Stor
skrald

Affald til storskrald skal senest kl. 07.00 på afhentningsdagen placeres ud til vejen max. 1 meter indenfor indkørslen.

Tilmelding til storskrald nu, gælder afhentning i februar 2022.

storskrald

Bofa indsamler storskrald fra private helårshusstande 3 gange om året, med start først i marts, juni og oktober.

Tilmelding skal ske:

Senest den 14. februar, hvis du ønsker afhentning i marts.
Senest den 14. maj, hvis du ønsker afhentning i juni.
Senest den 14. september, hvis du ønsker afhentning i oktober.
Efter den 14. vil der blive planlagt en rute og du vil modtage en sms eller e-mail med afhentningsdatoen på din adresse.
Tilmelding efter den 14., betyder at du automatisk er tilmeldt til den efterfølgende afhentning.
Du får kun afhentet storskrald, såfremt du har modtaget en bekræftelse fra Bofa med afhentningsdatoen.

Du bedes læse reglerne for sortering inden tilmelding.

Affald til storskrald skal senest kl. 07.00 på afhentningsdagen placeres ud til vejen max. 1 meter inden for indkørslen. Ved lang privatvej skal der kunne vendes ved hus, ellers skal affaldet sættes op til nærmeste asfalterede vej. I alle tilfælde er det chaufførens afgørelse, om der kan køres på privatvejen.

Hvis affaldet placeres andre steder end lige foran din hoveddør, skal det skrives i besked-feltet. Det er nemlig ikke den samme vognmand som den, der henter dagrenovation.

Affaldet skal være sorteret og emballeret i henhold til nedenstående sorteringsregler (generelt klare sække) og stå synligt og umiddelbart tilgængeligt for chaufføren.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at såfremt affaldet ikke er sorteret og emballeret i henhold til sorteringsreglerne, medtages pågældende affald ikke.

Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at indsamlingen sker med flere forskellige biler. Derfor kan det forekomme, at affaldet bliver afhentet i flere omgange på afhentningsdagen.

Brændbart affald
• Hvert emne indenfor denne kategori må max. veje 20. kg og max. længde 2 meter.
• Møbler og madrasser medtages som hele enheder.
• Mindre materialer og lignende skal emballeres i klare plastposer eller -sække.
• Vinduesglas SKAL afmonteres fra vinduesrammer. Vinduesglas medtages ikke.
Affaldet skal opdeles i hhv. småt brændbart op til 1 m. – og stort brændbart, 1 til 2 m.

Deponi
• Glaserede materialer, f.eks. porcelæn, tallerkner, kopper, vaser, urtepotteskjulere m.v.
• Drikkeglas, spejle.
• Sanitet, dvs. hele enheder vaske og toiletkummer (må ikke være ituslåede)
Mindre enheder eller skår samles i klare plastposer eller -sække.

Elskrot
• Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere, pc’er, fjernsyn, radioer, højttalere og lignende medtages som hele enheder.
• Alle genstande som er strømforsynet, enten gennem en ledning eller med batteri.
Mindre el-skrot samles i en klar plastpose.

Haveaffald
• Hvert emne/omsnøret bundt indenfor denne kategori må max. veje 20 kg. Og max. længde 2 meter.
• Andet haveaffald kommes i papirsække. Plastsække må ikke anvendes, ej hellere nedbrydeligt plast.
• Let fordærveligt haveaffald f.eks. frugt og grønt medtages ikke.

Metal
• Hvert emne indenfor denne kategori må max. veje 20 kg. og max. længde 2 meter.
• Metal sammensat med andre materialer skal adskilles, f.eks. metalben på stole eller bordplader.

Dæk fra personbiler
• Max. 4 stk. med eller uden fælg.

Tøj, sko og tasker til genbrug/genanvendelse
• Skal afleveres i klare sække. BOFA opfordrer til, at tøj der kan genbruges afleveres til en genbrugsbutik eller et loppemarked.

Dette tager vi ikke med

• Bygningsmaterialer, f.eks. mursten, skorstene, gips, mørtel, fliser, isolering, beton, eternitplader, tegl m.v. Skal afleveres på genbrugspladserne.
• Dagrenovation, henvises til genbrugspladserne.
• Emballageglas og flasker, henvises til opstillet opsamlingsmateriel ved butikker eller på genbrugspladserne.
• Farligt affald, f.eks. kemikalierester, maling, olie m.m. Skal afleveres på genbrugspladserne.
• Olietanke og biler til skrotning, anvises til produkthandel.
• Pap og papir, henvises til den grønne papircontainer eller til genbrugspladserne
• Pvc, hård eller blød, samt imprægneret træ, skal afleveres på genbrugspladserne.

Tilmelding og administrer afhentning af storskrald

Drej telefonen. Så får du det hele med.

Har du spørgsmål til Bofas storskraldsordning, så er du altid velkommen til at kontakte os.

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00

Skip to content