virksomheden
bofa

 

BOFA

Bofas opgave er at planlægge, etablere og drive de nødvendige anlæg til behandling og genanvendelse af affald fra regionskommunen. Herudover er etableret indsamlingsordninger for affald og genanvendelige materialer fra både husstande og erhvervsvirksomheder på Bornholm.

Bofas opland omfatter hele Bornholm, og består af både land- og byzoner. Bebyggelserne består af lejligheder, parcelhuse og egentlig landbebyggelse.

På Bornholm er der desuden ca. 3.400 virksomheder indenfor mange forskellige brancher.
Der er ingen egentlige “miljøtunge” virksomheder på Bornholm.

Som følge af et omfattende turisterhverv øges befolkningen betydeligt i sommerhalvåret.

Bofa er en del af Bornholms Regionskommune, og har derfor regionskommunens CVR-nummer: 26 69 63 48

Bofas EAN-nummer er: 57 98 00 99 99 030

Bofas forskellige afdelinger har følgende P-numre:

  • Forbrændingsanlægget, Rønne: 1 003 307 998
  • Deponipladsen, Rønne: 1 018 725 416
  • Genbrugscentret, Vestermarie: 1 009 025 304
  • Rønne containerplads: 1 018 725 017
  • Olsker containerplads: 1 009 026 440
  • Hasle containerplads: 1 009 026 351
  • Aakirkeby containerplads: 1 009 026 572
  • Nexø containerplads: 1 009 026 556
  • Østermarie containerplads: 1 009 026 475

Opfyldningsområder og miljøstationer har intet P-nummer.

 

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne
mail@bofa.dk · 56 92 55 00