Spørgsmål og svar

Bofa tager affaldet. Men hvor afleverer jeg mine brugte dæk? Må der være fælge på? Hvad gør jeg med den halve bøtte maling, der blev til overs?

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål her. Klik og se svaret.

Nederst på siden har vi en direkte mail til Bofas affaldseksperter, hvis du ikke kan finde svaret på siden.

Må man klunse på Bofas pladser?

Ja, det må man godt, men der er nogle typer genbrugsmaterialer, der ikke må klunses.
Der må ikke klunses i el-skrot (stort som småt, hårde hvidevarer og andet, som er strømforsynet), i farligt affald (hverken på bordet eller i containeren) eller i de særlige containere, som Jobcentret m.fl. har stående til genbrugseffekter. Der må heller ikke klunses med salg for øje.

Er du i tvivl, så spørg pladsmanden.

Ønsker du ikke, at det du afleverer på genbrugspladsen, skal kunne klunses af en anden, uanset årsagen, så kontakter du også bare pladsmanden, så kan han enten knuse det med sin maskine, eller på anden måde sikre, at klunsning ikke kan ske.

Hvad skal jeg gøre med min plastemballage?

Bofa indsamler plastemballager – både den bløde plastemballage (LDPE) og den hårde (HDPE). Det enkelte stykke plast må dog ikke være over 70 cm langt.

Den bløde emballageplast er typisk fra byggematerialer. F.eks. er isoleringsmaterialer og gulvbrædder pakket ind i denne type emballage. Den bløde emballageplast samler vi sammen i genbrugsplastsække på genbrugspladserne.

Den hårde plasttype er typisk ketchup-, eddike-, saftevands- og andre fødevareemballager. Denne affaldstype indsamler vi også på vores genbrugspladser, ikke særskilt, men sammen med mad- og drikkekartoner, de såkaldte Tetrapak. Denne blandede fraktion bliver transporteret med lastbil og færge til en genvindingsvirksomhed, som ligger i Tyskland.

Plastemballagerne og Tetrapak-emballagerne må gerne være tømte og skyllede, men ikke fuldstændigt rengjorte.

Sorteringsvejledning for Plast & Mad- og drikkekartoner

Ja tak til:
• Emballage (f. eks. bakker fra kød, pålæg og frugt)
• Låg, dunke, beholdere
• Plastflasker og bøtter (f. eks. fra skyr eller smøreost)
• Blød plast (f. eks. folie fra grøntsager og indkøbsposer)
• Mælke- yoghurt- og juicekartoner
• To-Go krus og sodavandsbægre
• Kartoner fra flåede tomater, madlavningsfløde og saucer
Nej tak til:
 
Flamingo, PVC og andet byggeaffald
• Poser fra dyrefoder m. metalforing
• Farligt affald
• Havemøbler o.l.

Hvorfor har skraldemanden givet mig en rød sæk?

Hvert år udleveres 3 røde ekstrasække til helårshusstande med sækkestativ og 2 røde ekstrasække til sommerhuse. De røde sække kan bruges til ejendommens brændbare affald, og må ikke overdrages til f.eks. naboen. De røde sække kan f.eks. bruges hvis du har ekstra meget brændbart affald i forbindelse med jul, familiefester, dåb, bryllup, fødselsdag eller lignende. De røde sække må ikke bruges til murbrokker, haveaffald eller andet ikke brændbart affald. Der kan købes flere røde ekstra sække hos skraldemanden.

Invasive planter

Invasive planter, d.v.s. planter som er indført og ikke er ønskede på Bornholm, er f.eks.:

Rynket rose (hybenrose), Pileurt (japansk/kæmpe/hybrid), Kæmpe-bjørneklo, Gyldenris (sildig/canadisk), Kæmpe-Balsamin.

Disse planter er uønskede på Bornholm, og derfor bliver de bekæmpet.

Har du planter eller plantedele af ovenstående arter, så skal de i køkkenaffaldscontaineren (da den altid kører direkte til forbrændingen) alternativt til småt brændbart (om sommeren kan den dog blive henvist til mellemdepot, hvilket giver planterne mulighed for at spredes).

Alternativt, hvis der er tale om større læs, kan de køres direkte til Bofas forbrændingsanlæg og afleveres her.

Kan der være dræbersnegle i Bofas kompost?

Nej, det kan der ikke. Da temperaturen i komposteringsprocessen er ca. 80 grader, dør sneglene. Eventuelle snegleæg vil heller ikke overleve disse temperaturer.

Hvorfor lugter noget af Bofas kompost?

Kompost kan lugte, hvis der ikke tilføres nok ilt i forbindelse med processen. Hvis der f.eks. er en vinter med meget vand, kan det lukke luften ude af kompostbunkerne. Komposten fejler dog ikke noget, og hvis man lufter den, når man har hentet den, så vil lugten fortage sig.

Hvad gør jeg med mit gamle sækkestativ og papirbeholder?

Stativet er dit eget. Ønsker du ikke længere at bruge det, måske fordi du har købt et nyt, kan du aflevere det på genbrugspladsen.

Papirbeholderen er Bofas ejendom. Du skal huske, at papirafhentningen er obligatorisk for helårsejendomme på Bornholm, men har du sommerhus, og ikke ønsker at få afhentet papir, så kontakt Bofa, afmeld dig ordningen, og vi kommer og henter beholderen.

Hvem skal betale for renovation ved ejerskifte?

Når en ejendom handles, skal ejendomsmægler eller advokat udfærdige en refusionsopgørelse, så det opgøres, hvad tidligere ejer og ny ejer skal betale. Det hele justeres via ejendomsskattebilletten.

Hvorfor kører skraldebilen forbi på dage, hvor jeg ikke skal have tømt?

Det kan skyldes flere ting.
F.eks. er det de samme biler, som indsamler både dagrenovation og pap/papir, men de gør det bare ikke på de samme dage. Det kan også være, at skraldebilen bare skal et andet sted hen og samle affald, eller at den har været et andet sted og samle affald, og så lige skal hente en ”overspringer”, altså en skraldesæk, som blev glemt tidligere.

Hvordan kan man komme på besøg på Bofa?

BOFAs Affaldstårn tager i mod mange slags gæster og du er også velkommen.

Daginstitutioner, skoler, uddannelsessteder, foreninger, virksomheder og grupper har alle mulighed for at besøge Affaldstårnet i Rønne.

Besøg hos BOFA er altid gratis og vi sørger for lidt at drikke undervejs.

Et besøg i Affaldstårnet består normalvis af et oplæg med mulighed for at stille spørgsmål og derefter en rundvisning på BOFAs anlæg. Det er også muligt at skræddersy et besøg til din gruppe, hvis du har ønsker om et særligt bæredygtigt, affaldsrelateret eller cirkulært fokus.  

Et besøg i Affaldstårnet tager ca. 2,5 time

 

Du kan booke dit besøg her

Hvad er forskellen på ”rent træ” og ”stort brændbart”?

Det korte svar er, at rent træ er træ til genanvendelse, mens stort brændbart, som navnet siger, er til forbrænding.

Det lidt længere er, at rent træ bliver sendt til en spånpladefabrik i Jylland og at det gerne må indeholde tapet, maling, laminering (f.eks. køkkenskabe) ,søm, skruer og mindre beslag, men ikke polstring og betræk. Det store brændbare affald er så alt det andet, som f.eks. sofaer og store lænestole og andet over en meter på den lange led.

Grunden til, at stort brændbart er affald over en meter på den lange led skyldes, at ovnens indfyringshul er ca. 1 x 1 meter, og hvis det vi hælder i hullet er større, risikerer vi at det sætter sig fast. Det koster typisk en halv til en hel dag at få ud igen, bl.a. på grund af de ca. 1000° vi holder i ovnen.

Der er også tale om rent træ, hvis der er tale om små stykker, f.eks. afskær fra brædder og tømmer, små træmøbler eller andre former for små stykker træ.

Hvorfor må der være maling på ”rent træ”, men ikke på ”rene brokker til nedknusning”?

Det skyldes, at rent træ måske rettere skulle kaldes for træ til genanvendelse. Den proces, som træet gennemgår før det bliver til spånplader, renser det for den maling eller laminering, som måtte være på det. Dette samles sammen på spånpladefabrikken og bruges som brændbart affald på et forbrændingsanlæg.

Brokkerne bliver derimod nedknust og efterfølgende brugt som f.eks. genbrugsstabil. De bliver altså lagt direkte på jorden, og hvis der er maling eller andre former for behandling på brokkerne, så kan der opstå forurening af jorden, der hvor de anvendes. I stedet for at spare miljøet ved at genanvende, så påvirker man miljøet ved at skabe et forurenet affaldsdepot, hvilket ikke er tilladt.

Hvad må komme i glasklokkerne, og hvad må ikke?

De glasklokker, som er opstillet rundt om på øen, er beregnet til glas og glasflasker.
Der må gerne være låg på glassene, og de behøver heller ikke at være renvaskede.
Der må ikke komme metaldåser i klokkerne, hverken kattemads- eller øl- og sodavandsdåser.
Pantflasker, både glas og plast, henviser vi også til pantautomaterne, så de kan gå ind i det rigtige genbrugssystem.
Glas og flasker i klokkerne går til genbrug, men primært til omsmeltning til nyt glas.

Hvad må komme i den grønne beholder som står ved siden af skraldeposen?

Den “lysegrønne” beholder, som vi kalder den, er beregnet til småt pap og papir af enhver art.
Aviser, ugeblade, rent emballage, og kasser, som er revet i småstykker.
Det må ikke være så stort, så det kan risikere at sætte sig fast i beholderen, når skraldemanden skal tømme den.

Nu må der også komme tøj i den “lysegrønne”, men vi opfordrer dog til, at genanvendeligt tøj afleveres til en af øens genbrugsbutikker.

Der må ikke komme mælke- og juicekartoner og andre former for emballager, som har indeholdt fødevarer (f.eks. pizzabakker), i beholderen, da det kan forurene alt det andet, som det bliver blandet op med.
Andre former for forurenet pap/papir må heller ikke komme i. F.eks. håndklædepapir, brugt køkkenrulle og lignende.

Genanvendeligt affald, ja, men hvor ender det?

Et spørgsmål vi hører jævnligt er, hvor havner alle de genanvendelige affalds typer, og bliver de virkeligt genbrugt?

Det vil vi prøve at løfte sløret for med dette svar.

Vores største affaldstype til genanvendelse er vores rene træ, som vi kalder det. Det rette navn burde måske være træ til genanvendelse, for det må jo gerne være malet, og der må også gerne være søm og skruer i.

Men uanset hvad, så kører træet, efter at vores entreprenør har neddelt det, til firmaet Kronospan i Ryomgård på Djurs og bliver til spånplader.

Pap og papir er også en af de store affaldstyper til genbrug. Her er der tale om flere forskellige sorteringer, og derfor også flere forskellige modtagere.

Læste aviser er en fraktion som kører til Stora Enso i Hyltebruk i Sverige, hvor det bliver omdannet til genbrugspapir.

Blandet papir kører til Skjern Papirfabrik i Skjern i Jylland. I Skjern bliver det til genbrugspap/-karton.

Endelig har vi noget pap, som bliver sendt til modtageanlæg i Polen eller Tyskland via Skjern Papirfabrik. Begge steder bliver det til genbrugspap.

Vi modtager også noget emballageplast, LDPE eller Low Density Poly Ethylen, som sendes via vores formidler Danbørs til genanvendelse. Danbørs spotter markedet og findes den bedste aftager til os efter pris og miljø. Ofte bliver det afsat til en oparbejder i Hamborg i Tyskland, hvor det bliver til nye plastfolier.

Et af vores seneste tiltag på genbrugsområdet er indsamlingen af tøj og sko. Dette balles op og sendes til Spot-Wear med kontor i Århus, Jylland. Tøjet bliver sorteret og genanvendeligt tøj går til direkte genbrug mens ikke genanvendeligt tøj bliver fliset op og flisen bliver så genanvendt.

Vi indsamler også brugte printerpatroner som sendes til tonergenbrug.dk i Hedehusene. Firmaet renser og genfylder de brugte patroner.

Rene byggebrokker er en af de tunge affaldstyper, og den genanvendes på Bornholm. Vi modtager og nedknuser de rene byggebrokker, som modsat det rene træ ikke må indeholde maling eller anden form for overfladebehandling. De knuste brokker bliver efterfølgende solgt som genbrugsstabilgrus på øen.

Vi modtager også gips, gerne med maling og tapet, men uden træ og metal på bagsiden. Gipsen afsættes til Marius Pedersen, som omdanner den til gipspulver. Maling og pap/papir, som har siddet på gipsen, bliver sorteret fra, og gipspulveret bliver brugt i nye gipsplader.

Dæk, som indsamles gratis, afsættes til Genan i Viborg, som granulerer gummiet, som så kan genanvendes i forskellige gummiprodukter, f.eks. nye dæk. Dækkene bliver sejlet fra øen ca. hvert andet år.

Vi indsamler også brugt sanitet m.m. Dette sendes til Reno Fyn i Nyborg, som har en miljøgodkendelse til at knuse dette ned og indstøbe det i betonklodser som kan bruges lige som forvoksede Lego-klodser til at bygge f.eks. båse til vores genbrugspladser.

Hård PVC i form af f.eks. kloak- og nedløbsrør sendes også til genanvendelse via Reno Fyn i Nyborg. Den hårde PVC bliver efterfølgende til nye PVC-produkter.

Jern og metal afsættes til Bornholms Produkthandel, som sorterer og afsætter til genbrug. Bornholms Produkthandel er miljøcertificeret, så der hviler også et vist ansvar på deres skuldre for hvor de afsætter metallerne til.

Glas og flasker afsættes også via Danbørs til Reiling Glas i Næstved. Her bliver glasskår og flasker knus og smeltet om til nyt glas. Reiling Glas sorterer selv glasset ud fra deres modtageres krav.

Lyskilder, store som små, el-skrot, stort som småt, hårde hvidevarer og køle- og frysemøbler modtages og oplagres af Bofa indtil det afhentes af den ansvarlige entreprenør. Alle disse affaldstyper kaldes WEEE, eller Waste of Electric or Electronic Equipment, eller på godt dansk, el-skrot, og indsamles i ordninger udbudt ad DPA, eller Dansk Producent Ansvar, som er en ordning som finansieres af producenterne med et beløb pr. solgt enhed i Danmark. Dette beløb skal så sikre, at producenten tager sine produkter retur, adskiller disse og sender det hele til genanvendelse.

Batterier er i princippet også el-skrot, og de indsamles også, enten på genbrugspladserne eller via dagrenovationsindsamlingen på øen. Batterier sendes også til videre behandling hos en godkendt modtager, som knuser dem ned og sender metaller og stenarter til genanvendelse enten til nye metaller eller som genbrugsstabil.

Der vil over de næste år løbende komme nye affaldstyper til denne oversigt, og så vil vi selvfølgelig opdatere denne oversigt, så den til stadighed gør rede for, hvordan Bofa håndterer de forskellige typer affald.

Jeg skal rive min skorsten ned, hvad gør jeg?

Skorstene kan bestå af mange ting.

Metalskorstene skal til produkthandleren.

Murede skorstene består af flere ting:

Isokern, som er det indvendige, vil altid være deponeringsegnet (til lossepladsen), da der er sod på.

Mursten kan enten være den oprindelige skorsten med sod eller det kan være en ydermur omkring isokernen, som så ikke har sod på.

Er der sod (eller maling) på murstenene, så er det til deponi, men er stenene rene, så kan de genbruges, enten som gamle mursten til genbrug eller som brokker til nedknusning.

Er du i tvivl, så spørg os, enten på genbrugspladsen eller på vægten.

Du kan læse mere her: screening-nedrivning-renovering

Hvorfor klare sække på genbrugspladserne

Fra 1. januar 2020 skal affald til genbrugspladserne afleveres i klare/gennemsigtige sække.

BOFA gennemførte i 2018 en undersøgelse af indholdet i ”Småt brændbart” containerne på genbrugspladserne.

Undersøgelsen viste at ca. 30% af indholdet i ”Småt brændbart” kunne have været genbrugt/genanvendt, hvis det var blevet sorteret korrekt.

De klare sække giver BOFAs pladsmænd M/K en bedre mulighed for, at hjælpe borgeren med at sortere sækkens indhold korrekt.

Ikke-gennemsigtige sække vil fra den 1. januar 2020 derfor ikke længere være accepteret på de bornholmske genbrugspladser.

Dette gælder også selvom de er lagt i en klar/gennemsigtig sæk.

Sorte og røde affaldssække påtrykt ”BOFA” må stadig benyttes i containeren til dagrenovation.

En del borgere har undret sig over, at BOFA stadig benytter sorte og røde ekstra sække til borgernes dagrenovation på den enkelte hustand, når borgerne ikke må benytte sorte sække på genbrugspladserne. Dette er valgt ud fra et æstetisk synspunkt. Det skal være muligt for borgerne, at få afhentet deres dagrenovation uden at andre skal kunne se sækkens indhold.

Hvorfor klare sække på genbrugspladsen, men sorte i skraldestativet?

De klare sække skal hjælpe BOFA med at få udsorteret affaldet på genbrugspladserne, så vi i 2032 ikke længere har forbrændingsegnet affald, men genanvender det hele på en eller anden måde.
Med de klare sække på genbrugspladsen kan pladsmanden se, hvad der bliver afleveret, og på den måde bedre hjælpe og vejlede.

De sorte affaldssække i skraldestativet er stadig i brug. Dagrenovation er og bliver dagrenovation, og den er vi endnu ikke interesseret i at sortere i. Der er også et æstetisk hensyn at tage med den sorte dagrenovationssæk. Man skal have lov til at komme af med dele af sin dagrenovation uden nysgerrige blikke.

Inden for få år vil BOFA indføre mere sortering ved husstanden og det betyder sandsynligvis at andre stativer/skraldespande vil blive taget i brug.

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

Bofas nyhedsbrev er midlertidigt ude af drift, da vi arbejder på at få en ny udbyder indarbejdet.

Vi beklager ulejligheden.

 

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00