Velkommen til Bofa

Her finder du information om Bofa

Bofa
Almegårdsvej 8
3700 Rønne
Tlf.: 56 92 55 00
E-mail: mail@bofa.dk
CVR-nummer: 26 69 63 48
EAN-nummer: 57 98 00 99 99 030

Kontakt os

Affaldsplan 2014-2018
Affald er en ressource, som skal genanvendes ressourceeffektivt, dette er fokus for Regeringens ressourcestrategi og for Bornholms Regionskommunes affaldsplan. Vi skal bruge ressourcerne mere effektivt – genanvende mere og forbrænde mindre, ligesom deponering skal reduceres yderligere. Vi gør det godt i Danmark og i Bornholms Regionskommune, fremover skal vi gøre det endnu bedre.

Bornholms Regionskommunes nye affaldsplan for perioden 2014-2024 giver et samlet overblik over status for affaldsområdet i kommunen. Den tegner et billede af situationen på affaldsområdet lige nu, og viser, i hvilken retning udviklingen peger i årene frem.

Affaldsplanen skal revideres efter 6 år og har derfor hovedvægt på den kortsigtede planperiode 2014-2018. Den kortsigtede plan skal undtagelsesvist udarbejdes for en 5-årig periode denne gang, da Miljøstyrelsen har givet dispensation, så planen først skal gælde fra 1. oktober 2014.

Affaldsplanen er udarbejdet af Bornholms Regionskommune (Bofa) i tæt samarbejde med Grontmij.

Affaldsplan 2014-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 09.10.2014.

Du finder affaldsplanen og dens tre bilag på bladhylden herunder.

Brug bladhylden