Her er de nye piktogrammer, du møder på genbrugspladsen. Klik og se hvad de dækker over.

Genbrug

Klunsning til eget brug?
Nej tak!
Hvad sker der med det?
Effekter fra genbrugscontaineren sælges i kommunens genbrugsbutik, eller doneres til bornholmske foreninger med henblik på direkte genbrug.  
Ja tak til:
• Ting der kan sælges på loppemarkeder, genbrugsbutikker etc.
• Ting der kan gavne andre
Nej tak til:
• Ikke brugbart affald
• Defekte og ødelagte ting

Træ til genanvendelse

Klunsning til eget brug?  Ja tak!
Hvad sker der med træet?
Træet bliver knust og de sidste søm og skruer fjernes. Derefter bliver træet lavet til spånplader. Malet/lamineret træ er også meget velkommen her.
Ja tak til:
• Gamle kommoder og skabe af træ
• ”IKEA” – møbler
• Brugte MDF/spånplader/krydsfiner brædder o.l.
Nej tak til:
Imprægneret træ
• Møbler med glaslåger og større metalrør etc.
• Superwood/Thermowood
• Laminat gulve
• Træ med tagpap

Hele mursten

Klunsning til eget brug?  Ja tak!
Hvad sker der med murstene?
Bliver sendt til Sydfyn, hvor de bliver renset for de sidste mørtelrester og kan derefter bruges til nye bygninger. (kan kun afleveres på BOFA – Rønne, Aakirkeby, Olsker og Nexø)
Ja tak til:
• Hele mursten
• Halve mursten
• Alle former for mursten
• Hasle klinker
Nej tak til:
Murbrokker
• Letbeton/gasbeton
• Cement genstande

Papir

Klunsning til eget brug?  Ja tak!
Hvad sker der med papiret?
Papir kan genanvendes til nye papirprodukter og sparer dermed på naturens knappe ressourcer.
Ja tak til:
• Papir
• Aviser
• Blade
• Bøger
• Ikke-glittet gavepapir
Nej tak til:
Pap
• Plastikstrimler fra bundtet papir
• Glittet gavepapir

Mellemstort elektronik

Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad sker der med elektronikken?
Langt de fleste materialer i elektronikken kan genanvendes og dermed sparer på naturens knappe ressourcer.
Ja tak til:
• Alt elektronisk udstyr der er mellem 50-120 cm.
Støvsugere
Musikanlæg
Mikrobølgeovne
Solcellepaneler
Nej tak til:
Emballage fra produkterne
Elektronisk udstyr med batterier

Lysstofrør

Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad sker der med elektronikken?
Langt de fleste materialer i elektronikken kan genanvendes til ny elektronik
Ja tak til:
• Lysstofrør
• Solarierør
Nej tak til:
Andre lyskilder
• Emballage fra lysstofrørene
• LED-lysstofrør
• Papemballage

Printpatroner

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med printpatronerne?
Langt de fleste bliver fyldt med toner og dermed genbrugt.
Ja tak til:
• Hele printpatroner, både laser- og blækpatroner – uden papemballage
• Farvepatroner til kopimaskiner – uden papemballage
Nej tak til:
Alt der ikke er printpatroner.

Dagrenovation

Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad ske der med dagrenovationen?
Ressourcerne bliver brændt og omdannes til fjernvarme i store dele af Rønne. Mange gode ressourcer går op i røg.
Ja tak til:
• Mademballage
Hygiejneaffald
Madaffald
Snavset pap og papir
Nej tak til:
Pap
Papir
Glas
Metal
Andre genanvendelige materialer

 

Deponi

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med det?
Deponi er den fraktion der ligger lavest i affaldshierarkiet. De ressourcer der kommer til denne fraktion, ender i et stort hul i jorden ved BOFA.
Ja tak til:
• Rockwool / Glasuld
• Mursten/ byggematerialer fra skorstene
• Gadeopfej
• Glasfiber
• Murbrokker med maling
Nej tak til:
Mursten og murbrokker uden maling
• Fliser / klinker fra badeværelset
• Metal
• Glas / spejle
• Rene byggematerialer

Vinduer

Klunsning til eget brug?
Ja tak!
Hvad bliver vinduerne til?
Glasset bliver fjernet fra rammerne og bliver smeltet om til nye vinduer. Rammerne bliver om muligt genanvendt.
Ja tak til:
• Vinduer fra både nye og gamle huse
• Spejle
• Glasdøre
• Bilruder
Nej tak til:
Syltetøjsglas o.l.

Blød plast

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Den bløde plast sendes over, hvor den smeltes om til nye produkter.
Ja tak til:
• Plastemballage fra træpiller/træbriketter, byggematerialer og flerpak-fødevarer (f.eks. 6-pak majs o.l.)
• Bobleplast
• Almindelige plastikposer
Nej tak til:
Plastik fra mademballage
Landbrugsfolier

Hård PVC

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med den hårde PVC?
Det der kan genanvendes, bliver smeltet om til nye PVC-rør. PVC-plastik er tit mærket med en trekant med et 3-tal eller påskrevet PVC.
Ja tak til:
• Plastrør, elektrikerrør og kloakrør
Trapezplader
• Fejelister og lignende
• Tagrender/nedløbsrør
Nej tak til:
Diverse plastdunke f.eks. fra vaskemiddel
Baljer og regntønder
• Plastik havemøbler

Metal

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med metallet?
Metaltyperne bliver sorteret, så de kan omsmeltes til nye produkter. 
Ja tak til:
• Alle slags metaller
• Ting der overvejende består af metal, men ikke kan skilles ad
Nej tak til:
Gasflasker
• Chips og kaffeposer etc.
• Fælge med dæk

Stort elektronik

Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad sker der med elektronikken?
Langt de fleste materialer i elektronikken kan genanvendes til ny elektronik
Ja tak til:
• Komfurer
Solarier
Vaskemaskiner
Øvrige store apparater
Nej tak til:
Køleudstyr

Glas

Klunsning til eget brug? Ja tak, hvis muligt.
Hvad sker der med glasset?
Glasset bliver smeltet om og brugt til nye glas. Glassene skal tømmes for indhold og må gerne skylles let.
Ja tak til:
• Syltetøjsglas
• Glasskår
• Glasflasker
• Fladt glas fra billederammer
Nej tak til:
Vinduesglas

Farligt affald

Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad sker der med tingene?
Ja tak til:
• Maling
• Kemikalier
• Plantegift
• Emballagebeholdere, hvor du har mistanke om at indholdet er miljøskadeligt
• Lovligt fyrværkeri
• Kviksølvtermometer
Kontakt pladsmanden, hvis du er i tvivl
Nej tak til:
Nødraketter/ammunition/ulovligt fyrværkeri – kontakt politiet
Bemærk!
Der må ikke afleveres farligt affald uden for åbningstiden på de døgnåbne genbrugspladser.
Der må maks. afleveres 5 liter/kilo farligt af samme type affald ad gangen

Asbest/Eternit

Eternitplader/-stumper skal afleveres i BigBags.
Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad sker der med det?
De to affaldstyper bliver forsvarligt deponeret i særskilt deponi, hvor der er styr på støvet fra pladerne.
Ja tak til:
• Eternit, med eller uden asbest
• Bunden eller ikke støvende Asbest
NB. Ved tvivl kontakt pladsmand eller BOFAs vægt i Rønne på tlf. 5692 5523
Nej tak til:
Alt der ikke er eternit og asbest. Andre byggematerialer af komposit skal i deponi.
• Støvende, stærkt støvende eller Ikke-stærkt-støvende asbest
NB. Ved tvivl kontakt pladsmand eller BOFAs vægt i Rønne på tlf. 5692 5523

Tøj, sko og tekstiler

Klunsning til eget brug?
Ja tak, hvis muligt.
Hvad sker der med tøj, sko og tekstilerne?
Tøj og tekstiler bliver eftersorteret og genbrugt, eller genanvendt. Ved genanvendelse bliver tøjfibrene brugt til nyt tøj eller isolering.
BOFA opfordrer til, at godt og helt tøj/tekstiler, der kan genbruges, afleveres direkte til en genbrugsbutik eller et loppemarked.
Ja tak til:
• Slidt og hullet tøj
• Tøj, over- og undertøj
• Tekstiler og lign. materialer
Nej tak til:
Tøj, der er godt og velholdt – aflevér det til genbrug i stedet
• Dyne, puder og hynder
• Tøj der ikke er i sække

Dæk

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med dækkene?
Dækkene sendes over, stålet bliver taget ud og behandles særskilt. Gummiet bliver blandt andet lavet til underlag til legepladser og sportsbaner.
Ja tak til:
• Bildæk/lastbildæk/traktordæk
• Dæk med fælge
Nej tak til:
Cykeldæk/knallertdæk o. l.
• Slanger fra dæk

Jord

Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad sker der med jorden?
Jorden bliver analyseret og om nødvendigt renset. Bruges herefter til opfyldning.
Ja tak til:
• Jord
• Sand
Nej tak til:
Grus
• Haveaffald
• Græstørv
• Natursten

Sanitet og porcelæn

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med saniteten og porcelænet?
Bliver indstøbt i betonelementer der bruges i industrien.
Ja tak til:
• Toiletter, håndvaske o.l.
Tomme urtepotter
Glaserede kloakrør
Kopper og krus af porcelæn
Alt af keramik
Klinker
Nej tak til:
Glas
Hærdet glas
Metal
Fyldte urtepotter

Køleudstyr

Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad sker der med elektronikken?
Langt de fleste materialer i elektronikken kan genanvendes til ny elektronik
Ja tak til:
• Køleskabe
Frysere
Aircondition 
• Varmepumper
Nej tak til:
Alt der ikke er køleudstyr
Køleskabe der indeholder madvarer

Batterier

Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad sker der med batterierne?
Langt de fleste materialer i batterier kan genanvendes til nye batterier
Ja tak til:
• Alkaline
Knapcelle
Litium-ion
Brunsten
Nej tak til:
blyakkumulatorer

Småt brændbart

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med tingene?
Ressourcerne bliver brændt og omdannes til fjernvarme i store dele af Rønne. Mange gode ressourcer går op i røg.
Ja tak til:
• Hovedpuder og dyner, hynder
• Udtjent fodtøj
• Udtjente taske og kufferter
Udtjent legetøj uden batterier
• Plastik genstande
Nej tak til:
Pap
• Papir
• Glas
• Metal
• Andre genanvendelige materialer

Blød PVC

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med det?
Den bløde PVC bliver deponeret. PVC, blød eller hård, er ofte mærket med en genbrugstrekant med et 3-tal, og/eller teksten PVC – PolyVinylChlorid.
Ja tak til:
• Vinyl-produkter, kunstlæder o.l.
Bløde paneler, fodlister, tagfolier og kraftige presenninger
Plastpersienner og ventilationsslanger
Havebassiner, Haveslanger, badedyr o.l.
Kraftigt regntøj og gummistøvler
Nej tak til:
Tynde presenninger
Trykluftslanger

Sten og grus / Beton og tegl

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med det? De to affaldstyper knuses og bruges til vejfyld.
Ja tak til:
• Mursten der er hele eller ødelagte og uden maling. (Undtagen Rønne og Nexø Genbrugsplads)
• Beton fra byggeri inkl. armeringsjern
• Mørtel / cement, også gerne det der ikke har været brugt
• Natursten
Nej tak til:
Jord
• Papirsække fra byggematerialer
• Byggematerialer/mursten fra skorstene

Gips

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med gipsen?
Gipsen bliver skilt ad fra papiret og laves til nye gipsplader.
Ja tak til:
• Tørre gipsplader og gipsstumper
Nej tak til:
• Træ
• Plastik, dampspærre
• Våd gips
• Fibergips

Pap

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med pappet?
Pappet renses for urenheder og genanvendes til nye papprodukter.
Ja tak til:
• Papkasser
• Flyttekasser
• Pap
• Hæfteklammer, adresselabels, pakketape accepteres
Nej tak til:
Papir
• Flamingo
• Plastik
• Vådt pap

Småt elektronik

Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad sker der med elektronikken?
Langt de fleste materialer i elektronikken kan genanvendes og dermed sparer på naturens knappe ressourcer.
Ja tak til:
• Alt elektronisk udstyr der er mellem 0-50 cm.
LED-pærer
Mobiltelefoner
Brandalarmer
Kameraer
Tablets
Nej tak til:
Batterier
Udstyr med batterier

TV og skærme

Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad sker der med elektronikken?
Langt de fleste materialer i elektronikken kan genanvendes til ny elektronik
Ja tak til:
• Bærbare computere
Fladskærme
Skærme med billedrør
Nej tak til:
Alt andet elektronik

Lyskilder

Klunsning til eget brug? Nej tak!
Hvad sker der med lyskilderne?
Nyere lyskilder bliver skilt i kontrollerede omgivelser. Dermed kan stort set alle ressourcerne genanvendes. Nogle lyskilder ender deres dage i deponi.
Ja tak til:
• Glødepærer
Sparepærer
Lysstofrør
Nej tak til:
LED-pærer
Dioder

Polstrede møbler

Klunsning til eget brug? Ja tak!
Hvad sker der med tingene?
Polstrede møbler (tidligere stort brændbart). De ressourcer som ender her bliver knust til mindre dele og bliver brændt i ovnen til at genere fjernvarme til store dele af Rønne. Mange gode ressourcer går tabt her.
Ja tak til:
• Ikke-genanvendelige genstande der er over 1 meter på bare én af kanterne
• Polstrede møbler
• Boxmadrasser, madrasser
• Plastik havemøbler
Nej tak til:
Genstande der nemt kan adskilles og udsorteres.
• Ting af trykimprægneret træ

Imprægneret træ

Klunsning til eget brug?
Ja tak! (ikke til brænde)
Hvad sker der med træet?
Træet bliver transporteret til specialiserede ovne, hvor det brændes under særlige forhold.
Ja tak til:
• Imprægneret og trykimprægneret træ
• Superwood/Thermowood
• ”Grønfarvet” træ der ofte bruges udendørs
Nej tak til:
Paller
Alt ikke imprægneret træ

Skip to content