Jan Archner gennemførte i sommeren 2018 et projekt med formålet at klarlægge, hvor stor en andel af affaldet på Bofas containerpladser, som smides i småt brændbart, der er fejlsorteret, der reelt kunne genbruges/genanvendes og i hvilket omfang disse er fordelt iht. til sorteringsgrundlaget.