Fra 2023 er det et krav at virksomheder, store som små, skal sortere deres husholdningslignende affald i ti affaldstyper. 

Reglerne skal sikre, at mere affald bliver genanvendt.

BOFA modtager affaldet på genbrugspladserne, men selve indsamlingen står virksomheden selv for.

Nogle virksomheder vælger at bruge en vognmand til at afhente affaldet, mens andre selv vælger at bringe det til én af BOFAs genbrugspladser.

Hvis man selv vælger at bringe det husholdningslignede affald til en genbrugsplads kræver det, at virksomheden er tilmeldt BOFAs erhvervsordning.

(NB. Maks. totalvægt for køretøjer på 3500 kg).

Hvis du har spørgsmål til erhvervsordningen skal du kontakte en vognmand.

Du kan læse mere om sorteringerne og få gode tips i materialet fra Miljøstyrelsen. klik her.

Her kan du tilmelde dig BOFAs erhvervsordning: https://bofa.dk/selvbetjening-2/

Du kan læse mere om BOFAs affaldssorteringer på genbrugspladserne her: https://bofa.dk/sortering-genbrugsplads/

Klik på billedet her ved siden af, hvis du har behov for at få piktogrammer til de fraktioner, som du skal udsortere i virksomheden.

Printark husholdningsfraktioner