Formålet med projektet er at vurdere og teste indsamlingsløsninger af bioaffald fra restauranter og hoteller på Bornholm med henblik på at anvende det i biogasanlæg.

Tidsrammen for projektet: 1. januar 2020 til 30. september 2022

Greater Bio-projektet er finansieret af EU programmet Intereg ØKS. BOFA er en blandt 15 danske og svenske partnere i projektet og i vores case deltager også Roskilde Universitet, BioTrans Nordic og EC Network.