FUTURE

Færre levedygtige produkter skal blive til affald. BOFA vil med FUTURE-projektet øge indsatsen for at undgå at ting og sager bliver til affald, hvis de i virkeligheden sagtens kan bruges igen. Enten via direkte genbrug, eller ved reparation og genbrug af komponenter.

FUTURE-projektet er et samarbejde mellem en række bornholmske idrætsforeninger. Projektet har to genbrugscontainere opsat på henholdsvis Hasle og Aakirkeby Genbrugsplads. I genbrugscontainerne kan borgerne aflevere genbrugssager, som doneres til Hasle Idrætsforening og Aakirkeby Idrætsforening. Idrætsforeningerne sælger de indsamlede genstande på loppemarkeder og via online salg og derved støtter projektet de lokale foreninger.

Med erfaringerne fra FUTURE er der blevet opsat genbrugscontainere på genbrugspladserne i Nexø, Rønne og Østermarie, hvor borgernes indleverede genstande doneres til de lokale foreninger. Disse genbrugscontainere er ikke en del af FUTURE-projektet men konceptet er det samme.

BOFAs mål er at forankre FUTURE-projektet med genbrugscontainere på alle de bornholmske genbrugspladser. Målet er at gøre det muligt for alle øens foreninger, at ansøge om at måtte ”låne” genbrugscontaineren på én af øens genbrugspladser i f.eks. en måned.

Tidsrammen for projektet: 2018 til 2021.

Læs mere om det overordnede FUTURE projekt på Gate 21´s hjemmeside:

FUTURE projektet er finansieret af EU programmet Intereg ØKS, samt af Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne. BOFA er en blandt 20 danske og svenske partnere i projektet og i vores case deltager også AffaldPlus, Lunds Renhållningsverk og Aalborg Universitet.

Skip to content