Sorteringsvejledning

Søg efter din affaldstype

Search:

Fandt du ikke det du søgte, så kontakt Bofa, enten via kontaktformularen, på mail@bofa.dk eller på telefon 5692 5500.

På Bornholm indsamles følgende affaldsfraktioner ved husstanden:

Pap/papir indsamles i den lysegrønne plast-beholder.

Batterier kan lægges i en pose på låget/skraldesækken.

Småt el-skrot kan også lægges i en pose på låget/skraldesækken.

Restaffald indsamles i skraldesækken i stativet, er der ikke plads nok, så kan det samles i en rød ekstrasæk som sættes ved siden ad.

Øvrigt affald henvises til enten storskraldsindsamlingen eller til en af øens genbrugspladser (klik her for åbningstider).

  • Affaldsminimering betyder i princippet, at affaldet slet ikke kommer til Bofa, men f.eks. går i arv, eller afleveres til en genbrugsbutik.
  • Direkte genbrug betyder, at affaldet, f.eks. glas og flasker, genbruges direkte som glas eller flasker.
  • Forberedelse m.h.p. genbrug betyder, at f.eks. en gammel stol ombetrækkes, så den kan genbruges som en ny, pæn stol, eller at en defekt lampe bliver repareret og kan bruges igen.
  • Genanvendelse betyder, at f.eks. glasskår knuses og smeltes om til nyt glas, eller at plast granuleres og indgår i nye processer.
  • Energiudnyttelse betyder, at affaldet på Bornholm ryger ind på Bofas energianlæg om omdannes til fjernvarme.
  • Deponi er alt det, som hverken kan genbruges eller forbrændes, men lægges på Bofas deponeringsanlæg for tid og evighed.

Her kan du se, hvad de nye piktogrammer på øens genbrugspladser, dækker over:

Genbrug

Genbrug

Effekter afleveret til genbrug bliver solgt til fordel for den organisation, der har fået tildelt containeren.

Træ til genanvendelse

Træ til genanvendelse

kan være paller, brædder eller træmøbler uden polstring. Sendes til Ryomgård og bliver til spånplader.

Vinduer

Vinduer

Glas i vindues- eller dørrammer. Sendes til modtageanlæg på Sjælland. Glasset knuses og omsmeltes.

Tøj, sko og tekstiler

Tøj, sko og tekstiler

Som teksten angiver. Sorteres på anlæg til direkte genbrug eller flisning til fibre.

Sten og grus

Sten og grus

Natursten går til nedknusning til genbrugsstabilgrus.

Beton

Beton

Beton og øvrige ikke-malede byggebrokker går til nedknusning til genbrugsstabilgrus.

Blød plast

Blød plast

Plastfolier o.l. kan genanvendes til nye plastprodukter. 

Dæk

Dæk

Dæk modtages både med og uden fælg. Med fælg, så skal de typisk på en palle for sig. Dæk granuleres og bliver bl.a. til nye dæk.

Gips

Gips

 modtages til genbrug. Uden lægter og lignende, men gerne med tapet/maling.

Hele mursten

Hele mursten

renses og bliver til nye brugte mursten.

Hård PVC

Hård PVC

bliver genanvendt til ny PVC.

Jord

Jord

køres til Bofas karteringsplads, analyseres og anvendes ud fra resultatet.

Pap

Pap

Pap genanvendes til genbrugspap.

Papir

Papir

Papir genanvendes også og bliver til genbrugspap eller-papir.

Metal

Metal

Alle former for jern og metal, som sendes til genanvendelse via produkthandler.

Sanitet og porcelæn

Sanitet og porcelæn

Både hvid og farvet sanitet og porcelæn. Går til nedknusning og benyttes efterfølgende i betonelement-produktion.

Småt elektronik

Småt elektronik

Fjernbetjeninger, mobiltelefoner, kaffemaskiner, køkkenredskaber o.l.

Mellemstort elektronik

Mellemstort elektronik

Støvsugere, stereoanlæg o.l.

Stort elektronik

Stort elektronik

Hårde hvidevarer, dog ikke køle- og frysemøbler.

Køleudstyr

Køleudstyr

Store og små køle- frysemøbler.

TV og skærme

TV og skærme

Alle former for TV- og computerskærme.

Glas

Glas

Glas og flasker knuses og omsmeltes til nyt glas.

Batterier

Batterier

sendes til sortering. Bil-batterier og el-cykel-batterier skal afleveres for sig.

Lyskilder

Lyskilder

El-sparepærer, korte og lange lysstofrør. Vær opmærksom på, at der er forskellige beholdere.

Printerpatroner

Printerpatroner

renses, genfyldes og genbruges.

Småt brændbart

Småt brændbart

Alt der ikke kan genbruges eller genanvendes. Forbrændes.

Polstrede møbler

Polstrede møbler

Polstrede møbler og andet ikke-genanvendeligt over en meter. Neddeles og forbrændes.

Dagrenovation

Dagrenovation

Køkkenaffald og lignende vådt affald. Forbrændes.

Asbest

Asbest

Asbestholdigt materiale, f.eks. eternit. Slutdeponeres på Bofas deponi.

Blød PVC

Blød PVC

Badebolde, kraftige pressenninger, kraftige gummistøvler o.l. Slutdeponeres på deponi på Falster.

Imprægneret træ

Imprægneret træ

Både trykimprægneret og påsmurt imprægnering. Slutdeponeres på deponi på Falster.

Til nedgravning

Til nedgravning

Ikke genanvendeligt og ikke-brændbart affald til deponering. Slutdeponeres på Bofas deponi.

Farligt affald

Farligt affald

Bl.a. maling, lak og olieprodukter. Afleveres på bordet i pladsens åbningstid.

Find mange flere oplysninger om, hvad Bofa gør med det forskellige affald, eller rettere, de forskellige resourcer, som vi indsamler på genbrugspladserne under “Spørgsmål og svar”.

Skip to content