Priser erhverv

Alle priser og statsafgifter er opgivet uden moms og gældende for 2024.
Tillæg for fejlsorteret affald
Tillæget gælder for aflevering af affald til forbrænding og deponering

 

2024
Fejlsorteret affald (der er aflæsset), Startgebyr gebyr kr. 700,00
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min. gebyr kr. 120,00
Erhvervsgebyr Genbrugsplads Ansatte
Håndværkere og anlægsgartnere 0-2 kr. 3.038,00
Håndværkere og anlægsgartnere 3-9 kr. 9.115,00
Håndværkere og anlægsgartnere 10-19 kr. 15.191,00
Håndværkere og anlægsgartnere 20-49 kr. 21.268,00
Håndværkere og anlægsgartnere 50- kr. 30.382,00
Øvrige virksomheder 0-4 kr. 868,00
Øvrige virksomheder 5-19 kr. 1.762,00
Øvrige virksomheder 20- kr. 2.629,00
Affald til deponering  
Deponeringsegnet affald, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1.450,00
Eternitplader, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1.450,00
PCB-holdigt affald, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1.450,00
Slam, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1.450,00
Tungmetal/kemikalieforurenet jord og fejeaffald, inkl. statsafgift (analysedokumentation) pr. ton kr. 1.450,00

Lettere olieforurenet jord til rensning, inkl. statsafgift

<= 40 mg/kg PAH, 400 mg/kg bly og 300 mg/kg total CO.
pr. ton kr. 560,00

Svært olieforurenet jord til rensning, inkl. statsafgift

> 40 mg/kg PAH, 400 mg/kg bly og 300 mg/kg total CO.
pr. ton kr. 1.100,00
Asbest, ikke stærkt støvende, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1.450,00
Fiskenet og trawl, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1.450,00
Imprægneret træ, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1.500,00
Blød PVC, inkl. statsafgift pr. ton kr. 1.725,00
Lettere forurenet jord (kræver dokumentation) pr. ton kr. 140,00
Jord til karteringspladsen  
Jord til karteringsplads, depositum pr. ton kr. 115,00
Affald til forbrænding  
Forbrændingsegnet affald, inkl. affaldsvarmeafgift pr. ton kr. 916,00
Forbrændingsegnet affald til neddeling, inkl. affaldsvarmeafgifter pr. ton kr. 1.150,00
Klinisk risikoaffald, hele læs pr. ton kr. 650,00
Ren jord og natursten til opfyldningsområder  
Rønne, (Nexø) og Klemensker, efter vægt pr. ton kr. 25,00
Affald til genanvendelse  
Opbalning af papir og pap pr. ton kr. 364,00
Kildesorteret organisk dagrenovation pr. ton kr. 835,00
Kildesorteret papir og pap pr. ton kr. 411,00
Kildesorteret plast pr. ton kr. 510,00
Blandet plast pr. ton kr. 3.180,00
Stor plast/hård plast pr. ton kr. 3.180,00
BigBags pr. ton kr. 100,00
Papir og pap til sortering pr. ton kr. 572,00
Papir til sikkerhedsmakulering pr. ton kr. 926,00
Flasker pr. ton kr. 250,00
Planglas pr. ton kr. 120,00
Gips pr. ton kr. 737,00
Ovenstående affald til genanvendelse afleveres på Bofas Genbrugscenter i Vestermarie.
Haveaffald  
Haveaffald inkl. træstød (op til 80 cm i diameter
målt på stammen)
pr. ton kr. 300,00
Træstød over 80 cm i diameter pr. ton kr. 830,00
Affald til genbrug
Hård PVC pr. ton kr. 3.800,00
Rent træ pr. ton kr. 750,00
Dæk pr. ton kr. 0,00
Mursten til genbrug pr. ton kr. 270,00
Glas/metal blandet pr. ton kr. 550,00
Glas inkl. rammer pr. ton kr. 510,00
Sanitet pr. ton kr. 847,00
Ovenstående affald til genanvendelse afleveres på Bofas affaldsbehandlingscenter i Rønne.
Spildolie leveret i tankvogn pr. ton kr. 1.750,00
Farligt affald
Farligt affald, ruteindsamlet pr. kg kr. 18,00
Ovenstående affald skal leveres til Bofas omlastestation på Almegårdsvej i Rønne.
Kompost  
Kompost pr. ton kr. 0,00
Rene byggematerialer til nedknusning  
Ren uarmeret beton pr. ton kr. 67,00
Ren normalt armeret beton, armering max Ø 10 mm pr. ton kr. 67,00
Ren svært armeret beton, armering over Ø 10 mm pr. ton kr. 146,00
Betonelementer, normalt armeret/armeret og isoleret pr. ton kr. efter aftale
Ren tegl pr. ton kr. 67,00
Blandet beton, tegl, naturskiffer, granit, sandsten m.v. pr. ton kr. 67,00
Ren asfalt pr. ton kr. 67,00
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25 pr. ton kr. 67,00

For at kunne købe knuste brokker, skal leveringsadressen oplyses.

Bofa skal efterfølgende oplyse denne til vores tilsynsmyndighed, som vil kunne komme på besøg på adressen, for at kontrollere renheden af materialet.

Knust asfalt må vi kun sælge, såfremt modtageren kan forevise en tilladelse.

 
Asfalt 35/170 pr. ton kr. 45,00
Asfalt 0/35 pr. ton kr. 60,00
Blandet tegl/beton 0/170 pr. ton kr. 35,00
Øvrige sorteringer efter aftale.  
Klinisk risikoaffald  
Besøg inkl. afhentning af 1 sæk kr. 138,00
Afhentning pr. efterfølgende sæk kr. 50,00
Øvrigt affald til ekstern destruktion  
Kanyleboks kr. 50,00
Stor skårspand (10 liter) kr. 75,00
Lille skårspand (5 liter) kr. 62,00
Køb af beholdere hos Bofa  
Spændelågsfad 200 liter kr. 187,00
Spunstromle 200 liter kr. 165,00

 

Drej telefonen.

Så får du det hele med.

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

Bofas nyhedsbrev er midlertidigt ude af drift, da vi arbejder på at få en ny udbyder indarbejdet.

Vi beklager ulejligheden.

 

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00