Hvorfor klare sække på genbrugspladsen, men sorte i skraldestativet?

De klare sække skal hjælpe BOFA med at få udsorteret affaldet på genbrugspladserne, så vi i 2032 ikke længere har forbrændingsegnet affald, men genanvender det hele på en eller anden måde.
Med de klare sække på genbrugspladsen kan pladsmanden se, hvad der bliver afleveret, og på den måde bedre hjælpe og vejlede.

De sorte affaldssække i skraldestativet er stadig i brug. Dagrenovation er og bliver dagrenovation, og den er vi endnu ikke interesseret i at sortere i. Der er også et æstetisk hensyn at tage med den sorte dagrenovationssæk. Man skal have lov til at komme af med dele af sin dagrenovation uden nysgerrige blikke.

Inden for få år vil BOFA indføre mere sortering ved husstanden og det betyder sandsynligvis at andre stativer/skraldespande vil blive taget i brug.