Stor
skrald

Affald til storskrald skal senest kl. 07.00 på afhentningsdagen placeres ud til vejen max. 1 meter indenfor indkørslen.

Tilmelding til storskrald nu, gælder afhentning i marts 2024.

Bofa indsamler storskrald fra private helårshusstande 3 gange om året, med start først i marts, juni og oktober.

Tilmelding skal ske:

Senest den 14. februar, hvis du ønsker afhentning i marts.
Senest den 14. maj, hvis du ønsker afhentning i juni.
Senest den 14. september, hvis du ønsker afhentning i oktober.
Efter den 14. vil der blive planlagt en rute og du vil modtage en sms eller e-mail med afhentningsdatoen på din adresse.
Tilmelding efter den 14., betyder at du automatisk er tilmeldt til den efterfølgende afhentning.
Du får kun afhentet storskrald, såfremt du har modtaget en bekræftelse fra Bofa med afhentningsdatoen.

Du bedes læse reglerne for sortering inden tilmelding.

Affald til storskrald skal senest kl. 07.00 på afhentningsdagen placeres ud til vejen max. 1 meter inden for indkørslen. Ved lang privatvej skal der kunne vendes ved hus, ellers skal affaldet sættes op til nærmeste asfalterede vej. I alle tilfælde er det chaufførens afgørelse, om der kan køres på privatvejen.

Hvis affaldet placeres andre steder end lige foran din hoveddør, skal det skrives i besked-feltet. Det er nemlig ikke den samme vognmand som den, der henter dagrenovation.

Affaldet skal være sorteret og emballeret i henhold til nedenstående sorteringsregler (generelt klare sække) og stå synligt og umiddelbart tilgængeligt for chaufføren.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at såfremt affaldet ikke er sorteret og emballeret i henhold til sorteringsreglerne, medtages pågældende affald ikke.

Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at indsamlingen sker med flere forskellige biler. Derfor kan det forekomme, at affaldet bliver afhentet i flere omgange på afhentningsdagen.

Sorteringskrav til storskrald:

Brændbart affald

Hvert emne indenfor denne kategori må max. veje 20 kg. og max. længde er 2 meter.

Møbler og madrasser medtages i hele enheder.

Mindre materialer og lignende skal emballeres i klare plastposer.

Affaldet skal opdeles i hhv. småt brændbart op til 1 m. – og stort brændbart, 1 til 2 m.

Deponi

Drikkeglas, spejle.

Ikke genanvendelig og ikke brændbare effekter.

El-skrot

Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, komfurer, ovne, tørretumblere, pc’er, fjernsyn, radioer, højtalere og lignende medtages som hele enheder.

Alle genstande som er strømforsynet, enten gennem en ledning eller med batterier.

Haveaffald

Hvert emne/omsnøret bundt indenfor denne kategori må max. veje 20 kg. og max. længde er 2 meter.

Andet haveaffald kommes i papirsække. Plastsække må ikke anvendes, ej hellere nedbrydeligt plast.

Let fordærveligt haveaffald som f.eks. frugt og grønt medtages ikke.

Metal

Hvert emne indenfor denne kategori må max. veje 20 kg. og max. længde er 2 meter.

Metal sammensat med andre materialer skal adskilles, f.eks. metalben på stole eller bordplader.

Sanitet

Klosetter og håndvaske i hel tilstand.

Glaserede materialer, f.eks. porcelæn, tallerkner, kopper, vaser, urtepotteskjulere m.v.

Tøj, sko og tasker

Afleveres i klar plastpose.

Bildæk

Personbildæk med og uden fælge. Max. 4 stk. pr. husstand.

Medtages ikke:

Bygningsmaterialer, f.eks. mursten, skorstene, gips, mørtel, fliser, isolering, beton, eternittagplader, tegl, vinduesglas m.v.  Rent træ, f.eks. planker, stolper og andre træ-byggematerialer. Skal afleveres på genbrugspladserne.

Dagrenovation, henvises til genbrugspladserne.

Emballageglas og flasker. Henvises til opstillet opsamlingsmateriel ved butikker eller på genbrugspladserne.

Emballageplast, eks. emballage fra brændselsbriketter, byggematerialer m.v. henvises til genbrugspladserne.

Farligt affald, f.eks. kemikalierester, maling, olie m.m. Skal afleveres på genbrugspladserne.

Olietanke og biler til skrotning. Anvises til produkthandel.

Pap og papir. Henvises til den grønne papircontainer eller til genbrugspladserne.

PVC skal afleveres på genbrugspladserne.

Fraktioner som husstandsindsamles medtages ikke som storskrald.

Tilmelding og administrer afhentning af storskrald

Drej telefonen. Så får du det hele med.

Har du spørgsmål til Bofas storskraldsordning, så er du altid velkommen til at kontakte os.

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00