovationssamarbejde.

Tidsramme: 2016- start 2019. Primære aktiviteter blev afviklet i 2017 og 2018.

For interesserede er projektmaterialet tilgængeligt via et link herunder. Kontakt Bofa på mail@bofa.dk og få adgangskoden.

Bofas rapport om processen kan du læse direkte på linket herunder til venstre.

Læs mere om det overordnede Cleantech TIPP projekt på Gate 21´s hjemmeside.

Cleantech TIPP er finansieret af EU programmet Intereg ØKS. Bofa er en blandt 19 partnere i projektet.

Skip to content