selv
betjening

Selvbetjening private

sms til- og framelding pap og papir

Vil du gerne modtage en SMS før skraldemanden tømmer din papir/papcontainer? Så tilmelder du dig bare her:

Har du ikke længere behov for SMS’en, så kan du også bare klikke på “TILMELD MIG”, så taster du dine oplysninger ind og får tilsendt en kode, så du kan afmelde dig ordningen igen.

dagrenovation helårs

Her kan du tilmelde og ændre afhentning af din dagrenovation:

BETINGELSER:

Der er følgende muligheder for afhentning af dagrenovation i helårshuse:

 • Afhentning af en affaldssæk hver uge.
 • Afhentning af en affaldssæk hver 14. dag
 • Afhentning af en affaldssæk hver 14. dag med afhentning af en sæk hver uge i juni-juli-august.
 • Tilvalg af en ekstra sæk om ugen i juni-juli-august.
 • Ugentlig tømning af en 360 liters container.
 • Ugentlig tømning af en 660 liters containere.

Såfremt man ønsker 14-dages tømning gælder, at affald der anbringes i affaldssækken skal være emballeret så lugtgener begrænses. Sækken må heller ikke overfyldes (påfyldningsstregen eller max. 20 kg.) Såfremt dette overtrædes, kan Bofa, jf. regulativet, kræve tømnings-/afhentningsfrekvensen ændret til ugetømning.

Ændringer i din dagrenovationsordning kan ske med virkning fra den 1. eller 15. i måneden.

14-dages tømning sker i lige uger.

 

dagrenovation sommerhus

Her kan du tilmelde og ændre afhentning af din dagrenovation i sommerhuset

BETINGELSER:

Perioden gælder fra 1. april til og med uge 43.

Der er følgende muligheder for afhentning af dagrenovation i sommerhuse:

 • Afhentning af en affaldssæk hver uge.
  Afhentning af en affaldssæk hver 14. dag med afhentning af en sæk hver uge i juni-juli-august.
 • Tilvalg af en ekstra sæk om ugen i juni-juli-august.
 • Ugentlig tømning af en 360 liters container.
 • Ugentlig tømning af en 660 liters containere.

Såfremt man ønsker 14-dages tømning gælder, at affald der anbringes i affaldssækken skal være emballeret så lugtgener begrænses. Sækken må heller ikke overfyldes (påfyldningsstregen eller max. 20 kg.) Såfremt dette overtrædes, kan Bofa, jf. regulativet, kræve tømnings-/afhentningsfrekvensen ændret til ugetømning.

Her kan du se, hvad de forskellige ordninger koster. Priser
Ændringer i din dagrenovationsordning kan ske med virkning fra den 1. eller 15. i måneden.

14-dages tømning sker i lige uger.

Hvis du ønsker tømning hele året, henviser vi til helårs dagrenovationsordningen.

Pap- og papir sommerhus

Det er frivilligt for sommerhusejere, at være tilmeldt ordningen for husstandsindsamling af pap og papir. Såfremt man ønsker at være tilmeldt ordningen, opstiller Bofa den nødvendige beholder vederlagsfrit. Beholderen afhentes igen af Bofa, hvis du framelder dig ordningen

 

Storskrald

Læs mere, klik her.

Døgnåben genbrugsplads private

Aflevér affald døgnet rundt på BOFAs tre døgnåbne genbrugspladser
Nexø, Aakirkeby og Olsker genbrugspladser har nu en åbningstid, som alle kan forholde sig til – Døgnåbent! Private borgere fra hele øen kan aflevere deres affald uden for normal åbningstid uden ekstra udgift.
Læs mere om, hvordan det fungerer herunder.
 • Døgnåben Nexø ring med din mobiltelefon til 61 15 17 97 for at åbne porten
 • Døgnåben Aakirkeby ring med din mobiltelefon til 30 66 58 85 for at åbne porten
 • Døgnåben Olsker ring med din mobiltelefon til 51 41 13 82 for at åbne porten.
.
Aflevér affald døgnet rundt på Bornholms tre døgnåbne genbrugspladser
Nexø, Aakirkeby og Olsker genbrugspladser har nu en åbningstid, som alle kan forholde sig til – Døgnåbent!

Erhvervskunder samt private borgere fra hele øen kan aflevere deres affald uden for normal åbningstid uden ekstra udgift.

Uden for normal åbningstid skal man være opmærksom på følgende:
 Pladserne er ubemandet.
 Pladserne er videoovervåget.
 Adgang til pladserne foregår via det mobiltelefonnummer, der er tilmeldt ordningen. Husk at slå “Vis nummer” til på telefonen.
 Olie og kemikalier modtages ikke.
 Komprimatorcontainerne er lukkede af sikkerhedsmæssige årsager – brug de alternative containere.
 Pladsernes ordensregler skal til en hver tid følges.
 I nødsituationer kan du benytte dig af pladsens nødkontakttelefon der er placeret ved automatisk port.
 I tilfælde af strømafbrydelse m.v. kan containerpladsens sideport åbnes manuelt. Brug låsevrideren. Luk venligst sideporten efter udkørsel.

Tilmeld dig ordningen hjemmefra, ring op ved ankomst og porten går op.
For at benytte dette tilbud skal du tilmelde dig. Når du er oprettet som bruger af vores system, modtager du en bekræftelse pr. mail i løbet af en uge med endelig tilmelding til ordningen. Bemærk venligst at det først er muligt at benytte de døgnåbne genbrugspladser udenfor normal åbningstid, når du har modtaget ovennævnte mail!

Personalet er gået hjem – sortering af affald gælder stadig. BOFA driver genbrugspladserne så miljømæssigt og økonomisk forsvarligt som muligt. Det er derfor vigtigt, at affaldet bliver sorteret korrekt, også når personalet er gået hjem. Du finder sorteringsvejledningen her: Privat Den ligger nederst på siden på boghylden. Selv om den hedder sorteringsvejledning erhvervsaffald, så gælder den også for private. Affald er jo nu en gang affald, uanset hvor det kommer fra og hvem der kommer med det.

Når du skal i gang!
Når du har modtaget mailen fra Bofa med de relevante telefonnumre, så kører du til den plads, som du vil ind på.
Når du holder foran porten, ringer du til det relevante telefonnummer fra din tilmeldte mobiltelefon.
Når porten går op, kører du ind og foretager din afleveringsforretning.

Når du er færdig kører du igen hen til porten og den åbner automatisk. Der sidder et skilt på porten, der fortæller hvad man ellers skal gøre.
Når porten igen går op kan du køre ud og sige farvel og tak.
Porten lukker automatisk både når du kører ind og ud.

 

Affaldsdeklaration private

Affaldsproducenter skal udfærdige og fremsende et deklarationsskema (som findes nederst i denne rubrik) til Bofas vægtfunktion. Fremsendelsen skal ske på mail: vejerbod@bofa.dk.

Affaldsproducenter, der løbende frembringer veldefineret og ensartet deponeringsegnet affald, skal kun en gang udfylde en grundlæggende karakterisering, som er gældende i en tidsperiode i op til 1 år.

Affaldsproducenten modtager et acceptskema fra Bofa, som gælder som dokumentation.

Transportøren skal medbringe acceptskemaet hver gang et nyt læs leveres til anlægget.

Deklarationen, og acceptskemaet, skal herefter årligt fornys af deponeringsanlægget, som grundlag for en eventuel forlængelse.

Producenter der frembringer affald som ikke produceres regelmæssigt skal hver gang udfylde en ny deklaration før deponering.

Deklarationen kan annulleres uden varsel ved misbrug eller manglende sortering efter anlæggets modtagekrav.

Visuel inspektion
Bofas personale skal foretage en visuel inspektion af affaldet både ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet for alle læs affald til deponering.

Afvisning
Hvis affaldet ikke overholder deponeringsanlæggets modtagekrav for deponeringsegnet affald afvises dette, og senest den følgende hverdag efter afvisning af et læs affald underrettes anlæggets tilsynsmyndighed, affaldsproducenten og hjemkommunen om afvisningen og årsagen hertil.

Kvittering
Der udstedes en vejebon for hvert læs affald, der modtages til deponering. Denne vejebon er samtidig affaldsproducentens kvittering for, at affaldet er vejet, sorteret og klassificeret efter modtageanlæggets modtagekrav. Vejebon’en indeholder desuden de lovpligtige oplysninger om transportøren af affaldet.

Relevante EAK-koder kan findes i Bofas positivliste fra Miljøstyrelsen: Positivliste

Skemaet, “grundlæggende karakterisering af affald til deponering”, som skal bruges til anmeldelse af deponeringsegnet affald finder du her. Højreklik på linket, og vælg, hvordan skemaet skal vises: Deklarations_skema_2015_elektronisk

Selvbetjening erhverv

Tilmelding til/fornyelse af erhvervsordning genbrugspladser

Her kan du tilmelde dig Bofas ordning for virksomheders benyttelse af genbrugspladserne:
Vejledning til nedenstående tilmeldingsformular:
Du kan vælge at foretage den årlige tilmelding, eller du kan foretage en ændring af din årlige tilmelding, hvis du f.eks. har fået en ny firmabil.

OBS! Hvis din firmabil er registreret til over 3.500 kg, så må den ikke komme på genbrugspladsen jf. kommunens regulativ for erhvervsaffald § 11.

Felterne skal udfyldes med de relevante oplysninger, svarende til dem der står i CVR-registret.

Er du i tvivl, så kan disse oplysninger findes på www.cvr.dk.

Virksomhedsart: Det er virksomhedsarten, som afgører gebyrets størrelse.

Gebyret, uden moms, finder du på Bofas prisblad.

Virksomhedsarten og antal ansatte fremgår også af CVR-registret.

Registreringsnumre: Der vil blive fremstillet et kort til hver af firmaets motorkøretøjer (ikke påhængsvogne eller trailere), som vil kunne komme på genbrugspladserne, derfor skal registreringsnummeret (nummerpladen) oplyses på disse køretøjer.

Endelig må du gerne skrive, hvilket år tilmeldingen/ændringen er gældende for.
Når din tilmelding er korrekt afsendt til Bofa, vil der komme en meddelelse om dette øverst på din skærm.

Døgnåben genbrugsplads erhverv

Aflevér affald døgnet rundt på BOFAs tre døgnåbne genbrugspladser Nexø, Aakirkeby og Olsker genbrugspladser har nu en åbningstid, som alle kan forholde sig til – Døgnåbent! Erhvervskunder fra hele øen kan aflevere deres affald uden for normal åbningstid uden ekstra udgift. Før du kan benytte dette tilbud, skal du være tilmeldt erhvervsgebyr.
Læs mere om, hvordan det fungerer herunder

 • Døgnåben Nexø ring med din mobiltelefon til 61 15 17 97 for at åbne porten
 • Døgnåben Aakirkeby ring med din mobiltelefon til 30 66 58 85 for at åbne porten
 • Døgnåben Olsker ring med din mobiltelefon til 51 41 13 82 for at åbne porten

Aflevér affald døgnet rundt på BOFAs tre døgnåbne genbrugspladser

Nexø, Aakirkeby og Olsker genbrugspladser har nu en åbningstid, som alle kan forholde sig til – Døgnåbent!

Erhvervskunder samt private borgere fra hele øen kan aflevere deres affald uden for normal åbningstid uden ekstra udgift.

Uden for normal åbningstid skal man være opmærksom på følgende:
 Pladserne er ubemandet.
 Pladserne er videoovervåget.
 Adgang til pladserne foregår via det mobiltelefonnummer, der er tilmeldt ordningen. Husk at slå “Vis nummer” til på telefonen.
 Olie og kemikalier modtages ikke.
 Komprimatorcontainerne er lukkede af sikkerhedsmæssige årsager – brug de alternative containere.
 Pladsernes ordensregler skal til en hver tid følges.
 I nødsituationer kan du benytte dig af pladsens nødkontakttelefon der er placeret ved automatisk port.
 I tilfælde af strømafbrydelse m.v. kan containerpladsens sideport åbnes manuelt. Brug låsevrideren. Luk venligst sideporten efter udkørsel.

Tilmeld dig ordningen hjemmefra, ring op ved ankomst og porten går op.
For at benytte dette tilbud skal du tilmelde dig. Når du er oprettet som bruger af vores system, modtager du en bekræftelse pr. mail i løbet af en uge med endelig tilmelding til ordningen. Bemærk venligst at det først er muligt at benytte de døgnåbne genbrugspladser udenfor normal åbningstid, når du har modtaget ovennævnte mail!

Personalet er gået hjem – sortering af affald gælder stadig.
BOFA driver genbrugspladserne så miljømæssigt og økonomisk forsvarligt som muligt. Det er derfor vigtigt, at affaldet bliver sorteret korrekt, også når personalet er gået hjem. På vores hjemmeside kan du finde sorteringsvejledningen.

Når du skal i gang!
Når du har modtaget mailen fra Bofa med de relevante telefonnumre, så kører du til den plads, som du vil ind på.
Når du holder foran porten, ringer du til det relevante telefonnummer fra din tilmeldte mobiltelefon.
Når porten går op, kører du ind og foretager din afleveringsforretning.

Når du er færdig kører du igen hen til porten og den åbner automatisk. Der sidder et skilt på porten, der fortæller hvad man ellers skal gøre.
Når porten igen går op kan du køre ud og sige farvel og tak.
Porten lukker automatisk både når du kører ind og ud.

 

Klinisk risikoaffald

Her kan du tilmelde dig ordningen for klinisk risikoaffald. Klinisk risikoaffald afhentes på tirsdage i ulige uger. Er du tilmeldt ordningen, kan du aftale fast afhentningsdag med chaufføren. Ønsker du ikke en fast afhentningsdag, skal du benytte nedenstående formular for at bestille afhentning.

Affaldsdeklaration erhverv

Affaldsproducenter skal udfærdige en affaldsdeklaration før aflevering af deponeringsegnet affald. Affaldsdeklarationen kan enten fremsendes via systemet bag “tilmeld mig” eller alternativt via mail: vejerbod@bofa.dk.

Affaldsproducenter, der løbende frembringer veldefineret og ensartet deponeringsegnet affald, skal kun en gang udfylde en grundlæggende karakterisering, som er gældende i en tidsperiode i op til 1 år.

Affaldsproducenten modtager et acceptskema fra Bofa, som gælder som dokumentation.
Transportøren skal medbringe acceptskemaet hver gang et nyt læs leveres til anlægget.
Deklarationen, og acceptskemaet, skal herefter årligt fornys af deponeringsanlægget, som grundlag for en eventuel forlængelse.
Producenter der frembringer affald som ikke produceres regelmæssigt skal hver gang udfylde en ny deklaration før deponering.
Deklarationen kan annulleres uden varsel ved misbrug eller manglende sortering efter anlæggets modtagekrav.
Affaldsproducenter uden p-nummer på Bornholm:
Man kan downloade deklarationsskemaet under private, udfylde det og indsende det elektronisk til vejerbod@bofa.dk. Så vil den blive behandlet som øvrige deklarationsskemaet.
Visuel inspektion
Bofas personale skal foretage en visuel inspektion af affaldet både ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet for alle læs affald til deponering.
Afvisning
Hvis affaldet ikke overholder deponeringsanlæggets modtagekrav for deponeringsegnet affald afvises dette, og senest den følgende hverdag efter afvisning af et læs affald underrettes anlæggets tilsynsmyndighed, affaldsproducenten og hjemkommunen om afvisningen og årsagen hertil.
Kvittering
Der udstedes en vejebon for hvert læs affald, der modtages til deponering. Denne vejebon er samtidig affaldsproducentens kvittering for, at affaldet er vejet, sorteret og klassificeret efter modtageanlæggets modtagekrav. Vejebon’en indeholder desuden de lovpligtige oplysninger om transportøren af affaldet.
Positivliste

Relevante EAK-koder kan findes i Bofas positivliste fra Miljøstyrelsen: Positivliste

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

Bofas nyhedsbrev er midlertidigt ude af drift, da vi arbejder på at få en ny udbyder indarbejdet.

Vi beklager ulejligheden.

 

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00