Bliv klogere på den indsamlingsløsning du bliver tilknyttet

Nye affaldsordninger er udsat, mens den politiske proces er i gang

EGNE AFFALDSBEHOLDERE

F.eks. parcelhusområder og uden for byerne

MILJØ'ER

F.eks. ældre byområder og sommerhusområder

BOLIGBLOKKE

F.eks. etageejendomme og boligselskaber

alle tre beholdere

Hvis man vil lave inddækning til de nye containere, bør den være minimum 180 cm bred, og da den største beholder er ca. 75 cm dyb, så bør dybden på inddækningen være minimum 80 cm.

Læs mere om Arbejdstilsynets regler for adgangsveje for renovationsarbejderne her.

Beholderen på 240 liter måler:
H: 105 cm, B: 58 cm og D: 75 cm. 

240 liter med mål

Beholderen på 140 liter måler:
H: 105 cm, B: 50 cm og D: 55 cm.

140 liter med mål