Formålet med projektet er at vurdere og teste indsamlingsløsninger af bioaffald fra restauranter og hoteller på Bornholm med henblik på at anvende det i biogasanlæg.

Tidsrammen for projektet: 1. januar 2020 til 30. september 2022

Læs mere om det overordnede Greater Bio-projekt på Gate21s hjemmeside https://www.gate21.dk/greater-bio/

Greater Bio-projektet er finansieret af EU programmet Intereg ØKS. BOFA er en blandt 15 danske og svenske partnere i projektet og i vores case deltager også Roskilde Universitet, BioTrans Nordic og EC Network.

Skip to content