Sorterings-

vejledning

Søg efter din affaldstype

Search:

Fandt du ikke det du søgte, så kontakt Bofa, enten via kontaktformularen,mail@bofa.dk eller på telefon 5692 5500.

Se de nye piktogrammer og hvad de dækker over:

På Bornholm indsamles følgende affaldsfraktioner ved husstanden:

Pap/papir indsamles i den lysegrønne plast-beholder.

Tøj kan lægges i den lysegrønne plast-beholder sammen med pap/papir. Vi opfordrer dog til, at genanvendeligt tøj afleveres til en af øens genbrugsbutikker.

Batterier kan lægges i en pose på låget/skraldesækken.

Småt el-skrot kan også lægges i en pose på låget/skraldesækken.

Restaffald indsamles i skraldesækken i stativet, er der ikke plads nok, så kan det samles i en rød ekstrasæk som sættes ved siden ad.

Øvrigt affald henvises til enten storskraldsindsamlingen eller til en af øens genbrugspladser (klik her for åbningstider).

 

  • Affaldsminimering betyder i princippet, at affaldet slet ikke kommer til Bofa, men f.eks. går i arv, eller afleveres til en genbrugsbutik.
  • Direkte genbrug betyder, at affaldet, f.eks. glas og flasker, genbruges direkte som glas eller flasker.
  • Forberedelse m.h.p. genbrug betyder, at f.eks. en gammel stol ombetrækkes, så den kan genbruges som en ny, pæn stol, eller at en defekt lampe bliver repareret og kan bruges igen.
  • Genanvendelse betyder, at f.eks. glasskår knuses og smeltes om til nyt glas, eller at plast granuleres og indgår i nye processer.
  • Energiudnyttelse betyder, at affaldet på Bornholm ryger ind på Bofas energianlæg om omdannes til fjernvarme.
  • Deponi er alt det, som hverken kan genbruges eller forbrændes, men lægges på Bofas deponeringsanlæg for tid og evighed.
Skip to content