Guide til Haveaffald

Hvad sker der med Haveaffald?

Haveaffaldet bliver knust og lagt i bunker.

Her omdanner naturen det til kompost efter ca. 18 måneder. Komposten kan afhentes gratis på BOFAs haveaffaldspladser.

Ja tak

  • Alm. haveaffald og ukrudt
  • Nedfaldsfrugt max 3 kg
  • Juletræer

Nej tak

  • Grønt madaffald
  • Invasive plantearter (brændbart affald) se mere her.

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00