Spørgsmål og svar

Bofa tager affaldet. Men hvor afleverer jeg mine brugte dæk? Må der være fælge på? Hvad gør jeg med den halve bøtte maling, der blev til overs?

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål her. Klik og se svaret.

Nederst på siden har vi en direkte mail til Bofas affaldseksperter, hvis du ikke kan finde svaret på siden.

Må man klunse på Bofas pladser?

Ja, det må man godt, men der er nogle typer genbrugsmaterialer, der ikke må klunses.
Der må ikke klunses i el-skrot (stort som småt), i farligt affald (hverken på bordet eller i containeren) eller i de særlige containere, som Virksomhed Bornholm har stående til genbrugseffekter. Der må heller ikke klunses med salg for øje.

Er du i tvivl, så spørg pladsmanden.

Ønsker du ikke, at det du afleverer på containerpladsen, skal kunne klunses af en anden, uanset årsagen, så kontakter du også bare pladsmanden, så kan han enten knuse det med sin maskine, eller på anden måde sikre, at klunsning ikke kan ske.

Hvad skal jeg gøre med min plastemballage?

Bofa indsamler plastemballager – både den bløde plastemballage (LDPE) og den hårde (HDPE). Den hårde plasttype bruges typisk til ketchup-, eddike-, saftevands- og andre fødevareemballager. Denne affaldstype indsamler vi særskilt på vores containerpladser – men vi kræver ikke at man frasorterer den hårde plast. Der er nemlig ingen miljømæssig fordel ved det. Der skal nemlig bruges store mængder rent vand til at skylle emballagerne – og vandet skal renses bagefter. Plasten skal også transporteres med lastbil og færge til nærmeste genvindingsvirksomhed, som ligger på Sjælland. Vi brænder derfor denne type plast og omsætter det til varme, der bliver brugt til Rønnes husstande.

Det giver til gengæld bedre mening at genvinde den bløde plastemballage. Bofa har derfor i samarbejde med øens byggemarkeder organiseret en ordning, hvor man kan få udleveret en indsamlingssæk ved køb af produkter, som giver store mængder plastemballage. Virksomheder kan også aflevere LDPE-emballage sammen med pap-emballage, hvorefter vi på Genbrugscenteret i Vestermarie sørger for at sortere hvert til sit. Det er naturligvis muligt for alle at aflevere LDPE-affald til genvinding på Bofas 6 containerpladser. Det samlede miljøregnskab for genvinding af LDPE er ikke så belastende som for HDPE, da LDPE typisk ikke kræver rensning inden aflevering.

Hvorfor har skraldemanden givet mig en rød sæk?

Hvert år udleveres 3 røde ekstrasække til helårshusstande med sækkestativ og 2 røde ekstrasække til sommerhuse. De røde sække kan bruges til ejendommens brændbare affald, og må ikke overdrages til f.eks. naboen. De røde sække kan f.eks. bruges hvis du har ekstra meget brændbart affald i forbindelse med jul, familiefester, dåb, bryllup, fødselsdag eller lignende. De røde sække må ikke bruges til murbrokker, haveaffald eller andet ikke brændbart affald. Der kan købes flere røde ekstra sække hos skraldemanden.

Kan der være dræbersnegle i Bofas kompost?

Nej, det kan der ikke. Da temperaturen i komposteringsprocessen er ca. 80 grader, dør sneglene. Eventuelle snegleæg vil heller ikke overleve disse temperaturer.

Hvorfor lugter noget af Bofas kompost?

Kompost kan lugte, hvis der ikke tilføres nok ilt i forbindelse med processen. Hvis der f.eks. er en vinter med meget vand, kan det lukke luften ude af kompostbunkerne. Komposten fejler dog ikke noget, og hvis man lufter den, når man har hentet den, så vil lugten fortage sig.

Hvad gør jeg med mit gamle sækkestativ og papirbeholder?

Stativet er dit eget. Ønsker du ikke længere at bruge det, måske fordi du har købt et nyt, kan du aflevere på genbrugspladsen eller tilmelde dig til storskrald.

Papirbeholderen er Bofas ejendom, så hvis du ikke ønsker at bruge den længere, så kontakter du Bofa, og vi kommer og henter den. Du skal dog huske, at papirafhentningen er obligatorisk på Bornholm.

Hvem skal betale for renovation ved ejerskifte?

Når en ejendom handles, skal ejendomsmægler eller advokat udfærdige en refusionsopgørelse, så det opgøres, hvad tidligere ejer og ny ejer skal betale. Det hele justeres via ejendomsskattebilletten.

Hvorfor kører skraldebilen forbi på dage, hvor jeg ikke skal have tømt?

Det kan skyldes flere ting.
F.eks. er det de samme biler, som indsamler både dagrenovation og pap/papir, men de gør det bare ikke på de samme dage. Det kan også være, at skraldebilen bare skal et andet sted hen og samle affald, eller at den har været et andet sted og samle affald, og så lige skal hente en ”overspringer”, altså en skraldesæk, som blev glemt tidligere.

Hvordan kan man komme på besøg på Bofa?

Hvis du er medlem af en forening, uanset art, så kan din forening aftale et arrangement i Bofas affaldstårn. Dette indeholder typisk en fremvisning af en film om Bofa samt en rundvisning på bl.a. forbrændingsanlægget. Bofa vil typisk være vært på en kop kaffe, og såfremt foreningen ønsker at medbringe kage til kaffen, så er dette selvfølgelig også muligt. Skulle der være specielle ønsker omkring affaldsrelateret information eller rundvisningen, så kan dette selvfølgelig også aftales med Bofas affaldsformidler.

Hvad er forskellen på ”rent træ” og ”stort brændbart”?

Det korte svar er, at rent træ er træ til genanvendelse, mens stort brændbart, som navnet siger, er til forbrænding.

Det lidt længere er, at rent træ bliver sendt til en spånpladefabrik i Jylland og at det gerne må indeholde tapet, maling, laminering (f.eks. køkkenskabe) ,søm, skruer og mindre beslag, men ikke polstring og betræk. Det store brændbare affald er så alt det andet, som f.eks. sofaer og store lænestole og andet over en meter på den lange led.

Grunden til, at stort brændbart er affald over en meter på den lange led skyldes, at ovnens indfyringshul er ca. 1 x 1 meter, og hvis det vi hælder i hullet er større, risikerer vi at det sætter sig fast. Det koster typisk en halv til en hel dag at få ud igen, bl.a. på grund af de ca. 1000° vi holder i ovnen.

Der er også tale om rent træ, hvis der er tale om små stykker, f.eks. afskær fra brædder og tømmer, små træmøbler eller andre former for små stykker træ.

Hvorfor må der være maling på ”rent træ”, men ikke på ”rene brokker til nedknusning”?

Det skyldes, at rent træ måske rettere skulle kaldes for træ til genanvendelse. Den proces, som træet gennemgår før det bliver til spånplader, renser det for den maling eller laminering, som måtte være på det. Dette samles sammen på spånpladefabrikken og bruges som brændbart affald på et forbrændingsanlæg.

Brokkerne bliver derimod nedknust og efterfølgende brugt som f.eks. genbrugsstabil. De bliver altså lagt direkte på jorden, og hvis der er maling eller andre former for behandling på brokkerne, så kan der opstå forurening af jorden, der hvor de anvendes. I stedet for at spare miljøet ved at genanvende, så påvirker man miljøet ved at skabe et forurenet affaldsdepot, hvilket ikke er tilladt.

Hvad må komme i glasklokkerne, og hvad må ikke?

De glasklokker, som er opstillet rundt om på øen, er beregnet til glas og glasflasker.
Der må gerne være låg på glassene, og de behøver heller ikke at være renvaskede.
Der må ikke komme metaldåser i klokkerne, hverken kattemads- eller øl- og sodavandsdåser.
Pantflasker, både glas og plast, henviser vi også til pantautomaterne, så de kan gå ind i det rigtige genbrugssystem.
Glas og flasker i klokkerne går til genbrug, men primært til omsmeltning til nyt glas.

Hvad må komme i den grønne beholder som står ved siden af skraldeposen?

Den “lysegrønne” beholder, som vi kalder den, er beregnet til småt pap og papir af enhver art.
Aviser, ugeblade, rent emballage, og kasser, som er revet i småstykker.
Det må ikke være så stort, så det kan risikere at sætte sig fast i beholderen, når skraldemanden skal tømme den.

Der må ikke komme mælke- og juicekartoner og andre former for emballager, som har indeholdt fødevarer (f.eks. pizzabakker), i beholderen, da det kan forurene alt det andet, som det bliver blandet op med.
Andre former for forurenet pap/papir må heller ikke komme i. F.eks. håndklædepapir, brugt køkkenrulle og lignende.

BOFA · Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne
mail@bofa.dk · 56 92 55 00