Høring af midlertidigt regulativ for husholdningsaffald 2023

Efter godkendelse i Natur-, Miljø- og Planudvalget sendes et midlertidigt regulativ for husholdningsaffald hermed i høring i 4 uger, jf. Affaldsaktørbekendtgørelsens §7.

Regulativet fornyes på baggrund af den aftale BOFA har indgået med Fugato den 19. december 2022, efter kontrakten med HCS blev afbrudt. Den midlertidige aftale med Fugato udløber senest ved udgangen af 2024, når nye affaldsordninger træder i kraft og nyt affaldsregulativ for Bornholm er klart.

Regulativet beskriver ordningerne for følgende affaldstyper:

 1. Ordning for madaffald
 2. Ordning for papiraffald
 3. Ordning for papaffald
 4. Ordning for glasaffald
 5. Ordning for metalaffald
 6. Ordning for plastaffald
 7. Ordning for mad- og drikkekartonaffald
 8. Ordning for farligt affald
 9. Ordning for tekstilaffald
 10. Ordning for restaffald
 11. Ordning for haveaffald
 12. Ordning for genbrugspladserne
 13. Ordning for PVC-affald
 14. Ordning for imprægneret træ
 15. Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)
 16. Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer
 17. Ordning for bygge- og anlægsaffald

Du kan læse det samlede midlertidige affaldsregulativ her:

Du kan skrive dit høringssvar på Bornholms Regionskommunes hjemmeside via dette link

Derudover er der ændret i reglerne for sommerhuse samt helårsboliger i sommerhusområder og sommerhusaftaleområder: Efter aftalen med Fugato blev indgået, er det blevet et krav at ejendomme i disse områder skal stille deres affald ud til skel ved tømning. Sker dette ikke, bliver affaldet ikke afhentet.

Det er essentielt at gøre borgerne opmærksom på at forholdene i regulativet baserer sig på en indgået aftale og kan ikke ændres. Endvidere gøres opmærksom på at ændringerne i regulativet ikke har nogen betydning i praksis for hvordan borgerne på nuværende tidspunkt får hentet deres affald.

Høringsperioden foregår fra perioden 31. august 2023 til 28. september 2023.