Blød plast

Guide til restaffald

Hvad sker der med restaffaldet?

Ressourcerne bliver brændt og omdannes til fjernvarme i store dele af Rønne. Mange gode ressourcer går op i røg.

Ja tak

  • Dagrenovation
  • Hygiejneaffald
  • Madaffald
  • Snavset pap og papir

Nej tak

  • Pap
  • Papir
  • Glas
  • Metal
  • Andre genanvendelige materialer

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00