Hvis du skal i gang med at renovere eller nedrive, og du ved, at projektet vil generere mere end 1 ton affald, så skal du:

Anmelde dit projekt i Byg og Miljø (BOM) minimum 14 dage før, du forventer at gå i gang. Link til BOM finder på nedenfor.

Inden du anmelder projektet, så skal du screene det område du skal nedrive/renovere for eventuelle problematiske affaldsstoffer.

Du kan måske få hjælp til din screening ved at klikke på et af de to huse nedenfor.

Første hus er “asbest-huset”, og det andet er “renover-sikkert-huset”. Begge steder fås hjælp til at erkende hvor og hvad der kan gemme sig i gamle huse.

Under knappen “Grænseværdier”, finder du naturligvis de grænseværdier, som vi arbejder med på Bornholm.

Når din ansøgning er blevet sagsbehandlet, vil du få tilsendt et acceptskema bl.a. med et projekt-nummer. Dette nummer skal medbringes, når der skal afleveres affald på enten Bofas genbrugspladser eller over Bofas vægtfunktion i Rønne eller Vestermarie.

Når projektet afsluttes, så kan Bofa opgøre, hvor mange tons affald der er blevet genereret, som så vil blive indrapporteret til tilsynsmyndigheden.

Skip to content