Hvis du skal i gang med at renovere eller nedrive, og du ved, at projektet vil generere mere end 1 ton affald, så skal du:

Anmelde dit projekt i Byg og Miljø (BOM) minimum 14 dage før, du forventer at gå i gang. Link til BOM finder du nedenfor. Når du anmelder dit projekt, så modtager du en kvittering med årstal + et 6-cifret løbenummer. Dette er kun bekræftelsen på, at sagen er oprettet. Når sagen er færdigbehandlet, så modtager du et nyt, som er årstallet + et 4-cifret løbenummer. Dette nummer skal medbringes ved aflevering af affaldet.

Du kan også læse mere på regionskommunens side om affaldshåndtering. Klik her.

Inden du anmelder projektet, så skal du screene det område du skal nedrive/renovere for eventuelle problematiske affaldsstoffer.

Du kan måske få hjælp til din screening ved at klikke på et af de to huse nedenfor.

Første hus er “asbest-huset”, og det andet er “renover-sikkert-huset”. Begge steder får du hjælp til at erkende hvor og hvad der kan gemme sig i gamle huse.

Under knappen “Grænseværdier”, finder du naturligvis de grænseværdier, som vi arbejder med på Bornholm.

Når din ansøgning er blevet sagsbehandlet, vil du få tilsendt et acceptskema bl.a. med et projekt-nummer eller BOM-nummer. Dette nummer skal medbringes, når der skal afleveres affald på enten Bofas genbrugspladser eller over Bofas vægtfunktion i Rønne eller Vestermarie. Se evt. ovenfor.

Kører du på genbrugspladsen, så kan du med fordel lave en liste med de affaldstyper, som du har med. Så kan du i fællesskab med pladsmanden opgøre mængden af de enkelte typer og skrive på listen. Endelig så kan du få en under skrift af pladsmanden, så din dokumentation er på plads.

Kører du affaldet over vægten, så får du en vejebon som dokumentation.

Når projektet afsluttes, så kan du opgøre, hvor mange tons affald der er blevet genereret, som du så kan indrapportere til tilsynsmyndigheden.

Skulle screening afsløre deponeringsegnet affald (isolering, malede brokker, eternit (med eller uden asbest), og lignende), så erstatter BOM-anmeldelsen ikke en deponi-deklaration. Den skal også fremsendes og kvitteres med et acceptskema.

Find affaldsdeklarationen her: SELVBETJENING | Bofa. Enten som privat eller som erhverv. Udfyld deklarationen, gem den på dit skrivebord, fremsend den enten via systemet, eller på mail: vejerbod@bofa.dk.