Nye ordninger på vej

1. oktober 2024 skal Bornholm ha’ nye affaldsordninger. Vi skal sortere affaldet i 12 forskellige affaldstyper.

Renovationsfirmaet, Meldgaard, med deres karakteristiske blå/hvide skraldebiler, overtager afhentningen af affald ved de bornholmske husstande, mens en endnu ikke offentliggjort virksomhed skal tømme øens nye fællesindsamlingspunkter, kaldet MiljØ’er.

 Langt de fleste bornholmske husstande vil fremover skulle sortere deres affald i tre beholdere, mens et mindre antal husstande skal aflevere det sorterede affald i en MiljØ’. De bornholmske sommerhusområder skal med de nye ordninger afleverer affaldet i MiljØ’ fordelt på øen.

Beholdere og udstyr:

Ovenfor ses det samlede affaldsbeholdersæt, som en meget stor del af de bornholmske husstande skal benytte sig af, når de nye affaldsordninger træder i kraft.

 NB: Ejer du en ejendom, hvor der vil være udfordringer med ovenstående sæt, beder vi dig kontakte BOFA med henblik på at finde en løsning til din ejendom.

Kontakt BOFA på Miljoe@bofa.dk hurtigst muligt.

Her er målene på de nye 240 liters affaldsbeholdere: H: 105 cm, B: 58 cm og D: 75 cm.

Den grønne beholder til madaffald måler: H: 105 cm, B: 50 cm og D: 55 cm.140 liter med mål

Hvis du vil lave en inddækning til de nye affaldsbeholdere, bør den være minimum 180 cm bred og minimum 80 cm. dyb. Standpladsen skal have et fast og stabilt underlag, f.eks. fliser.

  

Sådan skal der sorteres i beholdere og ved MiljØ’er:

Tekstilaffald og Farligt affald skal, når de nye ordninger starter, afleveres sammen med storskrald.