virksomheden
bofa

 

BOFA

Bofas opgave er at planlægge, etablere og drive de nødvendige anlæg til behandling og genanvendelse af affald fra regionskommunen. Herudover er etableret indsamlingsordninger for affald og genanvendelige materialer fra både husstande og erhvervsvirksomheder på Bornholm.

Bofas opland omfatter hele Bornholm, og består af både land- og byzoner. Bebyggelserne består af lejligheder, parcelhuse og egentlig landbebyggelse.

På Bornholm er der desuden ca. 3.400 virksomheder indenfor mange forskellige brancher.
Der er ingen egentlige “miljøtunge” virksomheder på Bornholm.

Som følge af et omfattende turisterhverv øges befolkningen betydeligt i sommerhalvåret.

Bofa er en del af Bornholms Regionskommune, og har derfor regionskommunens CVR-nummer: 26 69 63 48

Bofas EAN-nummer er: 57 98 00 99 99 030

Bofas forskellige afdelinger har følgende P-numre:

  • Forbrændingsanlægget, Rønne: 1 003 307 998
  • Deponipladsen, Rønne: 1 018 725 416
  • Genbrugscentret, Vestermarie: 1 009 025 304
  • Rønne genbrugsplads: 1 018 725 017
  • Olsker genbrugsplads: 1 009 026 440
  • Hasle genbrugsplads: 1 009 026 351
  • Aakirkeby genbrugsplads: 1 009 026 572
  • Nexø genbrugsplads: 1 009 026 556
  • Østermarie genbrugsplads: 1 009 026 475

Opfyldningsområder og miljøstationer har intet P-nummer.

 

BOFA

Almegårdsvej 8 · 3700 Rønne · mail@bofa.dk · 56 92 55 00

Bofas nyhedsbrev er midlertidigt ude af drift, da vi arbejder på at få en ny udbyder indarbejdet.

Vi beklager ulejligheden.

 

BOFA

Almegårdsvej 8
3700 Rønne · mail@bofa.dk
56 92 55 00