SKRALDEDARIET

 

BOFA arbejder på at realisere drømmen om Skraldedariet.
Skraldedariet skal være et laboratorium og et værksted, der kan rumme leg og eksperimenter med affald og ressourcer.

Når skolebørn og diplomater besøger BOFA for at høre om affald, foregår undervisning og oplæg i dag i Affaldstårnet. Men Affaldstårnet er ikke robust nok og ikke stort nok til at huse den praktiske del med forsøg og leg med affald, som skal være en del af et besøg på BOFA. Der er brug for mere plads til leg til de ca. 3000 gæster der kommer på besøg på BOFA hvert år.

Skraldedariet skal være et laboratorium og et værksted, der kan rumme og uddanne børn og voksne gennem leg og eksperimenter med affald, mens der undervises i upcycling og genbrug i en cirkulær økonomi.

Det er visionen med Skraldedariet at husets faciliteter skal udnyttes fuldt ud. BOFA vil primært benytte huset indenfor almindelig kontortid og dermed er der masser af timer til at andre aktører kan booke sig ind og få adgang til faciliteterne på eftermiddage, aftener og i weekender. F.eks. aftenskole, iværksætteraktiviteter, foreningsliv, værkstedsaktiviteter for børn, osv.

I 2018 har Realdania bevilget midler til at få udarbejdet et skitseprojekt og en forretnings- og finansieringsplan for projektet.

BOFA er nu i fuld gang med at søge fondsmidler til næste fase i realiseringen af Skraldedariet.