FUTURE

Færre levedygtige produkter skal blive til affald. Bofa vil med FUTURE projektet øge indsatsen for at undgå at ting og sager bliver til affald, hvis de i virkeligheden sagtens kan bruges igen. Enten via direkte genbrug, eller ved reparation og genbrug af komponenter.

Der planlægges aktiviteter via genbrugspladserne i Hasle og Aakirkeby, og i bykernen i Pedersker, samt løbende inddragelse af aktuelle partnere på øen, f.eks. Møbelfabrikkens reparationsfællesskab. Projektets aktiviteter skal være en slags platform til borgernær dialog om cirkulær økonomi i praksis.
Tidsramme: 2018- start 2021. Primære aktiviteter vil være i 2019 og 2020.

Læs mere om det overordnede FUTURE projekt på Gate 21´s hjemmeside:

FUTURE projektet er finansieret af EU programmet Intereg ØKS, samt af Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne. Bofa er en blandt 20 danske og svenske partnere i projektet og i vores case deltager også AffaldPlus, Lunds Renhållningsverk og Aalborg Universitet.