DØGNÅBEN GENBRUGS PLADS 

 

Aflevér affald døgnet rundt på Bornholms tre døgnåbne genbrugspladser
Nexø, Aakirkeby og Olsker genbrugspladser har nu en åbningstid, som alle kan forholde sig til – Døgnåbent!

Erhvervskunder samt private borgere fra hele øen kan aflevere deres affald uden for normal åbningstid uden ekstra udgift.

Uden for normal åbningstid skal man være opmærksom på følgende:
 Pladserne er ubemandet.
 Pladserne er videoovervåget.
 Adgang til pladserne foregår via det mobiltelefonnummer, der er tilmeldt ordningen. Husk at slå “Vis nummer” til på telefonen.
 Olie og kemikalier modtages ikke.
 Komprimatorcontainerne er lukkede af sikkerhedsmæssige årsager – brug de alternative containere.
 Pladsernes ordensregler skal til en hver tid følges.
 I nødsituationer (strømafbrydelse m.v.) kan du benytte dig af pladsernes kontakttelefon.

Tilmeld dig ordningen hjemmefra, ring op ved ankomst og porten går op.
For at benytte dette tilbud skal du tilmelde dig. Når du er oprettet som bruger af vores system, modtager du en bekræftelse pr. mail i løbet af en uge med endelig tilmelding til ordningen. Bemærk venligst at det først er muligt at benytte de døgnåbne genbrugspladser udenfor normal åbningstid, når du har modtaget ovennævnte mail!

  • Døgnåben Nexø ring/sms med din mobiltelefon til 61 15 17 97 for at åbne porten
  • Døgnåben Aakirkeby ring/sms med din mobiltelefon til 30 66 58 85 for at åbne porten
  • Døgnåben Olsker ring/sms med din mobiltelefon til 51 41 13 82 for at åbne porten

Personalet er gået hjem – sortering af affald gælder stadig. BOFA driver genbrugspladserne så miljømæssigt og økonomisk forsvarligt som muligt. Det er derfor vigtigt, at affaldet bliver sorteret korrekt, også når personalet er gået hjem. Du finder sorteringsvejledningen her: Privat Den ligger nederst på siden på boghylden. Selv om den hedder sorteringsvejledning erhvervsaffald, så gælder den også for private. Affald er jo nu en gang affald, uanset hvor det kommer fra og hvem der kommer med det.

Når du skal i gang!
Når du har modtaget mailen fra Bofa med de relevante telefonnumre, så kører du til den plads, som du vil ind på.
Når du holder foran porten, ringer du til det relevante telefonnummer fra din tilmeldte mobiltelefon.
Når porten går op, kører du ind og foretager din afleveringsforretning.
Når du er færdig kører du igen hen til porten, og denne åbner automatisk. Der sidder et skilt på porten, der fortæller hvad du skal gøre.
Når porten igen går op kan du køre ud og sige farvel og tak.
Porten lukker automatisk både når du kører ind og ud.

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

Bofas nyhedsbrev er midlertidigt ude af drift, da vi arbejder på at få en ny udbyder indarbejdet.

Vi beklager ulejligheden.

 

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00